3kgt grammar 5

Negative questions
  • bevestiging
  • ergernis
  • ongeloof
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Negative questions
  • bevestiging
  • ergernis
  • ongeloof

Slide 1 - Tekstslide

Aren't you happy to meet me??

Slide 2 - Tekstslide

Isn't this a bad idea?

Slide 3 - Tekstslide

Don't you have tickets for Madurodam?

Slide 4 - Tekstslide

Gebruik


Ontkennende vragen gebruik je om:
- te vragen om bevestiging.
- ergernis of ongeloof uit te drukken.Slide 5 - Tekstslide

Zet de ontkenning vooraan:

Don't you like music? (bevestiging)

Didn't you hear me? (bevestiging/ergernis?

Can't you just be quiet? (ergernis)

Haven't you tried this before? (ongeloof)


Slide 6 - Tekstslide

Hoe te gebruiken
- Als een zin een vorm van to be heeft (am, are, is, was, were) of have got/has got of een ander hulpwerkwoord
> zet dit werkwoord vooraan + not

Can't he help me with his homework?
Isn't it his dream to become a famous actor?

Slide 7 - Tekstslide

Hoe te gebruiken

Staan er andere werkwoorden in zin
> don't/ doesn't gebruiken bij ontkennende vragen in de tegenwoordige tijd.
> didn't bij vragen in de verleden tijd.


Daarna volgt het onderwerp en het hele werkwoord.

Slide 8 - Tekstslide

...... you got anything better to do?
Yes, I have.
A
don't
B
hasn't
C
didn't
D
haven't

Slide 9 - Quizvraag

....... you at school yesterday?
No, I wasn't.
A
Wasn't you
B
Aren't
C
Weren't
D
Were not

Slide 10 - Quizvraag

Again: make a negative question of:
I am pleased to see you
A
Aren't you pleased to see me?
B
You aren't pleased to see me?
C
I am not pleased to see you?
D
I pleased not to see you?

Slide 11 - Quizvraag

Make a negative question of:
They are too young to visit the cinema on their own
A
Aren't they too young to visit the cinema on their own?
B
They aren't too young to visit the cinema on their own?
C
Isn't they too young to visit the cinema on their own?
D
On their own the are too young to visit the cinema?

Slide 12 - Quizvraag

Make a negative question of:
I am happy that I told the truth
A
Has I not happy that I told the truth?
B
Aren't you happy that you told the truth?
C
I'm not happy that I told the truth
D
Am I not happy that I told the truth?

Slide 13 - Quizvraag

Make a negative question:
You know this is a bad idea

Slide 14 - Open vraag

Make a negative question:
He knows what to do!

Slide 15 - Open vraag

Make a negative question:
He knew he was right.

Slide 16 - Open vraag

Make a negative question:
Your friends go to Disney land next week.

Slide 17 - Open vraag

your sister helped Lucia in the kitchen yesterday.

Slide 18 - Open vraag

Do you have any questions about this grammar?

Slide 19 - Open vraag

Slide 20 - Link

Repeat 
Remember grammar 16? Make the following exercises!

Slide 21 - Tekstslide

Go.......of the building and turn left.
A
straight
B
out
C
under
D
past

Slide 22 - Quizvraag

At the end......the street turn right.
A
at
B
on
C
of
D
along

Slide 23 - Quizvraag

Go.......ahead until you come to a patrol station.
A
under
B
across
C
past
D
straight

Slide 24 - Quizvraag

Turn left..........America Avenue.
A
on
B
at
C
in
D
past

Slide 25 - Quizvraag

The couple is walking ..... the bridge.
A
down
B
across
C
along

Slide 26 - Quizvraag