interactief lesgeven 6

De laatste 
les....
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidHBOStudiejaar 1

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

De laatste 
les....

Slide 1 - Tekstslide

Interactief digitaal lesgeven
Les 6

Slide 2 - Tekstslide

Wat gaan we doen?
Presentatie Webquest
Terugblik op de module
Portfolio
Spel spelen
Afsluiting

Slide 3 - Tekstslide

Presentatie Webquest

Slide 4 - Tekstslide

Terugblik op de module
Wat heb je gehad aan de modules digitale geletterdheid?Attitude ten opzichte van digitale geletterdheid
Eigen vaardigheid 
Onderwijs ontwerpen

Slide 5 - Tekstslide

Portfolio
Vragen over de opdrachten?
Inleveren? Vanaf nu tot aan de toetsweek

Tips voor het portfolio:
- Onderbouw je keuzes! Waarom doe je de dingen die je doet?
- Gebruik hiervoor SLO doelen van de leerlijn digitale geletterdheid,
Taxonomie van Bloom en andere modellen!
- Propedeusefase-assessment: onderwijslijn onderwijs ontwerpen

Slide 6 - Tekstslide

Portfolio
- Evalueer bij gegeven lessen op de digitale geletterdheid. Wat heeft de les de kinderen en jou gebracht? Tot welke inzichten ben je gekomen? Wat zou je de volgende keer toevoegen aan de les?


- Wat niet? de les verliep rustig... de kinderen luisterden goed..
Als een les lekker liep (of juist niet) benoem dan hoe dat kwam. Wat heb jij gedaan in de les of voorbereiding waardoor dit kwam?
Deze module gaat vooral over leren lessen ontwerpen, reflecteer vooral daarop. 

Slide 7 - Tekstslide

Na deze lessen?
- Vakverdieping in jaar 3
- workshop mediaethiek
- Post HBO Digitale Geletterdheid na je opleiding
- Met je klas naar het Innovatielab
- Zelf verdieping zoeken: Scratch, Lego Spike, Digidoeners, opleiding tot mediacoach https://www.nomc.nl/ 

Slide 8 - Tekstslide

Pauze

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Vragen?

Slide 11 - Tekstslide