Dynamisch kustbeheer 1, de zandmotor (2)

 Inspelen op de natuur
* Hoe werkt de nieuwe manier van kustbescherming?
* Hoe houdt men de kustgebieden waar dynamische     handhaving niet mogelijk is veilig?
* Wat is integraal waterbeleid?

1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

 Inspelen op de natuur
* Hoe werkt de nieuwe manier van kustbescherming?
* Hoe houdt men de kustgebieden waar dynamische     handhaving niet mogelijk is veilig?
* Wat is integraal waterbeleid?

Slide 1 - Tekstslide

Korte herhaling vorig les
* bewegingsrichting van het sediment langs de kust
* wijze van verplaatsen van maritiem sediment
* belang van strand en zandbanken 
* ontstaan van duinen 

Slide 2 - Tekstslide

De dominante richting van de verplaatsing van sediment langs de Nederlandse kust is
A
van zuidoost naar noordwest
B
van noordwest naar zuidoost
C
van zuidwest naar noordoost
D
van noordoost naar zuidwest

Slide 3 - Quizvraag

Maritiem sediment wordt langs de kust verplaatst door
A
wind en golven
B
getijden en golven
C
wind en getijden
D
wind, golven en getijden

Slide 4 - Quizvraag

Wat is het belang van strand en zandbanken bij kustbescherming?

Slide 5 - Open vraag

Wat is de juiste volgorde?
A: wortels houden zand vast. B: zand hoopt zich op achter een oneffenheid op vlakte. C grassen filteren zand uit wind en zorgen voor duinaangroei. D: eerste grassen vestigen zich op embryoduin. E: vegetatie breidt zich uit en zorgt voor verdere consolidatie van duin.

Slide 6 - Open vraag

Zachte kustverdediging
Zandmotor 
(zandsuppletie)

Slide 7 - Tekstslide

Harde kustverdediging
Oosterscheldekering

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Zachte kust
Harde kust
Dijken
Strand
Waddengebied
Door de mens aangelegd 

Slide 10 - Sleepvraag

Bolwerkvorming, harde kustverdediging
= bebouwing langs de kust waardoor de kust het vermogen om zichzelf te handhaven verliest

Vb. Hondsbossche zeewering
Denk aan:
- strandhuisjes
- Hondsbossche zeewering (zie foto)
- boulevard
- bungalows in de duinen

Slide 11 - Tekstslide

Kustverdediging vs. kustbeheer
Kustverdediging is in volledige controle van de mens, bij dynamisch kustbeheer is het een samenspel tussen natuur en mens. 

Slide 12 - Tekstslide

Zeewater: hoe beschermen we ons?
 De zandmotor (vanaf 2011): kustverdediging —> 
    Hoe werkt het?
▪️ zand storten voor de kust
▪️ vorm: haak + meer
▪️ wind, zee en getijden verspreiden het zand
    
    Resultaat? —> nieuwe duinen en breder strand

Slide 13 - Tekstslide

de Zandmotor
Een nieuwe manier om de kust te verdedigen. Je spuit voortdurend zand voor de NL kust en laat de zee zelf het zand verspreiden. 

(ipv om de 5 jaar het zand op strand te spuiten)
Zeestromen en getijden zorgen voor de verspreiding van het zand. 

Slide 14 - Tekstslide

Zandmotor
-zandmotor
-dynamisch kustbeheer
-zandsuppletie

Slide 15 - Tekstslide


Zandsuppletie

Dynamisch kustbeheer
Kustafslag tegengaan door kustlijn van 1900 vast te houden:

Slide 16 - Tekstslide

Zandsuppletie als oplossing
  • Zandsuppletie: Het opspuiten van zand voor of op de het strand om de kust te beschermen.
  • We leggen een grote hoeveelheid zand voor de kust. Door het water en de wind wordt het zand naar de kust gebracht en versterkt het op een natuurlijke manier onze duinen.
  • Type zandsuppletie: strandsuppletie, vooroeversuppletie

Slide 17 - Tekstslide

Vooroeversuppletie en strandsuppletie
Primaire waterkeringen:
- dammen/dijken
- duinen


suppletie
Bij strandsuppletie wordt het zand op het strand aangebracht.
Bij vooroeversuppletie wordt het zand voor de kust op de zeebodem neergelegd. Natuurlijke processen brengen het zand naar het strand toe.

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Zandsuppletie: waar wel, waar niet?
BKL= basiskustlijn

Slide 20 - Tekstslide

Zand beschermt 
  • Er zijn twee maatregelen genomen om het land te beschermen. 
  • De dijken en duinen zijn hoger en sterker gemaakt. 
  • Daarnaast is veel zand verplaatst om de kust te verstevigen. Dit heet zandsuppletie.  

Slide 21 - Tekstslide

Zandsuppletie
Zeedijk

Slide 22 - Tekstslide

Zandmotor:
We leggen een grote hoeveelheid zand voor de kust. Door het water en de wind wordt het zand naar de kust gebracht en versterkt het op een natuurlijke manier onze duinen op andere plaatsen.

Gemaakt door de mens en de natuur.

Zandsuppletie: 
Het opspuiten van zand voor of op de het strand om de kust te beschermen. 
Gemaakt door de mens.

Slide 23 - Tekstslide


Zandsuppletie

Dynamisch kustbeheer
Kustafslag tegengaan door kustlijn van 1900 vast te houden:

Slide 24 - Tekstslide

Zandsuppletie
In Nederland altijd een zeestroom van zuid-west naar noord-oost.

Zand heeft een beschermende werking voor de kust.

Grote hoeveelheden zand toevoegen: zandsuppletie.

Slide 25 - Tekstslide

Zeespiegelstijging


(Absolute) zeespiegelstijging: zeespiegelstijging als gevolg van gestegen temperatuur 
Natuurlijk: na ijstijd steeds warmer 
Als gevolg van menselijk handelen: versterkt broeikaseffect  

Bodemdaling
Natuurlijk: geologisch gezien daalt Nederland langzaam: met name noordwesten NL (kantelen)  Als gevolg van menselijk handelen: bemalen van polders 

Relatieve zeespiegelstijging = absolute zeespiegelstijging en bodemdaling bij elkaar

Slide 26 - Tekstslide

Zelfstandige opdracht
Ga naar de Classroom en open het werkblad "De kennis van nu, de Zandmotor"
Kijk naar de aflevering en beantwoord de vragen.
Lever de antwoorden in in de classroom. 

Slide 27 - Tekstslide