Het gouden ei les 6: deel 4 boek

Nederlands
Fictie: toegepast op 'het gouden ei'
Les 6
VWO 3
 P3 2022-2023
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Nederlands
Fictie: toegepast op 'het gouden ei'
Les 6
VWO 3
 P3 2022-2023

Slide 1 - Tekstslide

Vorige les heb je...
...heb je een aantal literaire begrippen doorgenomen (het thema, motieven, moraal, realisme, (non-)fictie, mening, argumenten en genres).
...heb je een aantal vragen beantwoorden over deel 3.

Slide 2 - Tekstslide

Deze les ga je...
...ga je deel 4 lezen.
...een aantal vragen beantwoorden over deel 4.

Slide 3 - Tekstslide

Lekker lezen
Lees nu deel 4 van Het gouden ei.

Slide 4 - Tekstslide

Over de ontvoering (deel 3): gaat alles volgens plan, zoals Lemorne het bedacht/geoefend had? Waarom wel/niet?

Slide 5 - Open vraag

Over deel 3: welke aanwijzingen krijg je als lezer over de tijd waarin dit deel van het verhaal zicht afspeelt?

Slide 6 - Open vraag

Waar speelt deel 4 zich af?

Slide 7 - Open vraag

Wie is Sandra?

Slide 8 - Open vraag

Waarom controleert Rex zijn postbus zo vaak?

Slide 9 - Open vraag

Onder de kop FRANSE OPROEP VOOR VERDWENEN VRIENDIN, werd het verhaal van de verdwijning nog eens verteld, beknopt, en met foutjes. Er werd toch een bedrag genoemd dat hij voor de advertenties zou hebben betaald. De prijs: een slordige 80.000 gulden. Hij beeft er zich diep voor in de schulden moeten steken. En de hoop? “Nihil,” zegt Hofman. “Het is een hommage.” (blz. 49 PDF, blz. 76? boek).
Wat bedoelt Rex hier met "Het is een hommage"?

Slide 10 - Open vraag

Hoe heeft Lemorne Rex gevonden?

Slide 11 - Open vraag

Noteer stapsgewijs hoe Rex besluit om in te gaan op Lemornes voorstel om te ondergaan wat er met Saskia is gebeurd.

Slide 12 - Open vraag

Wanneer krijg je als lezer antwoord op de vraag wat er met Saskia is gebeurd?

Slide 13 - Open vraag

Waarom besluit Rex in de auto naar Frankrijk te stoppen bij Lemorne, ook al weet hij dat dat zijn dood wordt?

Slide 14 - Open vraag

Rex rookte. Hij was te vaak over deze weg gekomen om er nog de weg van toen in te kunnen zien, maar bij een viaduct even buiten Roubaix kwam er onverwachts een herinnering die op deze reis had gewacht. Hier waren ze bezig geweest met een spel ‘Dieren met een K’, en zij had lang volgehouden, misschien tot aan de eerste irritatie van die dag, dat haar klaroen echt bestond. “Je eet het met Kerstmis! Het is een soort kalkoen!” (blz. 54 PDF, blz. 82? boek)
Is dit een flashback of een terugwijzing? Waarom?

Slide 15 - Open vraag

Noteer een aantal passages/fragmenten waaruit blijkt dat Lemorne de ontmoeting met Rex goed heeft voorbereid.

Slide 16 - Open vraag

In deel 1 staat: "Saskia was de enige met wie hij er werkelijk naar had verlangd één te zijn."
In hoeverre is het Rex (aan het einde van deel 4) gelukt om één te worden met Saskia?

Slide 17 - Open vraag

Welke motieven komen naar voren in deel 4?

Slide 18 - Open vraag

De afgelopen lessen heb je nagedacht over wat er met Saskia gebeurd kon zijn. In hoeverre had je dit goed 'voorspeld'?

Slide 19 - Open vraag

Wat zou je veranderen aan het verhaal?

Slide 20 - Open vraag

Wat zou je nog verduidelijkt willen hebben?

Slide 21 - Open vraag

Lekker lezen
Lees nu deel 5.

Slide 22 - Tekstslide

Einde van deze les
Vragen?

Slide 23 - Tekstslide