BS 3 bevruchting

Thema 6 Voortplanting bij planten en dieren
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Thema 6 Voortplanting bij planten en dieren

Slide 1 - Tekstslide

BS 2+3 Bestuiving & bevruchting
Bestuiving
Bloemen lokken insecten
Bloemen gebruiken de wind
Begrippen
bestuiving en stuifmeelbuis 
bevruchting
kiem en zaad


Slide 2 - Tekstslide

Bestuiving = stuifmeelkorrels op stempel zelfde soort

Slide 3 - Tekstslide

Bij bestuiving komt stuifmeel op .... van een bloem van dezelfde soort
A
Het vruchtbeginsel
B
De kroonbladeren
C
De stijl
D
De stempel

Slide 4 - Quizvraag

Bestuiving
overbrengen van stuifmeel van een meeldraad op een stempel
van DEZELFDE plantensoort

zelfbestuiving: bij dezelfde plant
kruisbestuiving: bij een andere plant van dezelfde soort

Slide 5 - Tekstslide

zelfbestuiving/kruisbestuiving
welk cijfer geeft wat aan?

Slide 6 - Tekstslide


Nummer 4

A
Kruisbestuiving
B
Zelfbestuiving
C
Geen bestuiving

Slide 7 - Quizvraag

insectenbloemen

bestuiving door insecten
opvallende kroonbladeren
geur
nectar
minder, klevend stuifmeel 

windbloemen

bestuiving door de wind
groene kroonbladeren
kleine bloemen
onopvallende bloemen
kleine lichte stuifmeelkorrels
stempel groot

Slide 8 - Tekstslide

Insectenbloem
Windbloem

Slide 9 - Sleepvraag

Huiswerk
Aardappelopdracht inzetten!!!!

Opdracht 1, 2 ,5   van Thema 6.3

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Bevruchting
Na bestuiving kan bevruchting plaatsvinden:

uit stuifmeelkorrel groeit een stuifmeelbuis,
deze groeit naar het zaadbeginsel met een eicel

Bevruchting: samensmelting van 
kern van eicel en de stuifmeelkorrel 

Slide 12 - Tekstslide

Heeft hier bestuiving plaatsgevonden?
En bevruchting?
A
wel bestuiving, geen bevruchting
B
zowel bestuiving als bevruchting
C
wel bevruchting, geen bestuiving
D
geen bestuiving, geen bevruchting

Slide 13 - Quizvraag

In welke volgorde verloopt de geslachtelijke voortplanting bij planten?
A
bestuiving, bevruchting, ontstaan van de stuifmeelbuis
B
bestuiving, ontstaan van de stuifmeelbuis, bevruchting
C
bevruchting, bestuiving, ontstaan van de stuifmeelbuis
D
bevruchting, ontstaan van de stuifmeelbuis, bestuiving

Slide 14 - Quizvraag

meer informatie
meerdere stuifmeelbuizen tegelijk mogelijk
naar meerdere zaadbeginsels
kunnen meerdere bevruchtingen tegelijk plaatsvinden

Slide 15 - Tekstslide

Kiem

na bevruchting
bevruchte eicel deelt
ontstaat kiem
Zaad

na bevruchting
zaadbeginsel groeit
hieruit onstaat zaad

elk zaad bevat een kiem
na kiemen van zaad:
uit kiem: kiemplantje

Slide 16 - Tekstslide

zaadlob
worteltje, stengeltje en blaadjes = kiem

Slide 17 - Tekstslide

begrippen 
bestuiving  
stuifmeelbuis
bevruchting
kiem 
zaad

Slide 18 - Tekstslide

Bestuivingopdracht 
  • Tekening en woordweb van insectenbloem en windbloem
    • In plaats van  huiswerk van BS 1 en 2
• je krijgt er een beoordeling voor (OVG)
•  Belangrijk: woorden in jouw  twee woordwebben passen bij de betreffende bloemen
• Deadline 7 juni 2020
1

Slide 19 - Tekstslide

Bestuivingopdracht 
  • Installeer de Pl@ntnet app op je telefoon
• Ga naar buiten en maak een wandeling.
• Ga op zoek naar bloemen die door een insect worden bestoven en bloemen die door de wind worden bestoven. 
Maak van minimaal 3 verschillende bloemen per type een foto, dus 6 foto's in totaal. 
2

• Maak een woordweb met de tekening in het midden, van beide bloemen. Benoem alle onderdelen van de bloem en geef aan waarom het een insectenbloem is, of een windbloem. Zet er ook de soortnaam bij die je in de pl@ntnet app hebt gevonden. Zet onderaan de tekening in welke straat je de bloem hebt gevonden.

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Bestuivingopdracht 
  • Kies 1 insectenbloem en 1 windbloem uit om mee  te nemen
• Thuis maak je een tekening van beide bloemen die je hebt meegenomen, in het midden van een A4 
• Woordweb met tekening in het midden, van beide bloemen. Zet erbij:  waar gevonden, soortnaam, alle onderdelen  
en waarom het een insectenbloem is, of een windbloem
3

Slide 22 - Tekstslide

Huiswerk
Bloemenopdracht (7 juni)

huiswerk online methode:
Thema 6 BS 3 Opdrachten 1 t/m 5
en opdracht 4 lever je in via Classroom

Slide 23 - Tekstslide