Onderwijs Coöperatie

1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
WoordenschatBasisschoolGroep 1

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Jan Graver (VO)

Slide 2 - Tekstslide

Wie kent de Onderwijs Coöperatie

Slide 3 - Open vraag

Wie kent de Onderwijs Coöperatie?

A
Nog nooit van gehoord
B
Wel eens van gehoord
C
Zeer bekend

Slide 4 - Quizvraag
Programma
  • Wie ben ik, zijn wij?
  • Achtergrond
  • Wet 'Beroep Leraar'
  • Het Lerarenregister
  • De Onderwijscoöperatie

  Slide 5 - Tekstslide

  Wat is de Onderwijscoöperatie?


  Slide 6 - Tekstslide

  Slide 7 - Tekstslide
  De Onderwijscoöperatie staat voor: 
  • een sterker beroepsgroep
  • een sterker positie van de leraar 

  Slide 8 - Tekstslide
  Leraren ontwikkel fonds (LOF)
  • Inbreng onderwijsideëen door leraar
  • Financiele support ( max 75.000 euro)

  Slide 9 - Tekstslide

  Ben je voor of tegen het Leraren register
  A
  Voor
  B
  Tegen
  C
  Geen mening

  Slide 10 - Quizvraag
  Lerarenregister

  Slide 11 - Tekstslide

  Wet 'Beroep Leraar' 


  Slide 12 - Tekstslide
  Achtergrond
  • 1991-1993: Commissie Toekomst Leraarschap
  • 1997: Adviesrapport Tekenen voor kwaliteit
  • 2006: Inwerkingtreding wet BIO
  • 2007: Covenant LeerKracht
  • 2012: Start vrijwillig register
  • 2013: Nationaal Onderwijsakkoord (NOA)
  • 2018: Start beroepsregister met wettelijke basis

  Slide 13 - Tekstslide
  Kern van de Wet 'Beroep Leraar'
  • Erkenning van het beroep
  • Versterking van de positie van de leraar
  • Professionalisering

  Slide 14 - Tekstslide
  Erkenning van het beroep
  Het beroep wordt beschreven:

  'Het binnen de kaders van het onderwijskundig beleid van de school verantwoordelijkheid dragen voor het vakinhoudelijke, vakdidatische en pedagogische proces in de school'

  Slide 15 - Tekstslide
  Versterking positie = zeggenschap(1)
  • Positie beroepsgroep
  • Deelnemersvergadering
             > Register
             > Bekwaamheidseisen
             > Professionele standaard


   Landelijk

  Slide 16 - Tekstslide
  Versterking positie = zeggenschap(2)
  • Inhoud van de lesstof
  • Wijze aanbieden lesstof en gebruikte middelen
  • Pedagogische-didactische aanpak
  • In samenhang hiermee bekwaamheidsonderhoud

  Op school --> professioneel statuut

  Slide 17 - Tekstslide
  Slide 18 - Tekstslide

  Vragen en of opmerkingen

  Slide 19 - Open vraag
  Slide 20 - Tekstslide