2BBL U3

Australia 
1 / 41
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo lwoo, bLeerjaar 2

In deze les zitten 41 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Australia 

Slide 1 - Tekstslide

Australia

Slide 2 - Woordweb

This week
- REP Unit 2 bespreken
- Reading NewsPaper Chase
- Do 3.1
Slide 3 - Tekstslide

U3.1
Together:
Ex. 1Together: ex. 1, 3, 4, 5,
By yourself: 2, 6, 8, 9,  Choose: 11 or 12U3.2

Slide 4 - Tekstslide

This week
- Reading NewsPaper Chase
- Read words U3.2
- Do U3.2
Slide 5 - Tekstslide

U3.2
Together: ex. 1, 3, 4, 5,
By yourself: 2, 6, 8, 9,  Choose: 11 or 12Slide 6 - Tekstslide

Happy 2022

Slide 7 - Tekstslide

New Year's Resolutions

Slide 8 - Tekstslide

Do you have any New Years resolutions? (goeie voornemens?)
timer
2:00

Slide 9 - Tekstslide

This week
- Read words U3.3
- Do U3.3
- Learn words 3.2 + 3.3
- Make a video

Slide 10 - Tekstslide

U3.3
Together: ex. 1, 2, 7 (uitleg)
By yourself: 3, 4, 5 (1t/m 3), 6, 11a
Its Learning - bronnen - P2 - Unit 3 - Art in your house

Slide 11 - Tekstslide

This week
- Check homework 3.2+3.3
- Read words 3.4 together
- Do U3.4
- Learn words 3.2 + 3.3
- Make a video

Slide 12 - Tekstslide

U3.4
Together: ex. 1, 8
By yourself: ex 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12
Its Learning - bronnen - P2 - Unit 3 - Art in your house

Slide 13 - Tekstslide

This week
- Check homework 3.2+3.3+3.4
- Read words 3.5 together
- Do U3.5
- Hand in video

Slide 14 - Tekstslide

U3.5
Together: ex. 1, 4,  
By yourself: ex 2, 3, 5, 6, 7, 8,  9, 11
Its Learning - bronnen - P2 - Unit 3 - Art in your house

Slide 15 - Tekstslide

Word Order

Slide 16 - Tekstslide

Word order - Place and time
Plaats en tijd komen aan het einde van de zin!
Plaats komt voor tijd!

We can meet at the pool at seven tonight.

Slide 17 - Tekstslide

Place and time
1. We went to the cinema yesterday.
2. I go to France this summer.
3. She goes to the city this afternoon.
4. He is in his room right now.

Slide 18 - Tekstslide

I drink much water.
Wat betekent deze zin?

Slide 19 - Open vraag

We have many dogs.
Wat betekent deze zin?

Slide 20 - Open vraag

MUCH
- Kan geen an of a voorstaan
- Is enkelvoud
- Is ontelbaar

EXAMPLES:
- Rain/fire/water

Slide 21 - Tekstslide

MANY
- Is meervoud
- Is telbaar

EXAMPLES:
Apple/dog/bottle

Slide 22 - Tekstslide

I have a  little money.
I have little money

She has a few dogs
She has few dogs

Ik heb een beetje geld
Ik heb weinig geld

Ze heeft een paar honden
Ze heeft weinig honden.

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Video

Wat betekent het onderstreepte zinsdeel?
He is very smart, isn't he?

Slide 25 - Open vraag

Wat betekent het onderstreepte zinsdeel?
We are not on time, are we?

Slide 26 - Open vraag

Zelf tags maken
Om een tag te maken, gebruik je een stappenplan.
1. Wat is het werkwoord in de zin? Herhaal deze
2. Staat er not in de zin? Ja: not weglaten Nee: not toevoegen
3. Over wie gaat het? I, you, he, she, it, they, we

Voorbeeld: He is nice, .....
1. IS
2. nee, dus isn't
3. he, dus: isn't he ---Goede antwoord: He is nice, isn't he?

Slide 27 - Tekstslide

Nog een paar voorbeelden
We are best friends, .......?
You have got a puppy, ......?
I don't live here, ......?


1. ww
2. not
3. wie

Slide 28 - Tekstslide


P
L
A
C
E


T
I
M
E

immediately
on Saturday
yesterday
in London
There
Here
At night
every day
Upstairs

Slide 29 - Sleepvraag

Put the words in the correct order.
Pay attention to place and time.
London
visited
last year
I
twice

Slide 30 - Sleepvraag

Put the words in the correct order.
Pay attention to place and time.
at the pool
meet
at nine o'clock
We
can

Slide 31 - Sleepvraag

telbaar
tree
building
bridge
boat
clock
water
tower
street

Slide 32 - Sleepvraag

MUCH
MANY
money
sand
girls
pens
cars
coffee
rain
water
doors
hair
tables
phones

Slide 33 - Sleepvraag

Wat is juist?
..... milk
A
much
B
many

Slide 34 - Quizvraag

Wat is juist?
..... friends
A
much
B
many

Slide 35 - Quizvraag

Wat is juist?
..... homework
A
much
B
many

Slide 36 - Quizvraag

Wat is juist?
..... girls
A
much
B
many

Slide 37 - Quizvraag

Kies de goede "question tag":
That tower isn't really haunted, ...........?
A
is it?
B
does it?
C
isn't it?
D
doesn't it?

Slide 38 - Quizvraag

Question Tags
Welke zin is correct?
A
Tom is very strong, is he?
B
Tom is very strong, isn't he?

Slide 39 - Quizvraag

Question Tags

These women are independent, ...?
A
are they
B
aren't they
C
are she
D
aren't she

Slide 40 - Quizvraag

Vul aan:
He is your friend, _____________?
A
isn't he
B
is he

Slide 41 - Quizvraag