Samenwerken met mantelzorgers/ ouders/ vrijwilligers

1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Terugblik vorige week
- de ideale dagbesteding presentatie; als beoordeling in IL hangen geen presentatie ivm tijdsgebrek.

Slide 2 - Tekstslide

samenwerken  met verwanten van de cliënten

Slide 3 - Tekstslide

welke contacten heb je met ouders/ verwanten?

Slide 4 - Woordweb

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Lezen van de casus
Lees de casus voor jezelf door en bekijk welke fasen van verwerking je terug ziet:
- Ontkenning
- Woede
- Verdriet
- Acceptatie


Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Link

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Cultuursensitief samenwerken in de driehoek
Gebruik deze tips om te werken aan vertrouwen bij gezinnen met een migratieachtergrond:

 
Neem de tijd om je te verdiepen in de achtergrond van een gezin.
Benader mensen vanuit een gelijkwaardige positie. 
Jij bent de professional en de verwant is de expert.


Slide 14 - Tekstslide

Cultuursensitief samenwerken in de driehoek
Wees je ervan bewust dat er een kloof kan zijn tussen jouw kennis van de Nederlandse zorg en die van de cliënt en zijn verwant. 
Vraag actief naar verwachtingen van de zorg.

Leg uit wat je met termen als dagbesteding of ambulante ondersteuning betekenen.

Slide 15 - Tekstslide

In de Driehoekskunde staan drie begrippen centraal:

1 Bonus: professionals doen het goede en liefst iets meer; minstens doen ze dus wat ze beloven

2 Verbinding: verwanten en professionals verbinden zich met elkaar, werken beiden aan een goede relatie

3 Positie: beiden zijn eigenaar van hun hoek en vragen de ander om dat te respecteren.

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

familieparticipatie hoe zie je dat terug?

Slide 21 - Woordweb

Slide 22 - Tekstslide

Hoe kan je op de werkvloer meer samen werken met familie?

Slide 23 - Open vraag

Individuele Opdracht:
Kies 1 van de samenwerkingstips/ inzicht uit en lees hierover.
Vul daarna in de woordweb in welk nieuw inzicht het heeft opgeleverd?
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/samenwerken-met-familie/mantelzorg-verhalen-bc

Slide 24 - Tekstslide

Samenwerken met familie Veertien tips en inzichten

Samenwerken met familie: Waarom loslaten nooit lukt
Samenwerken met familie: hun kennis is waardevol
Samenwerken met familie: als ouders er later niet meer zijn...
Samenwerken met familie: ouders met een migratieachtergrond
Samenwerken met familie: worstelen met acceptatie

Slide 25 - Tekstslide

Samenwerken met familie Veertien tips en inzichten
Samenwerken met familie: als ze niet vertellen hoe het werkelijk gaat…
Samenwerken met familie: vergeet de Brussen niet
Samenwerken met familie: herken overbelasting tijdig
Samenwerken met familie: ondersteun ze goed
Samenwerken met familie: lotgenotencontact ondersteunt hen

Slide 26 - Tekstslide

Samenwerken met familie Veertien tips en inzichten
Samenwerken met familie: de mooie kanten benoemen
Samenwerken met familie: zo betrek je ze bij jouw cliënt
Samenwerken met familie: als er wantrouwen is…
Samenwerken met familie: waarom logeeropvang hen kan helpen

Slide 27 - Tekstslide

welke nieuw inzicht heeft het je gegeven?

Slide 28 - Woordweb

Bedenken van vragen
Bedenk vragen om te oefenen voor de toets! Zet deze vragen in een word bestand en mail deze naar ek04@curio.nl

Slide 29 - Tekstslide