Les 2 energie

Les 2 energie
Hoofdstuk 11
paragraaf 2 & 3
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 4

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

Les 2 energie
Hoofdstuk 11
paragraaf 2 & 3

Slide 1 - Tekstslide

Deze les
Terugblik paragraaf 1 (5 minuten)
Zelfstandig nakijken paragraaf 1 ( 10 minuten)
Opgave tussentijdse toets Groot- en eenheden (3 minuten)
Uitleg + aantekening paragraaf 2 (10 minuten)
Oefenen paragraaf 2 (10 minuten)
Uitleg + aantekening paragraaf 3 (10 minuten)
Oefenen paragraaf 3 (10 minuten)
Aan het werk met huiswerk (20 minuten)

Leerdoelen paragraaf 2 & 3

Slide 2 - Tekstslide

Noem een toepassing van een fossiele brandstof.

Slide 3 - Woordweb

Kerncentrale
Turbine
Generator
Elektriciteit

Slide 4 - Sleepvraag

Het lozen van warm koelwater noemt men
A
warmteverlies
B
thermische verontreiniging
C
dumpwater
D
thermolyse

Slide 5 - Quizvraag

Door koolstofdioxide in de lucht is er het broeikaseffect.
Wat is het broeikaseffect?
A
Het afgeven van warmtestraling vanaf de zon naar de aarde.
B
Het tegenhouden van warmtestraling vanaf de ruimte naar de aarde.
C
Het tegenhouden van warmtestraling vanaf de aarde naar de ruimte.

Slide 6 - Quizvraag

Wat is smog?
A
Koolstofdioxide
B
Bacteriën en virussen
C
Fijnstof en luchtvervuiling
D
De draak uit de Hobbit films

Slide 7 - Quizvraag

Aan het werk
Nakijken huiswerk paragraaf 1.
Klaar? Lees vast paragraaf 2 & 3 door. 

timer
10:00

Slide 8 - Tekstslide

Energie les 1, Doelen:
Doelen:

11.2.1 Je kunt beschrijven hoe planten gebruikmaken van de stralingsenergie in zonlicht.
11.2.2 Je kunt benoemen welke energie-omzetting plaatsvindt in een zonnepaneel.
11.2.3 Je kunt uitleggen waardoor een zonnepaneel niet steeds hetzelfde vermogen afgeeft.
11.2.4 Je kunt uitleggen dat mensen met zonnepanelen energie én geld kunnen besparen.
11.2.5 Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met het rendement van een zonnepaneel.
11.2.6 Je kunt berekeningen uitvoeren met rendement en energie, en met rendement en vermogen.

Slide 9 - Tekstslide

Fotosynthese

Slide 10 - Tekstslide

Zonnepaneel
Een zonnepaneel bestaat uit vele zonnecellen 

Stralingsenergie -> elektrische energie

Slide 11 - Tekstslide

Zonnepanelen
1
Zon valt op dak, energie wordt omgezet

2
Gelijkstroom wordt geproduceerd

3
Omvormer maakt wisselstroom

4
Meter voor opgewekte elektriciteit
5
Levering elektriciteit aan energienet

6
Levering elektriciteit van energienet

7
Gebruikte elektriciteit

Slide 12 - Tekstslide

Rendement van een zonnepaneel
200 W
34 W
166 W

Slide 13 - Tekstslide

aant: Rendement berekenen
Het rendement is het percentage nuttig afgegeven energie ten opzichte van de totaal opgenomen energie.

Slide 14 - Tekstslide

Vervolg rendement berekenen
η = rendement in %
Pop = Totaal opgenomen vermogen
Paf = Nuttige afgegeven vermogen

Slide 15 - Tekstslide

Rendement van een zonnepaneel
200 W
34 W
166 W

Slide 16 - Tekstslide

Rendement van een zonnepaneel
200 W
34 W
166 W

Slide 17 - Tekstslide

Aan het werk
Ga aan het werk met het huiswerk:
Lezen paragraaf 2 & 3
Maken paragraaf 2, opg 1,3,5, 7 en 9
Maken paragraaf 3, opg 2,4,6, 8 en 10
timer
0:10

Slide 18 - Tekstslide

Doelen:
Tijdens deze uitleg is het de bedoeling dat je gaat begrijpen:
- Wat bewegingsenergie is, en hoe je deze kunt berekenen.
- Hoe je met een dynamo of generator bewegingsenergie kunt omzetten in elektrische energie.

Slide 19 - Tekstslide

Windenergie
Bij windenergie wordt bewegende lucht omgezet in een andere vorm van energie. Bij de moderne windmolens wordt het omgezet in elektriciteit.

Slide 20 - Tekstslide

Van bewegingsenergie naar elektrische energie:

Slide 21 - Tekstslide

Spanningsbronnen (dynamo/generator)
1

Slide 22 - Tekstslide

Dynamo

Slide 23 - Tekstslide

Wisselspanning

Slide 24 - Tekstslide

Aan de slag
Lezen paragraaf 11.3
Maken opgave 2,4,6,8 en 10
Start met opgave 4!

Slide 25 - Tekstslide

Afsluiting
Wat ging goed, wat vindt je nog lastig?
Bespreken opdracht 4. 

Slide 26 - Tekstslide