Caput 2 - 2.10 De Ulixis erroribus

Bekend
Wat weet je nog over Odysseus?
1 / 32
volgende
Slide 1: Woordweb
LatijnSecundair onderwijs

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 170 min

Onderdelen in deze les

Bekend
Wat weet je nog over Odysseus?

Slide 1 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Benieuwd
Wat wil je nog weten over Odysseus?

Slide 2 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Inleiding
Wij beginnen ons verhaal op de Griekse Olympus...


Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht
Bestudeer de twee tijdlijnen in de webquest.


Vul jouw kaart aan:
- titel
- kernwoorden, schema's, tekening, ...


Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Het verhaal dat we zullen lezen gaat over de Sirenen. Wat weet je al over de Sirenen?

Slide 8 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Link

Deze slide heeft geen instructies

De ontmoeting met de Sirenen
Ibi Sirenes habitabant,                        Sirenes, Sirenum, vr. = Sirenen

quae avis corpus et feminae caput habebant.                 quae = die

Semper nautas dulcibus carminibus incantant
                Nautas, nautatis, m. = zeeman; incantare, -o = betoveren
et in insulam illiciunt.                                                 illicere, -io = lokken

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke tijd is 'habitabant'?
A
Praesens
B
Imperfectum
C
Perfectum
D
Futurum simplex

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke tijd is 'habebant'?
A
Praesens
B
Imperfectum
C
Perfectum
D
Futurum simplex

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke tijd is 'incantant'?
A
Praesens
B
Imperfectum
C
Perfectum
D
Futurum simplex

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke tijd is 'illiciunt'?
A
Praesens
B
Imperfectum
C
Perfectum
D
Futurum simplex

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe noemen we praesens dat je vertaald als een verleden tijd?

Slide 15 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

De ontmoeting met de Sirenen

Ideo nautae una cum eis esse cupiunt

et navem in insulae saxa regunt.                            regere, -o = sturen

ubi omnes pereunt.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het onderwerp van 'cupiunt'?
A
Ideo
B
Nautae
C
Una
D
Cum eis

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De ontmoeting met de Sirenen
At Ulixes, cum insulae appropinquavit,
comitum aures cera obturavit,
                                                 aures, auris, m. = oor; cera, -ae, vr. = was;                                                                               obturare, -o = dichtstoppen
se ipsum ad navis malum vinxit
                                                                                          malum = van de mast
et comites se solvere vetuit.

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Praesens
Imperfectum
Futurum simplex
Perfectum
Appropinquavit
Obturavit
Vinxit
Vetuit

Slide 19 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

De ontmoeting met de Sirenen

Sic Sirenum carmina quidem audivit,

sed navem ad eas regere non potuit.

Itaque ex earum manibus fugerunt.

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de infinitief van 'potuit'?

Slide 21 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Het volgende verhaal gaat over Charybdis en Scylla. Wat weet je al over Charybdis en Scylla?

Slide 22 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 23 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Charybdis en Scylla
Postquam incolumes a Sirenibus abierunt,
Ulixes navem in maris fauces rexit.
Alia parte erat Charybdis, 
quae tres in diem aquam omnem omnesque naves hauriebat 
et iterum respuebat.

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke stijlfiguur herken je in de zin: 'Alii parte erat Charybdis'?

Slide 25 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe ziet Charybdis eruit?

Slide 26 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Charybdis en Scylla
Sed Circe Ulixem iam antea monuerat:
ideo Ulixes navem longe a Charybde rexit.
Subito autem alia parte apparet Scylla,
monstrum hooridum cum sex capitibus,
quod statim sex comites e nave corripit et devorat.

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke stijlfiguur vind je terug in de zin: 'Alia parte apparet Scylla'.

Slide 28 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Taboe
Termen:

Scylla / Charybdis
Cyclopen / Onderwereld
Lotophagen / Circe
Ithaca / Troje

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat vinden jullie van de luisterfragmenten?
Super! Ik wil meer!
Ik heb genoeg gehoord.

Slide 31 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Tijd over?
In de webquest vind je alle lusiterfragmenten.
Wanneer je klaar bent met de leerstof, kan je verder luisteren!

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies