Catullus 20 maart

Catullus: carmen 70, 87 en 58
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
LatijnSecundair onderwijs

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Catullus: carmen 70, 87 en 58

Slide 1 - Tekstslide

Carmen 70
Vrij naar Natan:

Mijn geliefde zegt tegen zichzelf met niemand liever te trouwen dan met mij, zelfs niet wanneer Jupiter zelf het vraagt. Dat zegt ze; maar het is nodig te schrijven wat de vrouw zegt terwijl ze bemint in de begerige lucht en het vluchtige water.

Slide 2 - Tekstslide

Mijn geliefde zegt tegen zichzelf met niemand liever te trouwen dan met mij, zelfs niet wanneer Jupiter zelf het vraagt. Dat zegt ze; maar het is nodig te schrijven wat de vrouw zegt terwijl ze bemint in de begerige lucht en het vluchtige water.

Slide 3 - Woordweb

Carmen 70
  • cupido hoort bij amanti
  • amanti = geliefde               => beter: "minnaar"

Correcte vertaling:
Mijn geliefde zegt dat ze niemand liever huwt dan mij,
zelfs niet als Jupiter haar zou vragen.
Dat zegt ze; maar wat een vrouw zegt aan een vurige minnaar
moet je in de wind schrijven en het snelstromend water.

Slide 4 - Tekstslide

De belangrijkste woorden in het gedicht herhaalt Catullus. Welke woorden zijn dit?

Slide 5 - Open vraag

Er is een betekenisverschuiving tussen de eerste en de tweede keer dat het woord dicit wordt gebruikt... leg uit

Slide 6 - Open vraag

Er is een betekenisverschuiving tussen de eerste en de tweede keer dat het woord mulier wordt gebruikt... leg uit

Slide 7 - Open vraag

Welke twee opvallende hyperbata vind je in de laatste twee verzen?

Slide 8 - Open vraag

Wat valt op bij deze twee hyperbata?

Slide 9 - Open vraag

Carmen 87
Vrij naar Eva:

Geen vrouw kan zeggen hoeveel ze bemind heeft, zoveel heb jij mijn Lesbia, mij bemind.
Geen trouw is ooit zo groot  in deze relatie geweest, zoveel jij in de liefde van mijn kant vindt.

Slide 10 - Tekstslide

Geen vrouw kan zeggen hoeveel ze bemind heeft, zoveel heb jij mijn Lesbia, mij bemind.
Geen trouw is ooit zo groot in deze relatie geweest, zoveel jij in de liefde van mijn kant vindt.

Slide 11 - Woordweb

Carmen 87
  • tantum... quantum = zoveel ... als
  • amatam en amata est = passieve vormen

Correcte vertaling:
Geen enkele vrouw kan zeggen, dat zij zozeer echt bemind is
als jij, mijn Lesbia, door mij bemind bent.
Geen trouw was ooit in enig verdrag zo groot,
als in jouw liefde van mijn kant is gevonden.

Slide 12 - Tekstslide

Vat kort de inhoud van dit gedicht samen

Slide 13 - Woordweb

Is dit gedicht verwijtend of niet? Leg uit

Slide 14 - Woordweb

Verduidelijk het parallellisme tussen de twee disticha (v. 1-2 en v. 3-4)

Slide 15 - Open vraag

Carmen 58
Vrij naar Winnie:
Caelius, onze Lesbia, zijn Lesbia,
zijn Lesbia, die Catullus als enige meer beminde dan zichzelf en al zijn anderen
trekt nu de trotse kleinzonen van Remus af in viersprongen en stegen


Slide 16 - Tekstslide

Caelius, onze Lesbia, zijn Lesbia,
zijn Lesbia, die Catullus als enige meer beminde dan zichzelf en al zijn anderen
trekt nu de trotse kleinzonen van Remus af in viersprongen en stege

Slide 17 - Woordweb

Carmen 58
  • ille: die/dat met een positieve bijklank
  • suos omnes: "al de zijnen" = alle naasten van Catullus
  • een viersprong is een kruispunt

Caelius, onze Lesbia, dé Lesbia,
de Lesbia welke Catullus ooit bijzonder liefhad,
nog méér dan zichzelf of al zijn naasten,
trekt nu op kruispunten en in steegjes
Romes nobele nakomelingen af!Slide 18 - Tekstslide

Wat valt er op in de eerste twee verzen?

Slide 19 - Open vraag

Waarom zou Catullus zo expliciet Lesbia herhalen?

Slide 20 - Open vraag

Waarom gebruikt Catullus de voornaamwoorden nostra en illa zo overvloedig?

Slide 21 - Open vraag

In het laatste vers zit een paradox, een schijnbare tegenstelling. Leg uit

Slide 22 - Open vraag