MODULE MAATSCHAPPIJ: EENZAAMHEID BOVENBOUWDIVERSITEIT
THEMA MODULE
MAATSCHAPPIJ:
EENZAAMHEID
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapsonderwijsLOB+1Middelbare schoolMBOvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-6Studiejaar 1-4

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Instructies

Deze les is ontworpen om klassikaal te geven. Na het afronden van de module komen de jongeren zelf in actie. Jongeren kunnen individueel, in groepjes of klassikaal in actie komen.

De tussenstand die weergeven wordt in de module kan je zelf uitzetten. Klik hiervoor op 'geef les'. Ga vervolgens naar de pincode aan de linker onderzijde en klik erop. Er verschijnt een scherm met daarin de optie 'toon tussenstand'. Als je het vinkje verwijdert, wordt de tussenstand niet meer getoond.

Onderdelen in deze lesDIVERSITEIT
THEMA MODULE
MAATSCHAPPIJ:
EENZAAMHEID

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Quiz
Feit of fictie?

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Waar of niet waar? 
'Circa 50% van de Nederlanders vindt dat het de verkeerde kant op gaat met ons land'
A
WAAR
B
NIET WAAR

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Dit is waar. Ondervraagden vinden dat de samenleving polariseert (toenemend wij-zij denken, waardoor tegenstellingen tussen groepen in de samenleving toenemen) en verhardt. Hoe is dat te merken?

Eens zien hoe jullie hierover denken. Ben je het er mee eens of oneens? Waarom?

Slide 5 - Tekstslide

Ondervraagden vinden dat de samenleving polariseert (toenemend wij-zij denken, waardoor tegenstellingen tussen groepen in de samenleving toenemen) en verhardt. Ze ervaren weinig respect voor elkaar. En ze geven aan dat veel mensen alleen aan zichzelf denken.

Waar of niet waar? 
'De meeste Nederlanders vinden dat zij zich aardiger gedragen dan anderen'
A
WAAR
B
NIET WAAR

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Dit is waar. Daarmee overschat iedereen zijn eigen gedrag. Wetenschapper Paul van Lange deelde daarover: ‘’We wanen ons al snel superieur aan de ander en we onderschatten vaak de gevolgen van onaardig gedrag voor anderen. Daardoor gedragen we ons soms minder aardig dan we zouden willen.’’

Slide 7 - Tekstslide

Leuke toevoeging: Laat leerlingen hun hand opsteken als ze denken dat ze aardiger zijn dan anderen. Hoe is de verdeling in de klas? Misschien schat je de rest wel minder aardig in dan ze eigenlijk zijn?

Waar of niet waar? 
'De helft van de weginspecteurs krijgt regelmatig een opgestoken middelvinger'
A
WAAR
B
NIET WAAR

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Dit is niet waar. Helaas ligt dit aantal een stuk hoger, namelijk 72% van de weginspecteurs en verkeersregelaars. Kun je je dit voorstellen?

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Waar of niet waar? 
'De helft van de Nederlanders geeft online wel eens een onaardige reactie onder een post van iemand anders'
A
WAAR
B
NIET WAAR

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Dit is waar. 46% van de deelnemers aan het Sire onderzoek heeft aangegeven wel eens een onaardige reactie onder iemand anders zijn post te plaatsen op social media. 

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Waar of niet waar?
'Veel Nederlanders geven aan dat ze andere mensen aanspreken op onaardig gedrag'
A
WAAR
B
NIET WAAR

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Dit is niet waar. Slechts 23% durft anderen aan te spreken op onaardig gedrag. Veel mensen durven anderen niet aan te spreken.
Wat zou jij doen? Waarom wel of waar om niet?

Slide 13 - Tekstslide

Veel mensen doen het niet, omdat ze bang zijn voor een agressieve reactie.

Slide 14 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat betekent 'je eenzaam voelen' eigenlijk? 

Slide 15 - Tekstslide

Discussieer wat eenzaamheid voor de jongeren in jouw klas betekent. Zit er een vaste definitie aan? Wordt iedereen in dezelfde omstandigheden eenzaam? Of heeft iedereen daarin verschillende behoeftes? 
De officiële definitie: Als je je eenzaam voelt dan heb je minder sociale contacten dan dat je zou willen. 

VRAAG 1
Hoe vaak heb jij minder sociale contacten dan je zou willen?
Nooit
1 x per jaar
1x per half jaar
1x per maand
1x per week
elke dag

Slide 16 - Poll

Deze slide heeft geen instructies


VRAAG 2  
Op wat voor momenten heb jij minder sociale contacten dan je zou willen?

Slide 17 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies


VRAAG 3   
Iedereen kan eenzaam worden.
Ja
Nee

Slide 18 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Waarom denk je dat iedereen wel of niet eenzaam kan worden? 

Slide 19 - Tekstslide

Laat de jongeren hierover in gesprek gaan.

VRAAG 5   
Hoe zou iemand een glimlach op jouw gezicht kunnen krijgen als je je eenzaam voelt?

Slide 20 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat zou iemand die eenzaam is blij maken?

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Jullie hebben al veel besproken met elkaar. Zijn er dingen die je graag kwijt wilt?

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 23 - Video

Deze slide heeft geen instructies