Windenergie

1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
Nask / BiologieMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Windenergie

Slide 5 - Tekstslide

Elektrische energie
Stralingsenergie

Warmte energie
Chemische energie
Kernenergie
Bewegingsenergie

Slide 6 - Sleepvraag

van bewegingsenergie naar elektrische energie
van chemische energie naar warmte
Van warmte naar bewegingsenergie

Slide 7 - Sleepvraag

Bewegingsenergie
Een voorwerp wat beweegt
heeft bewegingsenergie.
ook wel Kinetische energie


Slide 8 - Tekstslide

Kinetische energie
De formule voor kinetische energie luidt als volgt:


waarin:
           =  kinetische energie in      J
           =  massa in                               kg
           =  snelheid in                           m/s

Zoals te zien is, is de kinetische energie afhankelijk van de snelheid waarmee het voorwerp beweegt.
Ekin=21mv2
Ekin
m
v

Slide 9 - Tekstslide


Een turbine zet de bewegingsenergie van stoom om in bruikbare bewegingsenergie voor de generator.

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Andere spanningsbronnen
3

Slide 12 - Tekstslide

Fiets Dynamo 
  • bij beweging van de magneet, wordt de kern van weekijzer magnetisch

  • Magneetveld veranderd telkens => wisselspanning / wisselstroom

Slide 13 - Tekstslide

PIEKVERMOGEN windturbine
Piekvermogen:
  • Het grootste elektrisch vermogen dat de windturbine kan leveren, bij ideale omstandigheden
  • hoe harder het waait hoe meer vermogen (tot een maximum => zodat windturbine niet 'op hol slaat'
Piekvermogen grote winturbine ca 5 MW           (5 miljoen watt, dus 5 miljoen J per seconde)

* wat is het elektrisch vermogen bij 10 m/s?

Slide 14 - Tekstslide

Dingen die bewegen, hebben bewegingsenergie.

Waar hangt de hoeveelheid bewegingsenergie van af?
A
• de snelheid en de grootte van het voorwerp
B
• de snelheid en de massa van het voorwerp
C
• de snelheid en de vorm van het voorwerp

Slide 15 - Quizvraag

Wat is de eenheid van bewegingsenergie?
A
joule J
B
newton N
C
pascal Pa
D
watt W

Slide 16 - Quizvraag

Een fietsdynamo zet bewegingsenergie om in .........
A
Warmte
B
Stralingsenergie
C
Elektrische energie
D
Chemische energie

Slide 17 - Quizvraag

elektriciteit
kolen
dynamo
stoom
schoepenrad
vuur
water

Slide 18 - Sleepvraag

Maak:
Paragraaf 3: Windenergie
Opdracht 1 t/m 14
Start op blz 155

Slide 19 - Tekstslide