Introductie H5 start 5.1

De wereld na 1945
5.1 Besluiten en besturen in Nederland
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

In deze les zitten 32 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

De wereld na 1945
5.1 Besluiten en besturen in Nederland

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we doen
Wat te doen laatste weken.
Uitleg H.5.1
Maken opdrachten

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Deltawerken
Na de Watersnoodramp werden de Deltawerken gebouwd.
Het plan kon niet gelijk uitgevoerd worden.
Het moest eerst goedgekeurd worden door de politiek.
Dat was een democratisch proces.

Slide 4 - Tekstslide

Van wetsvoorstel tot wet

Slide 5 - Tekstslide

Wie mogen met een wetsvoorstel komen?

 • Ministers (ondersteuning vanuit een ministerie)

 • Kamerleden mogen met een voorstel voor een nieuwe wet komen (recht van initiatief) of een wijziging op een wetsvoorstel indienen (recht van amendement)

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Video

Kiesrecht?
 • Burgers kiezen de Tweede Kamer. Dit doen ze elke 4 jaar door te stemmen. Dit heet: actief kiesrecht.
 • Maar burgers hebben ook passief kiesrecht: je kunt zelf gekozen worden.

Na de verkiezingen vormen de regerings-partijen een nieuwe regering. Er zijn ook oppositiepartijen. Dit zijn partijen die niet in de regering zitten.

Slide 27 - Tekstslide

En de Koning?
Wat doet hij?
 • Staatshoofd

 • Erfopvolging
 • Verplicht wetten te ondertekenen
 • onderdeel van de regering (zonder invloed)
 • Kan ministers adviseren


De Koning is onschendbaar => hij kan NIET ter verantwoording worden geroepen door het parlement. De minister is verantwoordelijk.

Slide 28 - Tekstslide

Lagere overheden
 • provincies
 • gemeenten
 • waterschappen

Slide 29 - Tekstslide

Er zijn lagere overheden:  
provincies: beslissen bijvoorbeeld over natuurgebieden 
gemeenten: gemeentebestuur gaat over zaken die in 
steden en dorpen spelen. 
waterschappen: door burgers gekozen bestuur dat de waterhuishouding in een gebied regelt 
 
De inwoners van de provincies kiezen de leden van de Provinciale Staten. Die kiezen uit hun midden de Gedeputeerde Staten.  De commissaris van de Koning(in): voorzitter van het provinciebestuur. 

Slide 30 - Tekstslide

De gemeenteraad beslist over het gemeentebeleid en controleert het college van burgemeester en wethouders (B en W).  
 
De gemeenteraad benoemt de wethouders en de regering de burgemeester, nadat de gemeenteraad daarover heeft geadviseerd. 

gemeenteraad: door de burgers van de gemeente gekozen vertegenwoordiging 
 
burgemeester en wethouders:  (B en W) dagelijks bestuur van de gemeente 

Slide 31 - Tekstslide

Aan de slag
 • Huiswerk voor volgende les:
 • - Lezen tekst H5.1
 • - Maken alle opdrachten van introductie blz. 86 WB
 • - Maken alle opdrachten van H5.1 blz. 87 en 88 WB

Werk still en werk zelfstandig! 
timer
20:00

Slide 32 - Tekstslide