Goederenontvangst

Goederenontvangst

1 / 43
volgende
Slide 1: Tekstslide
LogistiekMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 43 slides, met tekstslides en 5 videos.

Onderdelen in deze les

Goederenontvangst

Slide 1 - Tekstslide

Hoofdstukken

De volgende hoofdstukken in Moodle kunnen je helpen bij dit project: 

Goederenontvangst
Administratie bij goederenontvangst
Retourgoederen en emballage
Derving
Dervingsbestrijdingsplan

Slide 2 - Tekstslide

H1. Goederenontvangst
Goederenontvangst bestaat eigenlijk uit een aantal stappen: 
 • Ontvangst voorbereiden
 • Goederen lossen
 • Ontvangst controleren

Slide 3 - Tekstslide

H1. Goederenontvangst
Je bereidt de goederenontvangst goed voor. Hieronder vallen de volgende activiteiten: 
 • Je weet wat er binnenkomt
 • Ruimte vrijmaken in het magazijn voor ontvangst
 • Emballage en retourgoederen klaarzetten
 • Hulp- en transportmiddelen klaarzetten

Slide 4 - Tekstslide

H1. Goederenontvangst
Bij het lossen van de goederen verplaats je de goederen uit de vrachtwagen en zet je ze in de ontvangstruimte. 
Hierbij kan je gebruik maken van losvoorzieningen: 
 • Laadperron
 • Laadkuil
 • Dockshelter

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

H1. Goederenontvangst
Ook kan je bij het lossen verschillende hulpmiddelen inzetten, zoals: 
 • Laadklep
 • Heftafel
 • Rijplaat of dockboard

Let er bij alle hulpmiddelen op dat je veilig werkt. 

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

H1. Goederenontvangst
Bij ontvangst krijgen goederen vaak een etiket/code om de goederenstroom soepel te laten verlopen. 
Voorbeelden van etiketten op de verpakking zijn: 
 • Behandelingsetiketten
 • Gevarenetiketten
 • Milieukenmerken
 • Overige codes

Slide 9 - Tekstslide

Voorbeelden van etiketten

Slide 10 - Tekstslide

H1. Goederenontvangst
Wanneer de goederen gelost zijn, voer je een controle uit. Hiervoor gebruik je een geleideformulier. 

Je voert altijd eerst een snelle check uit op aantallen en eventuele schade (steekproefcontrole). 
Daarna controleer voer je een volledige controle uit op bepaalde goederen: 
 • Dure goederen
 • Goederen met eerdere leveringsproblemen
 • Breekbare, bederfelijke of spoedgoederen

Slide 11 - Tekstslide

H1. Goederenontvangst
Kwantitatieve controle is een controle op hoeveelheid. Dit doe je aan de hand van de vrachtbrief. Hierbij check je ook of de goederen wel voor jou bestemd zijn en of deze niet zijn beschadigd. 

Kwalitatieve controle is een controle op compleetheid. Deze voer je uit aan de hand van de pakbon. Je check of alles compleet, onbeschadigd, niet over datum en op temperatuur is. 

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

H1. Goederenontvangst
Wanneer je bij de ontvangstcontrole fouten ziet, doorloop je de volgende stappen: 
 • Medewerker noteert de afwijking op het geleideformulier
 • Medewerker meldt de afwijking bij leidinggevende
 • Teamleider neemt contact op met leverancier

Mogelijke uitkomsten zijn nalevering, omruilen, korting. 

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

H2. Administratie bij goederenontvangst
Bij een goede controle hoort een goede administratie. Hierbij gebruik je verschillende documenten: 
 • Order en orderbevestiging
 • Vrachtbrief
 • Pakbon
 • Ontvangstbon
 • Factuur
 • Mancolijst
 • Niet-te-leverenlijst

Slide 16 - Tekstslide

H2. Administratie bij goederenontvangst
Een vrachtbrief is een vervoersdocument. Dit is een overeenkomst tussen de:
 • Leverancier
 • Vervoerder
 • Geadresseerde

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

H2. Administratie bij goederenontvangst
Een pakbon is een formulier waarop alle artikelen staan vermeld. 
Op een pakbon staat: 
 • Soort artikel
 • Aantal artikelen per soort
 • Omschrijving van de artikelen
 • Artikelnummers

Je controleert of de artikelnummers op de verpakkingen hetzelfde zijn als op de pakbon. Zo kun je zien of je de juiste goederen hebt ontvangen. 

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

H2. Administratie bij goederenontvangst
De ontvangstbon is een bon waarop informatie van de geleverde goederen staat. Dit gebruikt een bedrijf als bewijs voor ontvangst. Je moet hierop vaak de volgende zaken invullen: 
 • Aantal
 • Artikelomschrijving
 • Artikelunmmer
 • Prijs

Slide 21 - Tekstslide

H2. Administratie bij goederenontvangst
Overige documenten:
 • Factuur: rekening van de leverancier voor de afnemer.
 • Manco-/breuk-/teveellijst: Vul je in wanneer bij de controle afwijkingen worden geconstateerd. 
 • NTL-lijst: niet-te-leverenlijst. Hierop staan goederen die niet op voorraad zijn en niet geleverd kunnen worden. 

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

H3. Retourgoederen en emballage
Retourneren is het terugsturen van goederen naar de leverancier. Dit kan om verschillende redenen gebeuren: 
 • Verkeerd geleverd
 • Te laat geleverd
 • Beschadigd
 • Emballage

Slide 25 - Tekstslide

H3. Retourgoederen en emballage
Reclameren is navraag doen naar iets dat je besteld hebt, maar nog niet hebt ontvangen. 


Slide 26 - Tekstslide

H3. Retourgoederen en emballage
Bij het retourneren is het belangrijk om een goede administratie bij te houden. Zie de checklist op de volgende dia. Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

H3. Retourgoederen en emballage
Emballage is het herbruikbare verpakkingsmateriaal waar dus statiegeld op zit. Voorbeelden hiervan zijn: 
 • Rolcontainers
 • Pallets
 • Kratten
 • FlessenSlide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Video

H3. Retourgoederen en emballage
Ook van je emballagegoederen moet je een administratie bijhouden. Het document dat je hiervoor gebruikt is een emballage bon. 

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Tekstslide

H4. Derving
Derving is het verlies van geld of goederen. Dit kan verschillende oorzaken hebben: 
 • Beschadiging
 • Breuk
 • Diefstal

Slide 34 - Tekstslide

H4. Derving
Er zijn verschillende soorten derving: 
 • Bekende derving
 • Onbekende derving
 • Geregistreerde derving
 • Niet-geregistreerde derving
 • Criminele derving
 • Niet-criminele derving

Slide 35 - Tekstslide

Slide 36 - Tekstslide

H4. Derving
Derving kan hele nare gevolgen hebben voor een bedrijf: 
 • Hogere kosten doordat goederen onverkoopbaar zijn
 • Lagere omzet door nee-verkoop
 • Lagere leveringsbetrouwbaarheid 

Slide 37 - Tekstslide

Slide 38 - Tekstslide

H5. Dervingsbestrijdingsplan
Om derving zo veel mogelijk tegen te gaan, kan een bedrijf een dervingsbestrijdingsplan opstellen. Hierin staan verschillende maatregelen om derving te voorkomen. 
Het gaat hierbij om:
 • Gedragsregels
 • Administratieve voorschriften

Slide 39 - Tekstslide

H5. Dervingsbestrijdingsplan
Een dervingsbestrijdingsplan bestaat uit een aantal onderdelen: 
 • Strategisch plan: doelen
 • Tactisch plan: maatregelen
 • Operationeel plan: wie gaat wat wanneer doen

Slide 40 - Tekstslide

H5. Dervingsbestrijdingsplan
Een hulpmiddel in het dervingsbestrijdingsplan is de PDCA-cyclus.
 • Plan: omvang en oorzaken van derving vaststellen
 • Do: maatregelen tegen derving treffen en uitvoeren
 • Check: voortgang controleren
 • Act: nieuwe afspraken maken en nieuwe maatregelen nemen

Slide 41 - Tekstslide

Slide 42 - Video

Slide 43 - Tekstslide