Les 4 Wat is Didactiek?

    Les 4 Wat is Didactiek?
Doelen: de student leert over de volgende begrippen:
 • Didactische begeleiding
 • Didactische vaardigheden
 • Didactisch concept
 • Didactisch model
 • Didactische analyse
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

    Les 4 Wat is Didactiek?
Doelen: de student leert over de volgende begrippen:
 • Didactische begeleiding
 • Didactische vaardigheden
 • Didactisch concept
 • Didactisch model
 • Didactische analyse

Slide 1 - Tekstslide

Wat is didactiek?
p. 126 school & didactiek

Slide 2 - Woordweb

Wat is didactiek?
Didactiek is de onderwijskundige aanpak van de overdracht van kennis, vaardigheid en inzicht.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Didactische begeleiding
Doelgericht werken: Je geeft niet alleen les, uitleg en instructie, maar ...
je zorgt voor een goed leerklimaat.
 • je richt de leeromgeving zo in dat lln rustig kunnen werken.
 • je creëert een veilige leeromgeving (fouten maken mag).
 • je stimuleert lln om te leren en zich te ontwikkelen.
 • je leert ze zelfstandig werken aan opdrachten en samenwerken.
 • je moet kunnen inspelen op verschillen tussen leerlingen.
 • je leert lln om zelf keuzes te maken en oplossingen te bedenken.
 • je geeft feedback aan lln en kunt hun werk beoordelen.

Slide 5 - Tekstslide

Wat zijn didactische vaardigheden?
zie p. 127

Slide 6 - Open vraag

Didactische vaardigheden zijn vaardigheden die je nodig hebt om een ander iets bij te brengen.
Daarbij kun je denken aan:
 • Opbouw van een les
 • Het inzetten en hanteren van werkvormen
 • Uitleggen en begeleiden van oefeningen
 • Feedback geven aan leerlingen

Slide 7 - Tekstslide

Didactisch concept
Didactisch concept is hoe je het onderwijs vormgeeft.
Bekende onderwijsconcepten:
 • Daltonschool
 • Freinetschool
 • Jenaplanschool
 • Montessorischool
 • Vrijeschool

Slide 8 - Tekstslide

Opdracht
Maak groepjes van 4 studenten en verdeel je over de 5 onderwijsconcepten. Jullie krijgen 15 minuten de tijd om onder andere de volgende vragen op te zoeken. Na die 15 minuten presenteren jullie dit aan de klas. Maak er een mooi verhaal van, van minimaal 5 minuten!
 • Wat is een ... school?
 • Hoe is een ... school ontstaan?
 • Hoeveel van dit soort scholen zijn er in Nederland?
 • Wat is het concept van ..?

timer
15:00

Slide 9 - Tekstslide

Didactisch model
Methodisch werken is een manier om structuur aan te brengen in je werken die voor jou overzichtelijk is en die begrijpelijk is voor anderen.

Slide 10 - Tekstslide

Didactisch analyse

Een voorbeeld van een didactische analyse van onderwijsleerproces is het model van Van Gelder.
Kijk je mee?

Slide 11 - Tekstslide

Model van Van Gelder

Slide 12 - Tekstslide

DA
Schema lesvoorbereiding - didactische analyse (DA)
Uitdelen DA-formulier en uitleg lesplanformulier van Conchita bekijken.


Slide 13 - Tekstslide

      Als het goed is...

Weet je nu wat er met de volgende begrippen bedoeld wordt:
 • Didactische begeleiding
 • Didactische vaardigheden
 • Didactisch concept
 • Didactisch model
 • Didactische analyse
VRAGEN?

Slide 14 - Tekstslide