§3 Is de ene cultuur beter dan de andere?

Pluriforme Samenleving §3
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Pluriforme Samenleving §3

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vraag van de week 9
Omschrijf jouw plek in de Nederlandse samenleving.


deadline PO = 8 juni (volgende week laatste vraag)

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Deze les §3
 • Terugblik
 • Lesdoelen
 • §3 totstandkoming pluriforme samenleving
 • §3 visies op samenleven
 • Afsluiting

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

§3 Is de ene cultuur beter dan de andere? 
 • Je kunt uitleggen hoe de huidige pluriforme samenleving in Nederland is ontstaan.  
 • Je kunt drie manieren onderscheiden hoe verschillende culturen met elkaar kunnen samenleven (segregatie, assimilatie, integratie).  
 • Je kunt cultuurverschillen verklaren tussen (etnische) subcultureren en de Nederlandse dominante cultuur (individualistisch/collectivistisch, machtsafstand en masculien/feminien) 

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Socialisatie (§1)  = overdragen en verwerven van de cultuur van de groepen waartoe je behoort >> vaak onbewust.
Internalisatie = automatisch gewenst gedrag vertonen

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Socialisatie?
Socialisatie? 

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Identiteitsdriehoek (§1)
(blz. 186)

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Discriminatie (§2)
= "ongelijk behandelen van mensen op
basis van kenmerken doe op dat
moment er niet toe doen."

In NL wordt de gelijke behandeling van mensen zo belangrijk gevonden dat die is vastgelegd in artikel 1 van de Grondwet. 

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wikipedia:
"Een stereotype is een overdreven beeld van een groep mensen dat vaak niet (volledig) overeenkomt met de werkelijkheid. Het is vaak een vooroordeel of negatief denkbeeld en wordt vaak gebruikt als rechtvaardiging van bepaalde discriminerende acties."

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

§3 Hoe is Nederland pluriform geworden?

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Cultuur
Cultuur: Het geheel van waarden, normen, rituelen en uitingsvormen die mensen met elkaar delen en als vanzelfsprekend beschouwen. 

 • Dominante cultuur = W+N die door meerderheid van bevolking gedeeld worden.
 • Subculturen = sommige W+N zijn anders dan dominante cultuur
 • Tegenculturen = zetten zich af tegen dominante cultuur

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Video

Deze slide heeft geen instructies

timer
0:40
Tot welke subculturen
hoor jij?

Slide 14 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Sleep de plaatjes naar de juiste cultuurgroep. 
Dominante cultuur
Subcultuur
Tegencultuur

Slide 15 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Video

Deze slide heeft geen instructies
Tot welke soort cultuur hoort het fietsen in
Nederland volgens planoloog Kevin Krizek.
Tot welke soort cultuur hoort het fietsen in Nederland volgens planoloog Kevin Krizek.
A
Dominante cultuur
B
Subcultuur
C
Tegencultuur

Slide 17 - Quizvraag

Hij zegt dat het fietsen overal in verweven is. Dit duidt op een dominante cultuur.
Nederland = pluriform door..
 • Subculturen
 • Tegenculturen
 • Migratie (dekolonisatie, gezinshereniging, arbeidsmigratie, asiel) = etnische subculturen

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Groepen mensen (culturen)
Individualistisch vs. collectivistisch
Machtsafstand tussen mensen
Masculien vs. feminien
>>> hoe moeten we met elkaar samen leven?
= verschillende visies

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Rijksoverheid

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een baan is de beste manier om te integreren. Daarom willen wij de sociale zekerheid voor migranten beperken. Als mensen te snel in een uitkering belanden, lopen zij een langdurige achterstand op. Dat vinden wij niet eerlijk. 
Samen wonen in gemengde wijken, samen naar school op gemengde scholen en samen werken en bouwen aan een gemeenschappelijke toekomst.
Integratie verloopt het beste via (vrijwilligers)werk of stage en het eigen maken van taal en burgerschapswaarden gaat het beste als je die direct in de praktijk kun toepassen en ontwikkelen. 
Vóór het invoeren van een acceptatiemonitor in plaats van de integratiemonitor, zodat het acceptatiegehalte van de samenleving ieder jaar wordt onderzochtVóór het invoeren van een Minister van Wederzijdse Acceptatie
Invoering van de Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW). Bij schending van deze waarden volgt een waarschuwing en een boete; na een tweede waarschuwing volgt sluiting, beëindiging van de activiteiten en strafrechtelijke vervolging van de verantwoordelijke functionarissen.
ChristenUnie
DENK
Forum voor Democratie
VVD
SP

Slide 21 - Sleepvraag

Interessant is te wijzen op de nadruk op integratie als wederzijdse inspanning of 'aanpassen aan'. 
Integratie voor alle partijen hetzelfde?
assimilatie - integratie - segregatie
Alle politieke partijen spreken van 'integratie'.
Betekent integratie voor alle politiek partijen hetzelfde?

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


A
assimilatie
B
segregatie
C
integratie

Slide 23 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


A
assimilatie
B
segregatie
C
integratie

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


A
assimilatie
B
segregatie
C
integratie

Slide 25 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


A
assimilatie
B
segregatie
C
integratie

Slide 26 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Integratie:

A
assimilatie
B
segregatie
C
integratie

Slide 27 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Integratie voor alle partijen hetzelfde?
assimilatie - integratie - segregatie
Alle politieke partijen spreken van 'integratie'.
Betekent integratie voor alle politiek partijen hetzelfde?

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SALAD BOWL (naast elkaar ^ ) - MELTING POT (nieuwe cultuur)
MELTING POT

Integratie zorgt voor nieuwe cultuur

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

§3 Is de ene cultuur beter dan de andere? 
 • Je kunt uitleggen hoe de huidige pluriforme samenleving in Nederland is ontstaan.  
 • Je kunt drie manieren onderscheiden hoe verschillende culturen met elkaar kunnen samenleven (segregatie, assimilatie, integratie).  
 • Je kunt cultuurverschillen verklaren tussen (etnische) subcultureren en de Nederlandse dominante cultuur (individualistisch/collectivistisch, machtsafstand en masculien/feminien) 

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies