P1-6 Utiliteitsbouw_Technische installaties bedrijfskantoor

Utiliteitsbouw P1-6
Technische installaties
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
Bouwkunde- constructieleerMBOStudiejaar 4

In deze les zitten 31 slides, met tekstslides en 7 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Utiliteitsbouw P1-6
Technische installaties

Slide 1 - Tekstslide

Inleiding presentatie
 • Welke installatie onderdelen komen aan bod.
 • Duurzaamheidskeurmerk, bouwfysische aspecten
 • Installatie ruimte en technische ruimte
 • Binnenriolering, dakgoot en HWA
 • Waterinstallatie
 • Legionella
 • Warmteinstallatie

Slide 2 - Tekstslide

Informatie en keuze
In deze presentatie zal je meer tekst en informatie tegenkomen.
De inhoud kan worden gebuikt als naslagwerk voor het 
maken van jullie opdracht installaties welke in het project zit.     Er worden en aantal verschillende onderwerpen 
behandeld daar is een keuze in gemaakt voor de 
verschillende systemen en merken. Daarnaast zijn er 
nog veel meer oplossingen te kiezen.

Slide 3 - Tekstslide

Duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen
BREEAM-NL is sinds 2009 de certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving. Met deze methode kunnen projecten worden beoordeeld op integrale duurzaamheid. 
Gezond, Dat betekent dat er aandacht is voor bijvoorbeeld binnenklimaat, ventilatie, licht en vluchtige organische stoffen. 
Een gezonde werkomgeving is beter voor 
het welzijn en de productiviteit van de 
gebruikers.

Slide 4 - Tekstslide

Vooraf aan de installatie
 In een gebouw waarin deze bouwfysische aspecten goed geregeld zijn voelen de gebruikers zich prettig, comfortabel en gezond. Te denken valt hierbij aan de volgende aspecten:

 • de juiste temperatuur, zowel in de zomer als in de winter (thermisch comfort)
 • voldoende frisse lucht (luchtkwaliteit)
 • een goede luchtvochtigheid, zodat het niet te droog of vochtig is (hygrisch comfort)
 • voldoende daglicht (visueel comfort)
 • een optimale akoestiek (akoestisch comfort)
Het begint allemaal met de schil van het gebouw dat is uitgangspunt voor je installatieonderdelen.

Slide 5 - Tekstslide

Installatie ruimte

Slide 6 - Tekstslide

Technische ruimte
Een technische ruimte is een besloten ruimte, bestemd voor de plaatsing van de voor het functioneren van een gebouw noodzakelijke apparatuur. In deze ruimte tref je de volgende installaties aan:
 • Luchtbehandelingskasten
 • Regelkasten
 • Hydrofoor installaties
 • Koelmachines
 • Distributieleidingen, luchtkanalen                                    en appendages (afsluiter)
 • Waterbehandelingsinstallaties

Slide 7 - Tekstslide

Binnenriolering
Aandachtspunten:
 • Gescheiden systeem (Vuil Water Afvoer)VWA/HWA)
 • Eventueel deel VWA via vetafscheider (keuken);
 • Isolatie (condensatie / geluid);
 • Ontstoppingsstukken (bereikbaar);
 • Afschot;
 • Beugeling (expansie);
 • Afwerking sparingen;
 • Rekening houden met geluidshinder                              (isoleren van schachten/leidingen ;
 • Installaties worden ingestort/weggewerkt: tijdige controle.

Slide 8 - Tekstslide

Dakgoten en HWA
Systeem HWA:
 • Traditioneel;
 • Volvul- (vacuüm) systeem (pluvia)

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Waterinstallatie
Behalve eisen aan het ontwerp van de drinkwaterinstallatie zijn er ook technische eisen waaraan de installatie moet voldoen:

voldoende volume en druk bij tappunten en aansluitpunten 
 • hygiënische betrouwbaarheid van drinkwater bij de tappunten 
 • veiligheid voor leven en eigendommen van de gebruiker van het water en voor indirecte gebruikers. 
 • beperking van geluidshinder 
 • beperking van verspilling van drinkwater 
 • langdurig en ongestoord watergebruik 
 • voldoende bescherming van de installatie tegen bevriezing, overmatige verwarming, hinderlijke condensvorming, corrosie en mechanische beschadiging.

Slide 11 - Tekstslide

De mogelijke risico's bij een kantoorpand

Slide 12 - Tekstslide

Hoe ontstaat legionella?
Legionella is een bacterie die zich vermeerdert in watersystemen. Een bepaalde concentratie van de bacterie kan de veteranenziekte ofwel legionellose veroorzaken met longontsteking als voornaamste ziekteverschijnsel.

De bacterie vermeerdert zich met name in slijmlaagjes (biofilms) in leidingen en in sediment (ophoping van kalk of andere kleine deeltjes in water).
De hoeveelheid legionella die zich in het drinkwatersysteem
 vormt, wordt voornamelijk bepaald door de combinatie van:

Slide 13 - Tekstslide

Leidingwerk
Tegenwoordig wordt er steeds meer gebruik gemaakt van een meerlagenleidingsysteem van bijvoorbeeld Uponor of TECEflex
                        
Voordelen:
• Hoge vormbestendigheid
• Kan in muren worden gelokaliseerd
• Snelle installatie zonder solderen   en lassen
• 100% zuurstofdiffusiedicht
Link naar https://www.uponor.nl/

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Warmteinstallatie
Een warmwaterverwarmingsinstallatie bestaat uit de volgende hoofdonderdelen:
 
 •  Klimaatbeheersingsinstallaties voeren verse lucht aan en vervuilde lucht af. Ook verwarmen, filteren en koelen ze de lucht.
 • warmtewisselaar en pomp. 
 •  Het leidingwerk, het leidingwerk is voor het transport naar de diverse ruimten. 
 •  De verwarmingslichamen, deze zorgen voor de afgifte van warmte, denk aan radiatoren, convectoren, vloer- en wandverwarming en combinaties hiervan. 
 •  De apparatuur, de apparatuur zorgt voor de automatische regeling en beveiliging van de installatie.  


Slide 16 - Tekstslide

Wat is een warmtepomp?
Een warmtepomp werkt op elektriciteit en maakt slim gebruik van de al aanwezige warmte in een bron. Deze warmte wordt gebruikt als energie om nog meer warmte op te wekken.

Een warmtepomp maakt gebruik van de natuurkundige principes zoals verdampen en condenseren. Bij het verdampen van een vloeistof neemt de warmtepomp warmte op en geeft deze vervolgens vrij bij het condenseren van de vloeistof. Bij deze overdracht van warmte wordt gebruik gemaakt van natuurlijk bronnen van warmte, zoals de buitenlucht, de aarde of een waterbron.
Link naar https://www.klimaatexpert.com/

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Werking warmtepomp

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Video

Wat is een boiler?
Een boiler is een vat gevuld met water, voorzien van verwarmingselementen. Via het stroomnet wordt het water verwarmd totdat u het gebruikt. Eigenlijk is het een warmwateropslagtank. Dit vat is extra geïsoleerd, zodat het water warm blijft. Anders dan bij een geiser, waarbij het water ter plekke wordt verwarmd, bewaart de boiler het warme water totdat het gebruikt wordt. Daardoor hebben we voor het hotel een industriële boiler nodig, één met een grote capaciteit of meerdere boilers.  

Overigens is de elektrische boiler qua energieverbruik duurder in verbruik dan en gasboiler, omdat elektriciteit duurder is dan gas. Dit is natuurlijk niet zo als je dit combineer met zonnecollectoren. 

Slide 21 - Tekstslide

Gasloos bouwen, elektrische verwarmen
Bij dit apparaat wordt het water opgewarmd aan de hand van elektrische weerstanden. Daarna stroomt het water via een circuit langs de radiatoren of vloerverwarming. Je kan cv-ketels aanschaffen die je woning verwarmen, maar je kan ook gaan voor hybride systemen die verwarmen en het water opwarmen. 
 Bosch elektrische cv ketel  24kW tot 260m2 + 100 liter boiler
https://electraboiler.nl

Slide 22 - Tekstslide

Lage temperatuurverwarming
Vloerverwarming is een zeer comfortabele manier van het verwarmen van een ruimte. De vloerverwarming bestaat uit buizen waar warm water doorheen stroomt. Het warme water verwarmt de vloer en de vloer verwarmt op haar beurt de ruimte. De temperatuur van het water is relatief laag en daarom is een warmtepomp bij uitstek geschikt. Hoe kleiner de temperatuurtrap is die een warmtepomp moet 
maken, hoe groter het rendement is. De combinatie 
van vloerverwarming en een warmtepomp is daarom 
ijzersterk, met een laag energieverbruik tot gevolg. 
Daarnaast kan je  zomers ook met dit systeem koelen.

Slide 23 - Tekstslide

Comfort in elke ruimte 
Airconditionings kunnen tegenwoordig namelijk meer dan alleen maar voor verkoeling zorgen. Airconditionings die ook kunnen verwarmen worden ook wel warmtepompen genoemd.  Er zitten een aantal voordelen aan het verwarmen met airco. Zo is het een hele milieuvriendelijke manier van verwarmen en kan  nog eens een hoop geld besparen op de korte en lange termijn. 
Daikin, VRV 5-systeem uiterst veelzijdig in het regelen van het binnenklimaat van elke ruimte.

Slide 24 - Tekstslide

Wat houdt ventilatie(techniek) in?
Elk systeem dat op mechanische wijze zorgt voor af- en toevoer van lucht valt onder de noemer mechanische ventilatie. Mechanische ventilatie brengt een luchtstroom opgang waardoor vervuilde lucht wordt afgevoerd en verse buitenlucht via ramen, kieren en deuren wordt aangezogen. Vaak wordt er gebruik gemaakt van een WTW unit.
WTW staat voor ‘Warmte Terug Winning’ 

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Extra informatie
Vier extra filmpjes:
Thermisch beeld koudeval bij entree
Domotica toepassingen hotelkamer
BBN, Vluchtveiligheid en Bedrijf continuïteit

Zo werkt een sprinkler


Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Video

Slide 29 - Video

Slide 30 - Video

Voorbeeld van een drukverhogingsinstallatie.
Hiernaast zie je de Hydro-Unit 
Utility Line, drukverhogingsinstallaties uit de Utility Line zijn, met een 
maximum van 6 pompen en een 
bereik van maximaal 840 m 3/h.
Dit is een uit de velen merken en 
soorten en maten. Tevens kan deze worden gebruikt ten behoeve van 
de bluswaterinstallatie.
Website: https://dp.nl/

Slide 31 - Tekstslide