Startrekenen 1F Hoofdstuk 6 Breuken: 3 lessen van 50 minuten

Startrekenen 1F Hoofdstuk 6 Breuken
1 / 46
volgende
Slide 1: Tekstslide
RekenenPraktijkonderwijsLeerjaar 4

In deze les zitten 46 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 150 min

Onderdelen in deze les

Startrekenen 1F Hoofdstuk 6 Breuken

Slide 1 - Tekstslide

Wat weet jij al over breuken? 
Overleg met je maatje. 
timer
1:00

Slide 2 - Tekstslide

In dit hoofdstuk ben je aan het leren
 • wat een breuk is
 • wat de teller en noemer is
 • hoe je breuken optelt
 • hoe je breuken van elkaar aftrekt
 • wat gelijkwaardige breuken zijn
 • hoe je breuken  vereenvoudigt
 • hoe je breuken gelijknamig maakt

Slide 3 - Tekstslide


Maak de startopdracht op bladzijde 96.
Klaar? Stuur je antwoord naar het bord.

Slide 4 - Open vraag

Les 1: In deze les leer je
 • wat een breuk is
 • wat de teller en noemer is
 • wat gelijkwaardige breuken zijn
 • kan je uitleggen welke breuken gelijkwaardig zijn

Slide 5 - Tekstslide

timer
0:30
Wat is een breuk?
Een breuk geeft een deling tussen twee getallen aan:
1/4 = 1 gedeeld door 4.
Breuken worden gebruikt om een deel van het geheel aan te geven:
De pizza is verdeeld in 4 stukken. 1 stuk is 1/4 deel van de hele pizza: ook wel een kwart genoemd. 2 stukken zijn 2/4 deel van de hele pizza.

Slide 6 - Tekstslide

Teller en noemer
timer
0:30

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Het getal 4 is de .... van de breuk
4/5

A
Teller
B
Noemer

Slide 9 - Quizvraag

het getal 4 is de .... van de breuk
3/4
A
Teller
B
Noemer

Slide 10 - Quizvraag

Wat is de teller? Wat is de noemer?
De breuk is 7/15
A
De teller is 15 en de noemer is 7
B
De teller is 7 en de noemer is 15

Slide 11 - Quizvraag

Gelijkwaardige breuken: breuken die even groot zijn, maar op een andere manier opgeschreven.

Slide 12 - Tekstslide

Aan de slag! Opdracht 1 t/m 13
 • Lees de theorie van 6.1  en maak opdracht 1, 2 en 3
 • Lees de theorie van de teller en noemer en maak opdracht 4 en 5
 • Lees de theorie van 6.2  maak opdracht 6, 7, 8 en 9
 • Lees de theorie van breuken op de getallenlijn  en maak opdracht 10 en 11
 • Klaar? Pak het extra werkblad

Slide 13 - Tekstslide

Wat heb je geleerd?

Slide 14 - Woordweb

Wat vind je nog lastig?

Slide 15 - Woordweb

Les 2: Eerst even terugkijken
Weet jij nog:
 • wat een breuk is
 • wat de teller en noemer is
 • wat gelijkwaardige breuken zijn
timer
1:00

Slide 16 - Tekstslide

Les 2: In deze les ben je aan het leren:
 • hoe je breuken vereenvoudigt
 • hoe je breuken optelt
 • hoe je breuken van elkaar aftrekt

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Vereenvoudig de breuk
2/4

Slide 19 - Open vraag

Vereenvoudig de breuk
4/12

Slide 20 - Open vraag

Vereenvoudig de breuk
3/15

Slide 21 - Open vraag

Vereenvoudig de breuk
9/12

Slide 22 - Open vraag

Slide 23 - Video

2/4 + 1/4 =
2/6 + 3/6 =
12/20 + 5/20 = 
2/8 + 2/8 =
3/4
5/6
4/16
1/2
4/8
17/20
5/12
17/40

Slide 24 - Sleepvraag

8/10 - 2/10 = 
15/20 - 3/20 =
9/12 - 2/12 = 
14/16 - 6/16 = 
6/10
3/5
12/20
3/5
7/12
8/16
1/2
7

Slide 25 - Sleepvraag

Slide 26 - Video

Je kan ook een breuk van een heel getal aftrekken:
 1 - 1/6 =

Slide 27 - Tekstslide

1 - 3/8 =

Slide 28 - Open vraag

1 - 4/5 =

Slide 29 - Open vraag

1 - 2/6 =

Slide 30 - Open vraag

Aan de slag!
Maak 6.3:
 • Lees alle theorie blokken
 • Maak opdracht 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 , 20 en 21
 • Klaar? Pak het extra werkblad!

Slide 31 - Tekstslide

Afsluiting: Maak de vragen op het exit ticket 

Slide 32 - Tekstslide

Ik kan een breuken met gelijke noemers optellen
😒🙁😐🙂😃

Slide 33 - Poll

Ik kan een breuken met gelijke noemers van elkaar aftrekken
😒🙁😐🙂😃

Slide 34 - Poll

Ik kan een breuk vereenvoudigen
0100

Slide 35 - Poll

Les 3: In deze les ben je aan het leren
 • hoe je breuken gelijknamig maakt

Slide 36 - Tekstslide

Gelijknamig maken van breuken
Wat is gelijknamig maken?
Bij sommen waarbij de noemer van de breuk niet hetzelfde zijn, moet je eerst de noemer hetzelfde maken.
Dit heet gelijknamig maken.
timer
0:30

Slide 37 - Tekstslide

Slide 38 - Link

7

Slide 39 - Video

03:52
Ik kan breuken gelijknamig maken
😒🙁😐🙂😃

Slide 40 - Poll

03:52
Aan de slag!
Maak 6.4: ongelijknamige breuken optellen en aftrekken
 • Lees alle theorie blokken 
 • Maak opdracht 22, 23 , 24 en 25 
 • Klaar? Maak het extra werkblad.

Slide 41 - Tekstslide

03:52
Maak de breuken gelijknamig en reken uit
9/10 - 1/2 =
A
8/8 = 1
B
4/10
C
14/10 = 1 en 4/10
D
2/5

Slide 42 - Quizvraag

03:52
Maak de breuken gelijknamig en reken uit
2/4 + 1/2 =
A
4/4
B
2/2
C
1
D
3/6

Slide 43 - Quizvraag

03:52
Maak deze breuken gelijknamig
2/4 + 1/8 =

Slide 44 - Open vraag

03:52
Maak de breuk gelijknamig
1/3 + 1/6 =

Slide 45 - Open vraag

03:52
Wat vergeet deze mevrouw?

Slide 46 - Open vraag