Stagecontactpersonenbijeenkomst

Welkom op de bijeenkomst voor 
stage-contactpersonen 
Maaike Kamphorst
Natasja Teerlink
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
CommunicatieBasisschoolGroep 8

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Welkom op de bijeenkomst voor 
stage-contactpersonen 
Maaike Kamphorst
Natasja Teerlink

Slide 1 - Tekstslide

Wat doet een stage-contactpersoon?

Slide 2 - Open vraag

De stagecontactpersoon:

● Inventariseert stageplekken op de school en stelt deze beschikbaar bij het stagebureau
● Is contactpersoon voor het stagebureau
● Schrijft vacatures voor 3e en 4e jaars studenten.
● Houdt sollicitatiegesprekken met de 3e en 4e jrs studenten
● Organiseert kennismaking met studenten
● Is het centraal aanspreekpunt voor studenten op de school.
● Bepaalt samen met het MT/ of directie het ontwikkelthema waar de studenten aan gaan werken per jaar.
  • Doet beroep op leerteam; inzet studenten bij evenementen/schoolontwikkeling
● Deelt belangrijke zaken vanuit de memo (en verschillende bijeenkomsten/netwerken) in de MT/team vergaderingen.
● Is het aanspreekpunt voor mentoren en voert waar nodig voortgangsgesprekken met hen.
● Agendeert OIS op vergadermomenten. Dialoog is hierbij evident.
● Brengt ontwikkelingswensen in beeld en geeft mogelijkheden aan (Audits).
  • Aanspreekpunt voor Minor - Meesterproef (disseminatie!) 

Slide 3 - Tekstslide

Vragen en behoeften?

Slide 4 - Tekstslide

Leerteam
Leerteam klein
Leerteam groot

Inhoud geven aan het werken in een leerteam.
Welke rol heeft de stagecontactpersoon en de schoolopleider hierin?

Slide 5 - Tekstslide

Opleiden in school op de agenda

Hoe?
Input studenten?
Memo

Slide 6 - Tekstslide

Zachte landing 1e jaars

Slide 7 - Tekstslide

Stagelijn tweedejaars
Stagedagen: di-woe (niet alles hoeft in de groep).
Werken met activiteitenplan als onderdeel van POP
Leeractiviteiten om bekwaamheden te oefenen op de opleidingsschool
Meer aandacht voor leerteams

Slide 8 - Tekstslide

Voorbeeld activiteitenplan

Slide 9 - Tekstslide

Plaatsing van studenten

1e jaars september-januari: groep 3 t/m 8 (opleidingsbekwaam) di
1e jaars februari-juni: groep 4-5-6 (taakbekwaam middenbouw) di
2e jaars: september-januari: groep 1-2 (taakbekwaam onderbouw) di wo
2e jaars: februari-juni: groep 7-8 (taakbekwaam bovenbouw) di wo
3e en 4e jaars: eigen keuze middels sollicitatie (werkplekbekwaam en startbekwaam) ma di


Slide 10 - Tekstslide

Sollicitatieprocedure
iselinge.onderwijsonline.nl

Week 20        16 t/m 20 mei 2022
Individuele leerroutes 3e en 4e jaars!! (LIOweken)
Minor en Meesterproef passend bij de school?
Wie voert de gesprekken en op welke manier?

Slide 11 - Tekstslide

Audit
Ervaring?
Wie?

Slide 12 - Tekstslide

Informatie
  • Opleidingsplan
  • Begeleidingswijzer Student
  • VOG
  • Leerwerkovereenkomst
VOG
Studenten leveren bij aanmelding op de opleiding een VOG aan. In de daaropvolgende stages wordt de verklaring overgenomen. In het vierde jaar, bij de start van de LIO stage vraagt de student op kosten van het bestuur een nieuwe VOG aan voor het laatste jaar van de opleiding. Mocht een opleidingsschool of -bestuur besluiten dat het nodig is dat een student op een ander moment beschikt over een recente VOG, dan worden de kosten door de vragende partij vergoed aan de student.

Slide 13 - Tekstslide

Studenten in Corona-tijd
Wat betekent dit nu nog voor jullie studenten?

Slide 14 - Tekstslide

Wat was waardevol?
Welke vragen zijn er nog?

Slide 15 - Open vraag

Dank je wel!
Tot ziens!
Maaike Kamphorst en Natasja Teerlink

Mail: deze presentatie; begeleidingswijzer, zachte landing 1e jaars, stagelijn tweedejaars, opleidingsplan in nov

Slide 16 - Tekstslide