Antwoorden examenopdrachten H3: Het interbellum

Historisch Overzicht vanaf 1848 en Staatsinrichting


Het interbellum
Antwoorden examenopdrachten
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3,4

In deze les zitten 10 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Historisch Overzicht vanaf 1848 en Staatsinrichting


Het interbellum
Antwoorden examenopdrachten

Slide 1 - Tekstslide

Antwoord
Omschrijving 1 hoort bij de Republiek van Weimar. 
Omschrijving 2 hoort bij nazi-Duitsland. 
Omschrijving 3 hoort bij nazi-Duitsland. 
Omschrijving 4 hoort bij nazi-Duitsland. 
Omschrijving 5 hoort bij de Republiek van Weimar.

indien vijf antwoorden juist 2 punten
indien vier of drie antwoorden juist 1 punt
indien minder dan drie antwoorden juist 0 punten

Slide 2 - Tekstslide

Antwoord
Voorbeeld van een juist antwoord is (één van de volgende):

Duitse filmmakers wilden geen speelfilms maken over een verloren oorlog (die tot frustraties heeft geleid) / wilden de verloren oorlog het liefst zo snel mogelijk vergeten / het onderwerp lag nog te gevoelig. 

In Duitsland leidde het verlies tot veel onvrede / er was sprake van maatschappelijke onrust / er waren veel politieke conflicten over de oorzaken van de verloren oorlog.

Slide 3 - Tekstslide

Antwoord
Voorbeeld van een juist antwoord is (twee van de volgende): 

− (de bepalingen van) het Verdrag van Versailles 
− de (parlementaire) democratie/de Republiek van Weimar 
− (extreem) links / de communisten/socialisten/sociaal-democraten 
− de Joden 
− het (groot)kapitaal

per juist antwoord 1

Slide 4 - Tekstslide

Antwoord
In het antwoord moeten twee voorbeelden genoemd worden van democratische grondrechten die niet toegepast werden, zoals vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergadering, vrijheid van godsdienst, vrijheid van onderwijs, er was geen eerlijke rechtspraak/er waren showprocessen.

per juist voorbeeld 1

Slide 5 - Tekstslide

Antwoord
B (indoctrinatie en militarisme)

Slide 6 - Tekstslide

Antwoord
2
4
6

Slide 7 - Tekstslide

Antwoord
Uit het antwoord moet blijken dat het gaat om de collectivisatie van de landbouw (of een omschrijving daarvan). Opmerking Het antwoord ‘Vijfjarenplan’ mag niet goed gerekend worden.

Slide 8 - Tekstslide

Antwoord
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• De mening van de vrouw is opmerkelijk, omdat zij Stalin (als de leider van het land) niet de schuld gaf van haar gevangenschap / zij (ondanks de arrestatie) positief bleef over Stalin 

• Een onderdeel van de politiek van Stalin (als verklaring voor deze opmerkelijke mening) is persoonsverheerlijking / propaganda/indoctrinatie (of een voorbeeld daarvan)

Slide 9 - Tekstslide

Antwoord
D (onze leider volgt het voorbeeld van Lenin)

Slide 10 - Tekstslide