H2: proeftoets unit 6

Future
Vertaal de zinnen naar het Engels.
Gebruik de juiste vorm van will/shall of to be going to.
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Future
Vertaal de zinnen naar het Engels.
Gebruik de juiste vorm van will/shall of to be going to.

Slide 1 - Tekstslide

Zal ik de deur voor je opendoen?

Slide 2 - Open vraag

Denk jij dat Jill zal komen?

Slide 3 - Open vraag

Betrekkelijke voornaamwoorden

Vul in who / which / that / ø
Schrijf alle mogelijkheden op.

Slide 4 - Tekstslide

The person ________ wrote this book lives in Liverpool.

Slide 5 - Open vraag

The cat ________ lives next door, is black.

Slide 6 - Open vraag

Our car, _______ was blue, was stolen last year.

Slide 7 - Open vraag

Karl loves the cartoon _______ he watches every morning.

Slide 8 - Open vraag

Gerund
Vul de zinnen in. Gebruik de gerund.

Slide 9 - Tekstslide

Keep on ______ (run) until you get to the finish line.

Slide 10 - Open vraag

I’m not good at __________ (wait) . I just haven’t got the patience.

Slide 11 - Open vraag

Some / any
Vul de zinnen aan. 
Gebruik: some / any - something / anything - somebody / anybody – somewhere / anywhere. 

Slide 12 - Tekstslide

My keys must be _________ in this room.

Slide 13 - Open vraag

Do you know __________ about physics?

Slide 14 - Open vraag

Past simple vs present perfect
Vul de juiste vorm in van de werkwoorden tussen haakjes. Kies tussen de past simple en present perfect.

Slide 15 - Tekstslide

______ Malika found _____ her phone?

Slide 16 - Open vraag

This old umbrella _________ (not protect) us from the rain yesterday.

Slide 17 - Open vraag