2223 HULP P2-02 verwarmingssystemen

We hebben het de laatste les over een hydrofoor installatie gehad met daarbij een aantal appendages.
 -Zijn er vragen over opdracht 8 en 9 die gemaakt moesten worden? 
-Zijn er vragen over de tekst van blz 277 t/m 280?
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
TechniekMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

We hebben het de laatste les over een hydrofoor installatie gehad met daarbij een aantal appendages.
 -Zijn er vragen over opdracht 8 en 9 die gemaakt moesten worden? 
-Zijn er vragen over de tekst van blz 277 t/m 280?

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Tekstslide

nogmaals nalopen systeem werking.
een peilglas kan van kunststof of van glas zijn, wat zal een voor- en/of nadeel zijn bij beide materialen?

Slide 3 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

als je in het peilglas alleen maar water ziet wat zal je dan moeten doen?

Slide 4 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

een andere manier om het hydrofoorsysteem op druk te houden is een boostersysteem, wat voor pompen worden daar in gebruikt?
A
dubbelwerkende zuigerpompen
B
plunjerpompen
C
centrifugaalpompen
D
meertraps centrifugaalpompen

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

warm water
Douchen is wel prettig met warm water, hoe wordt bij jou thuis het water verwarmt?

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

verwarmingssystemen Hfst 12
Aan boord moet ook de FO worden verwarmt. 
Hiervoor kun je verschillende verwarmingssystemen aan boord voor tegenkomen, thermische olie of stoom. 

Dezen worden dan weer verwarmt door een uitlaatgassen of een olie gestookte ketel.

Slide 7 - Tekstslide

er volgt een vraag over verwarmen van brandstof
waarom moet brandstof worden verwarmt?

Slide 8 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Stoom blz 367
Voordeel: 
 • de grondstof (water) is goedkoop en ruim voorradig. 
 • bij lekkage geen milieu verontreiniging.
 • zou voor andere doeleinden en werktuigen kunnen worden gebruikt.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stoom blz 367
nadeel:
 • er worden zware eisen gesteld aan de installatie en de regeling van de ketel.
 • er moet veel aandacht worden besteed aan pakkingen en appendages om lekkage te voorkomen.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

thermische olie blz 369
voordelen:
 • veroorzaakt geen corrosie
 • geen gevaar voor bevriezing en ongewenste drukopbouw door stoomvorming
 • systeem staat onder lage druk en hoeft dus ook niet aan de hoge eisen te voldoen als bij stoom
 • vrij hoge temperaturen zijn mogelijk

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

thermische olie
nadelen:
 • bij verhitting boven de 250C (minerale olie) en de 350C (synthetische olie) treedt kraken op. olie wordt dan minder geschikt voor gebruik.
 • mag niet in het milieu komen!
 • bij lekkage brandgevaarlijk, in de leidingisolatie kan spontane verbranding optreden.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Link

Deze slide heeft geen instructies

verwarmingssytemen blz 370
Voor beide systemen kan men gebruik maken van de hitte die in de uitlaatgassen zitten d.m.v. een uitlaatgassenketel. 

De uitlaatgassen van een twee-slag motor zijn, natuurlijk afhankelijk van de belasting, ongeveer een temp. van 250 tot 350C
Van een vier-slag motor 350 tot 450C.
Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

verwarmingssytemen blz 371
Als de motor dan niet draait of de belasting is te laag wordt de warmte geleverd door de olie-gestookte ketel.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

boek hfst 12
In het boek staan schema's bij afbeelding 12.3 en 12.4 
Lees de tekst over de schema's goed door. 
Wat zijn de grote verschillen in deze systemen? Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

moodle en opgaves
In MOODLE staat de eerste voorgangstoets van deze periode klaar. Je kunt deze weer zo vaak maken als je wilt!!!!
LET OP: De overige oefentoetsen krijg je maar 3 kansen om een mooi cijfer te behalen. Daar moet je voor studeren!!!!
LET OP no.2: de laatst genoemde oefentoetsen tellen mee voor het periode cijfer.
Maak ook de opgaves 10 en 11 uit je opgave dictaat.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies