M3 REG - letter writing + practice

Welcome, M3A
Today:
1. Letter writing theory
2. Letter writing practice
3. Homework time
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo t, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Welcome, M3A
Today:
1. Letter writing theory
2. Letter writing practice
3. Homework time

Slide 1 - Tekstslide

Letter Writing Goals
Je weet het verschil tussen een formele en een informele brief
Je herkent de structuur van een formele brief
Je weet welke taal gepast is bij welke soort brief
Je weet welke informatie je moet geven bij het schrijven van je brief

Slide 2 - Tekstslide

Wat zou een goede reden kunnen zijn om een brief te schrijven?

Slide 3 - Open vraag

Bekijk de volgende video, en beantwoord de vragen die er na komen

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Aan wie zou je een INFORMELE brief kunnen schrijven?
A
Your teacher
B
Your friend
C
The mayor
D
Someone you've never met

Slide 6 - Quizvraag

Aan wie zou je een FORMELE brief kunnen schrijven?
A
Your grandmother
B
Your neighbour
C
Your boss
D
A close friend

Slide 7 - Quizvraag

Waar moet je de datum neerzetten?
A
In the bottom left corner
B
At the top and at the bottom on the right
C
It does not need to be included
D
In the top right corner

Slide 8 - Quizvraag

Nadat je alle nodige informatie hebt ingevuld, hoe open je de brief?

Slide 9 - Open vraag

Wat denk je dat de verschillen zijn tussen formele en informele taal?

Slide 10 - Open vraag

Formal language
Informal language
Hey dude, how's it going?
I am writing this email to file a complaint
Dear Mr Burnsley,
Dear James,
He's always doing so much stuff.
Your book sucks.
I do not think the novel is suitable for young adults.

Slide 11 - Sleepvraag

EXAMPLE
Op je examen wordt je gevraagd een brief te schrijven naar de auteur van je favoriete boek. Hoe pakken we dat aan?

Slide 12 - Tekstslide

Je schrijft dus naar de auteur. Wordt dat een formele of informele brief?
A
More formal
B
More informal

Slide 13 - Quizvraag

Slide 14 - Video

Nu weten we dat het een formele brief wordt. Hoe sluiten we die af?

Slide 15 - Open vraag

Hoe komt de structuur van je brief er uit te zien, denk je?

Slide 16 - Open vraag

Geef een voorbeeld over hoe je je mening over het boek zou geven

Slide 17 - Woordweb

Wat zou je als korte intro kunnen gebruiken?

Slide 18 - Open vraag

Grading criteria
1. The format of your letter (5 pt)
2. Content of your letter (10pt)
3. Your writing skills (10 pt)

Slide 19 - Tekstslide

1. The format of your letter
(5 pt)

Salutation
Structure of your letter
Paragraphs
Appropriate ending
Date/names
                                                                                                                                                                                                                                                    Date

Dear Mr / Ms. .... ,

Intro

Body

Conclusion

Yours sincerely,

First + last name

Slide 20 - Tekstslide

Content of your letter (10pt)
You follow the assignment.
Make clear links to the book.
 Give examples and explanations. 
Meet the word count.
Follow the rules of correctly addressing your audience.
Present a clear personal opinion.

Slide 21 - Tekstslide

Your writing skills 10 
Grammar
Vocabulary / register
Sentence construction
Spelling

Slide 22 - Tekstslide

Writing test prep.
Learnbeat --> Studyplanner today's lesson --> Writing exercise

Finish this letter by next lesson!


Homework: 
- The letter
- Make: 3.2F, 3.4B, 3.4C

Slide 23 - Tekstslide