Basisboek Lastheorie NIL

Geef de lasprocesnummers van TIG-lassen met toegevoerde draad, MAG-lassen met metaalpoeder gevulde draad en BMBE-lassen.

1 / 32
volgende
Slide 1: Open vraag
TechniekMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen.

Onderdelen in deze les

Geef de lasprocesnummers van TIG-lassen met toegevoerde draad, MAG-lassen met metaalpoeder gevulde draad en BMBE-lassen.

Slide 1 - Open vraag

2) Wat betekenen de afkortingen AC/DC?

Slide 2 - Open vraag

3) Met behulp van een magneet en een spoel kun je een spanning opwekken, hoe noemen we deze spanning?

Slide 3 - Open vraag

4) Hoe luidt de wet van Ohm?

Slide 4 - Open vraag

Geeft een lange dunne kabel meer of minder weerstand dan een korte dikke kabel.

Slide 5 - Open vraag

Welke materialen zijn nodig om staal te kunnen maken?

Slide 6 - Open vraag

7) Welke elementen zijn ongewenst in staal?

Slide 7 - Open vraag

Wat is de oorzaak van porositeiten bij het lassen van aluminium?

Slide 8 - Open vraag

Hoe komt het dat aluminium slecht lasbaar is?

Slide 9 - Open vraag

Er zijn twee soorten belasting op een constructie, welke zijn dat?

Slide 10 - Open vraag

Benoem de twee hoofdgroepen van lasnaadvormen.

Slide 11 - Open vraag

Noem een tweetal voorbewerkingstechnieken voor het maken van een lasnaadvorm.

Slide 12 - Open vraag

Welke lasnaadvorm moet je gebruiken voor een constructie die wisselend wordt belast?

Slide 13 - Open vraag

Wat wordt er bedoelt met het geven van voorbocht?

Slide 14 - Open vraag

Welke drie soorten van krimp ken je?

Slide 15 - Open vraag

Heeft de afkoelpauze tussen het lassen ook invloed op de vervorming van een werkstuk?

Slide 16 - Open vraag

Wat wordt er bedoelt met de schaarwerking tijdens het lassen?

Slide 17 - Open vraag

Wat wordt er bedoelt met de schaarwerking tijdens het lassen?

Slide 18 - Open vraag

Wat wordt er bedoelt met symmetrisch lassen?

Slide 19 - Open vraag

Welke 2 hoofdgroepen van lasonderzoek ken je?

Slide 20 - Open vraag

Wat bepaalt men met de trekproef?

Slide 21 - Open vraag

Wat bepaalt met de buigproef?

Slide 22 - Open vraag

Welke soorten van niet destructief onderzoek ken je?

Slide 23 - Open vraag

Welke soorten van destructief onderzoek ken je?

Slide 24 - Open vraag

Noem een viertal lasonvolkomenheden.

Slide 25 - Open vraag

Hoelang is een lasdiploma geldig?

Slide 26 - Open vraag

Wat toont de lasser aan met een lassercertificaat?

Slide 27 - Open vraag

Wat betekent de afkorting ARBO?

Slide 28 - Open vraag

Hoe groot is de waarde van de veilige spanning van gelijk- en wisselspanning?

Slide 29 - Open vraag

Hoe hoog mag het geluid in decibellen zijn waarbij je nog zonder gehoorbescherming mag werken?

Slide 30 - Open vraag

Noem drie soorten straling die tijdens het lassen ontstaan.

Slide 31 - Open vraag

Welke maatregelen zijn er nodig bij het lassen in besloten ruimten?

Slide 32 - Open vraag