intimiteiten (gewenst en ongewenst)

Intimiteit
1 / 14
volgende
Slide 1: Woordweb
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Intimiteit

Slide 1 - Woordweb

Slide 2 - Tekstslide

intimiteit
bij kinderen is intimiteit een levensbehoefte
niet knuffelen --> ziek worden 
lichaamscontact heeft hoogste prioriteit
sommige hebben angst voor intimiteit, ervaren het als bedreigend als een ander te dichtbij komt

Slide 3 - Tekstslide

overwegingen
confrontatie met eigen normen en waarden
welke betekenis heeft inimiteit voor mij?
Wat vind ik normaal en wat niet?
Waar leg ik de grens als zorgvragers mij aanraken

Slide 4 - Tekstslide

1

Slide 5 - Video

seksualiteit bespreekbaar  maken

Slide 6 - Tekstslide

opdracht maken
in groepjes van 3/4 de 3 casussen uitwerken.
timer
15:00

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

00:44
waarom is het moeilijk om seksualiteit in de zorg bespreekbaar te maken

Slide 9 - Open vraag

ongewenste intimiteit
jezelf bepaald dat!!!!!
bij seksuele intimidatie is er sprake van een glijdende schaal
licht ongewenst vorm seksueel geweld
hoe beoordeel je het nu
"vond het seksuele contact plaats tegen de zin van het s.o.
werd er naar het s.o. geluisterd
had het s.o. zeggenschap over wat er wel of niet ging gebeuren
kan het slachtoffer verantwoordelijk gesteld worden voor wat er is gebeurd
dwang en onvrijwilligheid machtsongelijkheid lichamelijk geweld en fysieke verwondingenbedrog , misleiding, chantage, verdoving

Slide 10 - Tekstslide

seksuele intimidatie
gaat het in allerlei vormen van seksueel getinte aandacht
fysiek-----verbaal------non verbaal
opzettelijk----------niet opzettelijk
wassen-aankleden-betuttelen
ongewenste intimiteiten en grenzen aangeven
wat doe je bij ongewenste intimiteiten!!!!!
conclusie is dat iets ongewenst gedrag is--> hoe hiermee om te gaan uitgangspunt is dat ongewenst gedrag moet stoppen

Slide 11 - Tekstslide

2

Slide 12 - Video

02:01
wat zou jij in deze situatie doen?

Slide 13 - Open vraag

04:14
hoe zouden jullie in zo'n situatie handelen?

Slide 14 - Open vraag