Thema 7 - H14 Zelfbeeld en zelfreflectie

Thema 7
Hoofdstuk 14

Zelfbeeld en zelfreflectie
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Thema 7
Hoofdstuk 14

Zelfbeeld en zelfreflectie

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen 
 • Je kunt uitleggen wat gedrag is.
 • Je kunt het verschil benoemen tussen introverte en extraverte personen.
 • Je kunt uitleggen wat persoonlijkheid is.
 • Je kunt verschillende 'bouwstenen' van iemands identiteit opnoemen.
 • Je kunt uitleggen wat een identiteitscrisis is.
 • Je kunt uitleggen wat het begrip 'zelfbeeld' inhoudt en op welke manier dit zich ontwikkelt.
 • Je kunt uitleggen wat de functies zijn van zelfkennis.
Slide 2 - Tekstslide

Gedrag
Gedrag-> ALLE activiteit van een persoon die anderen kunnen waarnemen

Slide 3 - Tekstslide

Cultuur
Geheel van waarden en normen, opvattingen en gewoonten binnen een bepaalde groep of samenleving.

Slide 4 - Tekstslide

Mensen in hokjes plaatsen
Eeuwen geleden zocht men al verklaringen voor de verschillen van mensen om zich heen. 
Verband tussen iemands lichamelijke voorkomen en de persoon die hij was. 
- Gezellige 'dikkerd'
- Magere 'heks'
Hier moet je ontzettende voorzichtig mee zijn. 
Toch kun je je op een goede manier bezig houden met de verschillen en overeenkomsten tussen mensen.

Slide 5 - Tekstslide

Introvert of extravert
Jung: Zwitserse psychiater maakt het verschil tussen: 

Het gesloten type --> introvert: In zichzelf gekeerd en zal niet snel iets over zichzelf vertellen. 

Het open type --> extraverte: Is meer op de buitenwereld gericht dan op zichzelf. Zoekt graag contact met anderen.

Slide 6 - Tekstslide

Persoonlijkheid
Met persoonlijkheid bedoelen we het totaal aan eigenschappen dat iemand kenmerkt waardoor deze verschilt van andere mensen. 

Voorbeelden persoonlijkheidseigenschappen: 
- Ik houd me op de achtergrond / ik treed op de voorgrond;
- Ik ben netjes / ik ben slordig;
- Ik ben een denker / ik ben een doener. 

Slide 7 - Tekstslide

Persoonlijkheid & karakter
Persoonlijkheid & temperament

Het karakter van iemand is het deel van de persoonlijkheid dat  min of meer vaststaat. Het gaat dan om stabiele eigenschappen die van kinds af aan bij je horen en niet zomaar veranderen. Op karakter kunnen bv ouders/vrienden invloed hebben. 

Temperament is de aangeboren manier waarop iemand reageert in bepaalde omstandigheden. 
- Rustig of wild;
- Actief of passief

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Identiteit
Het woord identiteit kom je vaak tegen in het dagelijkse taalgebruik. Je paspoort is bijvoorbeeld een identiteitsbewijs. 

Bij identiteit gaat het om een combinatie van uiterlijke gegevens die slecht op één persoon van toepassing zijn. 

Het gaat ook over wie jij bent én het gaat om de groepen waar je bij hoort (gezin, familie, sport, dorp, stad, rijk, arm enz.).

Slide 10 - Tekstslide

Bouwstenen van de identiteit

Iets van jezelf:
 
 • Lichamelijke, uiterlijke verschijning: Hoe zie je eruit en welke waarde hecht je daaraan;? 
 • Beroep of werk;
 • Godsdienst;
 • Kennis ervaring, opleiding: Kennis is macht voor bepaalde mensen;
 • Persoonlijke levensgeschiedenis: Wat heb je in het verleden meegemaakt;
 • Waarden, normen en tradities. 

Slide 11 - Tekstslide

Zelfbeeld
Zelfbeeld is het beeld dat je van jezelf hebt in relatie tot de vraag: 
WIE BEN IK? 

 • Het gaat over jezelf; Wie ben ik, wat ben ik, hoe zou ik willen zijn? 
 • Over jouw opvattingen; 
 • overtuigingen; 
 • gevoelens; 
 • ideeën over jezelf; 


**** Praktijkopdracht : De verschillende gezichten van Sandra


Slide 12 - Tekstslide

Wat is zelfbeeld?
Noem een voorbeeld

Slide 13 - Woordweb

Huilen, slapen, eten en lopen zijn allemaal voorbeelden van gedrag.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 14 - Quizvraag

De persoonlijkheid van de mens ontwikkelt zich, maar het karakter ligt vast. 
A
Juist
B
Onjuist

Slide 15 - Quizvraag

De aangeboren manier waarop iemand reageert op bepaalde omstandigheden wordt temperament genoemd. 
A
Juist
B
Onjuist

Slide 16 - Quizvraag

Hoe ouder iemand wordt, hoe duidelijker is wat voor temperament hij heeft. 
A
Juist
B
Onjuist

Slide 17 - Quizvraag

Je persoonlijkheid wordt mede gevormd door het beroep dat je uitoefent. 
A
Juist
B
Onjuist

Slide 18 - Quizvraag

Bij zelfbepaling gaat het om de mogelijkheid om zelf richting te geven aan je eigen ontwikkeling. 
A
Juist
B
Onjuist

Slide 19 - Quizvraag

Bij persoonlijkheid gaat het om een stuk of tien eigenschappen. 
A
Juist
B
Onjuist

Slide 20 - Quizvraag

Een van de punten die de Big-five persoonlijkheidstest meet is: extraversie tegenover introversie. 
A
Juist
B
Onjuist

Slide 21 - Quizvraag

Zelfkennis
Zelfkennis is een duidelijk beeld hebben over wie je bent en heeft verschillende functies in het contact met anderen: 
Zelfkennis is nodig om je gedrag en beroepshouding bij te sturen; 
Zelfkennis is nodig om contacten met anderen te regelen;
Zelfkennis is nodig om anderen te helpen.

Slide 22 - Tekstslide

Een blik vol ontwikkeling
Onderdeel: vraag

Opdracht: Teken jezelf
- Wat maakt jou bijzonder
- Waar herken je jou aan

Bespreek dit in tweetallen / klassikaal

Slide 23 - Tekstslide

Aan de slag 
Opdrachten
Thema 7
Hoofdstuk 14
Opdrachten niveau 3/4 

Slide 24 - Tekstslide

Opdracht zelfreflectie
Earth..........Ons meest kostbare bezit? 
Beschrijven de volgende punten:
• Wat heb je waargenomen?
• Wat doet dit filmpje met jou als persoon?
• Welke gevoelens roept dit bij je op?
• Als je nadenkt over jouw aandeel, wat valt je dan op?


Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Video