Stoffen en materialen

Stoffen en materialen
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Stoffen en materialen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Inleiding
Introductie van het onderwerp en het belang van het begrijpen van materialen en hun eigenschappen.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over verschillende soorten materialen en hun eigenschappen?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Soorten materialen en hun eigenschappen
Hout, kunststof, textiel, metaal, steen, beton, glas. Eigenschappen: warmtegeleiding, elektriciteitsgeleiding, geluidsgeleiding, dichtheid, uitzetting en inkrimping, verspaanbaarheid, corrosiebestendigheid, vervormbaarheid.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dichtheid en drijfvermogen
Dichtheid: ρ = m / V. Drijfvermogen: bepaalt of voorwerpen zinken, zweven of drijven.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Herkenning en onderscheiding van stoffen
Fase, kleur, geur, oplosbaarheid, kook- en smeltpunt, elektriciteitsgeleiding.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gevaren en veiligheid bij gebruik van stoffen
Gevaren van bepaalde stoffen, veiligheidsmaatregelen.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Milieueffecten van materiaalkeuze
Belang van materiaalkeuze met oog op het milieu.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Milieugevolgen van grondstoffengebruik en afvalproductie
Gevolgen voor het milieu van het gebruik van grondstoffen en de productie van afvalstoffen.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Afvalbeheer en recycling
Verantwoord omgaan met afval, recycling, duurzaamheid.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Definitielijst
Dichtheid, Verspaanbaarheid, Corrosiebestendigheid, Recycling, Duurzaamheid

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 12 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 14 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.