Clase 24. Unidad 5. Gramática

¡Bienvenidos chicos y chicas!


Miércoles , 17 de febrero de 2021
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
SpaansMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

¡Bienvenidos chicos y chicas!


Miércoles , 17 de febrero de 2021

Slide 1 - Tekstslide

¿Qué vamos a hacer hoy?

  1. Objetivos de la unidad 5.
  2. Repasamos Vocabulario unidad 5. Blooket.
  3. Seguimos con la unidad 5. Gramática
  4.  ¡A trabajar!
  5. Final de la clase. ¿Qué has aprendido hoy?

Slide 2 - Tekstslide

Aan het einde van dit hoofdstuk:
Leerdoelen
- ik kan aangeven waar iets of iemand is.
- ik kan een huis beschrijven 
- ik kan vertellen hoe mijn droomslaapkamer eruit ziet


Slide 3 - Tekstslide

Aan het einde van dit hoofdstuk:
Succescriteria's
- ik kan het ww estar vervoegen
- ik kan het ww estar gebruiken bij plaatsbepalingen
- ik ken de plaatsbepalingen in het Spaans
- ik ken de woordenschat om een huis de kunnen beschrijven
- ik weet wanneer ik het ww ser en estar moet gebruiken
- ik ken bijv. nw. voor het beschrijven van het huis/verblijfplaatsen.
- ik ken vormen, kleuren en meubels in het Spaans


Slide 4 - Tekstslide

Vocabulario unidad 5

Slide 5 - Tekstslide

Unidad 5 Gramática Unidad 5
1. Het werkwoord "estar"
2. Ser /Estar (zijn)
3. Ser/Estar/Hay
4. Plaatsbepalingen 

Slide 6 - Tekstslide

El verbo estar (zijn)/zich bevinden
Yo estoy en la playa.
Juan y mi hermano están en casa.
María está en el instituto.

Slide 7 - Tekstslide

SER/ESTAR (zijn)
Yo estoy en la playa.
Juan y mi hermano están en casa.
María está en el instituto.
Yo soy español.
María es mi prima.
Nosotros somos amigos.
SER
ESTAR 

Slide 8 - Tekstslide

SER/ESTAR/HAY
SER      Wat is iets of iemand.
ESTARWaar is iets of iemand.
HAY:       Er is/er zijn 
Juan es español.
María está en la playa.
Hay dos sillas en la habitación.

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

La silla es encima de la mesa.
A
correcto
B
incorrecto

Slide 12 - Quizvraag

Mi madre está en el jardín.
A
correcto
B
incorrecto

Slide 13 - Quizvraag

Peter está holandés.
A
correcto
B
incorrecto

Slide 14 - Quizvraag

Nosotros somos franceses.
A
correcto
B
incorrecto

Slide 15 - Quizvraag

Hay una mesa en la cocina.
A
correcto
B
incorrecto

Slide 16 - Quizvraag

Mi casa es muy grande.
A
correcto
B
incorrecto

Slide 17 - Quizvraag

La cocina es al lado del salón.
A
correcto
B
incorrecto

Slide 18 - Quizvraag

                    Waar iets zich bevindt
¿Dónde está el pato?
Delante de...  
Detrás de...    
Al lado de...     
Entre                
Enfrente de...  
Sobre                 
Dentro de....      
Encima de...     
A la izquierda/derecha de..

Slide 19 - Tekstslide

Verplichte opdrachten:
Unidad 5. TB Actividades Gramática
Opdracht. 1 t/m 4

Si terminas/Als je klaar bent?

Leren woorden unidad 5
Leren frases claves unidad 5Optionele opdrachten:
(verdieping / verbreding)
Unidad 5. WB Gramática
Opdracht 1 t/m 11
Slide 20 - Tekstslide

Deberes (Huiswerk)
  1.   Leren woorden unidad 5 en frases claves unidad 5
    2. Maken: 
         Unidad 5 TB Actividades Gramática. 
         Opdracht 1 t/m 4
         Optionele opdrachten:
         Unidad 5 WB Actividades Gramática: Opdracht 1 t/m 11
        (in Blink, in het boek dat gedeeld is met de klas!)
Slide 21 - Tekstslide


Na deze les, 
wil ik...
de uitleg nog 1 keer horen
meer voorbeelden krijgen
meer oefeningen maken
de leerstof thuis nog even bekijken
overgaan naar nieuwe leerstof
nog meer te weten komen over de leerstof
niet meer te weten komen over de leerstof
nog iets anders (vul de vraag op de volgende slide in)

Slide 22 - Poll


Nog iets anders, namelijk...

Slide 23 - Open vraag


¿Cómo has trabajado hoy en clase?
😒🙁😐🙂😃

Slide 24 - Poll

0

Slide 25 - Video