De zorgverlening afstemmen

De zorgverlening afstemmen
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

De zorgverlening afstemmen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Methodische cyclus
Evalueren van zorgactiviteiten
Gegevens verzamelen
Uitvoeren van zorgactiviteiten
Vaststellen van behoeften
Zorgdoelen vaststellen
Plannen van zorgactiviteiten

Slide 2 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructiesWelk van onderstaande verpleegdoelen is juist geformuleerd?


A
Kevin eet binnen een week zijn maaltijd
B
Monique oefent met lopen drie maal per week onder beleiding van de fysiotherapie
C
Monique loopt over een week zelfstandig met hulp van haar rollator naar de recreatieruimte
D
Dhr. Storm is over een week niet meer agressief

Slide 3 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Je gaat rapporteren volgens de SOAP formule. Welke informatie zet je bij P?

A
Ik heb een goed gesprek gehad met mw. over de zorgen die zij heeft over haar man
B
Mw zeg sinds gisterochtend continue hoofdpijn te hebben
C
De oorzaak van de onrust van mw. is onzekerheid over de uitslag
D
Na overleg met de arts geven we mw. vanavond een rustgevend medicijn

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de O in SOAP rapporteren?
A
Objectief
B
Onderliggend
C
Oplossing

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Als verzorgende ben je niet alleen verantwoordelijk voor de totale zorg rondom een zorgvrager. Waar ben je nog meer verantwoordelijk voor?

Slide 6 - Woordweb

Een verzorgende moet het werk rond een zorgvrager structureren: mensen, tijd, materialen en middelen worden op elkaar afgestemd.
Zorg coördineren, organiseren en  afstemmen
Alle zorgvragers hebben hun eigen verhaal.

Hoe kun je de zorg laten aansluiten?

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat betekend coördineren van de zorg?

Slide 8 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe kan je ervoor zorgen dat je de zorg coördineert zodat de zorgvrager zijn leven zoveel mogelijk zelf inricht?

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Organisatie en coordineren
Vooral zorgvragers die van jou afhankelijk zijn. 

Interventies die goed op elkaar aansluiten.

Doel: continuïteit van de zorg.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Rol van de verzorgende
Organisator --> zorgvrager staat centraal en behoudt de eigen regie.

Naasten betrekken.
Taakverdeling afstemmen met collega's.
Beleid organisatie
Coördinerende taken

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Als verzorgende voer je de zorgactiviteiten uit. Ook voer je de zorgplannen uit en ben je verantwoordelijk voor het organiseren en afstemmen van zorg.

Welke concrete taken van de verzorgende horen bij het organiseren en afstemmen van zorg? Noem er ten minste twee.

Slide 12 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies