TL4's First Lesson after the Christmas Break

TL4's SLB +  English Lesson
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

TL4's SLB +  English Lesson

Slide 1 - Tekstslide

Welcome to 2023

Slide 2 - Tekstslide

Today's Programme 
*Eerste half uur SLB: 

*Second half: English lesson 

Slide 3 - Tekstslide

SLB - Wat belangrijke data 
*Morgen geen SLB (volgende week wel weer) 
*20 Januari (Vrij vlot!!) conceptversie PWS-werkstuk inleveren
*7 februari driehoeksgesprekken (ouderavond)
*10 februari inleveren definitieve PWS-werkstuk!
*Ontspanning: volleybalavond (ook op 10 februari)
*22 februari presentatieavond PWS (aankomende vrijdag uitleg)

Slide 4 - Tekstslide

To do (komende tijd tot _____) 
jijenjegezondheid.nl/vo -> leerlingen die er niet waren bij het invullen van de vragenlijst krijgen een kaartje. 
Een aantal mensen moeten nog hun telefoonnummers doorgeven (standaard protocol eindexamenkandidaten)

Anderen: afspraken maken voor 20 januari (PWS): nu moet je echt vaart gaan maken. 

Slide 5 - Tekstslide

Today's English Lesson
*Explanation of the last tests until your final exams. 

* Practice with translating some of the scenarios you can expect at the speaking exam. 

Slide 6 - Tekstslide

Test Type
When? 
Where can you practise? 
Kijk-luister toets 
week van 23 Januari 
Woots + een site die ik nog geef
Speaking exam 
Je vertaalt de scenario's die je straks krijgt en die leer je door ze te oefenen met iemand

Slide 7 - Tekstslide

Speaking Exam..
When you are in a different country you can easily navigate through a city  by using google maps (dan moet je mobiel niet gestolen worden uiteraard) on your phone. Sometimes you'll have to ask a passerby (voorbijganger) if the street layout is very complicated. Usually the locals know how to get somewhere quite quickly! That's why the first scenario is about getting to the metro station. 

Slide 8 - Tekstslide

Speaking exam
You'll get 3 scenarios 
scenario 1: Getting to the London metro
Scenario 2: 'London Eye' (reserving a ticket for the attraction)
Scenario 3: At a restaurant 

Slide 9 - Tekstslide

Finding your way around London
Scenario 1: 

Slide 10 - Tekstslide

Look carefully
in the next video you'll see an American local offering help to two tourists. They seemingly want to  know the way to a certain destination. However, they are not only interested in knowing the way to a certain place. They may have set their eyes on some valuables as well. 

Slide 11 - Tekstslide

1

Slide 12 - Video

02:09
Which three items did the couple steal?

Slide 13 - Open vraag

Vertaal: Loop rechtdoor, sla bij het kruispunt rechtsaf en steek de brug over.

Slide 14 - Open vraag

Scenario 2 
*You want to get on the famous London Eye. You have a friend who is wheelchair-bound (in een rolstoel). You're going to ask for the ticket prices and the fares (ritjes). 

Slide 15 - Tekstslide

Vertaal: 'hoe werkt een ritje in de London Eye. Kunt u dat uitleggen?'

Slide 16 - Open vraag

Scenario 3 
At a restaurant. You're going to  ask for a table and you're going to take an order from the menu  and you're going to drink something. This is a very similar scenario to the one you did last year. 

Slide 17 - Tekstslide

Je gaat het restaurant opbellen. vertaal: "Ik wil graag een reservering maken voor maandag 27 januari."

Slide 18 - Open vraag

Now it's your turn again..
*On Teams -> mapje 'PWS, Engels, SLB' -> English -> 'Scenarios Speaking exam' (download het bestand (klik op de drie bolletjes en daarna op 'downloaden'). 

*Ga de scenarios alvast vertalen. 

Slide 19 - Tekstslide