Consumentengedrag - les 3

(Consumenten)gedrag - les 3
(consumenten)gedrag
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
VoedingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

(Consumenten)gedrag - les 3
(consumenten)gedrag

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vorige lessen:
 • Eigen gedrag, hoe gedraag je je nu eigenlijk? Word je beïnvloedt door bepaalde factoren?
 • Interpersoonlijke factoren (sociaal en cultureel) en intrapersoonlijke factoren

Wat waren dit ook alweer??

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
Aan het einde van deze les:

 • Kun jij de piramide van Maslow toelichten
 • Kun jij voorbeelden noemen van reclames die op de verschillende niveau’s uit de piramide van Maslow inspelen

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een menselijke behoefte?

Slide 4 - Open vraag

Wat een mens nodig heeft. Alle wensen die een mens in vervulling wil zien gaan.
Menselijke behoefte
Een nood of een tekort die een mens aanvoelt en die hem aanzet om die nood of dat tekort weg te nemen via een handeling
Nood of tekort
Je wilt dit tekort bevredigen
Handeling

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeeld
Behoefte                             Handeling

Behoefte om                               Jupiler drinken
bij de groep te horen                                                              

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1. Eenzelfde behoefte kan tot uiting komen in verschillende handelingen:

Behoefte aan liefde

 • Datingsite
 • Uitgaan met vrienden
 • Inschrijven in een club
 1. Eenzelfde handeling kan verschillende behoeften vervullen

 • Sociaal contact
 • Lichamelijk uitleven
 • Vermageren

      Voetballen

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


De veelheid aan behoeften en motieven die in de markt leeft, kan de marketeer verwarren.
 


Enkele onderscheidingen kunnen hem helpen om de consument beter te begrijpen.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hiërarchische indeling van behoeften
Abraham Maslow: 
 • "Ieder mens heeft behoeften"
 • "Mensen vullen hun behoefte in op vaste volgorde"
 • "Piramide die vanaf onderen wordt beklommen"
 • "Hoger geordende behoefte wordt pas bevredigd als de lager geordende behoefte voldoende is bevredigd"

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Fysiologisch
Veiligheid
Sociale behoefte
Behoefte aan waardering
Behoefte aan zelfrealisatie

Slide 11 - Tekstslide

 1. Fysiologische behoeften (zie boven) zijn letterlijk van levensbelang. Als iemand erge honger heeft, is hij bereid zijn veiligheid op te geven om aan voedsel te komen!
 2. De behoefte aan veiligheid gaat om het zeker stellen van het lichaam, de eigen bezittingen en het dagelijkse bestaan. Een woning met een slot, een inkomen en dergelijke komen tegemoet aan deze behoeften. 
 3. Bij de sociale behoeften is het streven erop gericht aanvaard te worden door gezin, buren en vrienden en iets voor hen te betekenen. 
 4. De behoefte aan achting, is een zogeheten egobehoefte: het ‘ik’ van de persoon wil erkend worden door zichzelf en anderen. 
 5. De behoefte aan zelfrealisatie, ofwel zelfontplooiing, gaat om het uitleven van de individuele, zeer persoonlijke mogelijkheden. Met name op het vlak van creativiteit en (logische of emotionele) intelligentie vinden mensen de mogelijkheden daarvoor. 
In een welvaartsmaatschappij kunnen de meeste consumenten hun biologische, generieke behoeften en 'needs' probleemloos vervullen. 
 • De overvloed aan verschillende producten komt doordat consumenten onvoorstelbaar divers zijn in hun 'hogere' behoeften. 
 • Daarbij komt dat de welvaart het toelaat om die 'hogere' behoeften te vervullen.
Verschil in invulling van behoeften
 • Hoe hoger de behoefte, hoe meer verschil er zit in de invulling van de behoefte
 • Gevolg van culturele invloeden

Marketeers richten zich op deze hogere behoeften of motieven

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Je werkt omdat je dan geld kunt sparen is een voorbeeld van
A
Behoefte aan veiligheid
B
Behoefte aan waardering
C
Behoefte aan zekerheid (fysiologisch)
D
Sociale behoefte

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Je werkt omdat je hoop dat je later door kunt groeien, dit is een voorbeeld van
A
Eerste levensbehoefte, fysiologische behoefte
B
Sociale behoefte
C
Behoefte aan waardering
D
Behoefte aan zelfrealisatie

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Contact met collega's is een voorbeeld van
A
Sociale behoefte
B
Behoefte aan waardering
C
Eerste levensbehoefte, fysiologische behoefte
D
Behoefte aan zelfrealisatie

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Geld is een voorbeeld van
A
Eerste levensbehoefte, fysiologische behoefte
B
Sociale behoefte
C
Behoefte aan veiligheid
D
Behoefte aan waardering

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht:
 • Zoek bij elke trede uit de piramide van Maslow twee reclames die inspelen op de behoefte van mensen
 • Beargumenteer kort, op welke wijze deze reclame inspeelt op de behoefte

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
Aan het einde van deze les:

 • Kun jij de piramide van Maslow toelichten
 • Kun jij voorbeelden noemen van reclames die op de verschillende niveau’s uit de piramide van Maslow inspelen

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies