P4_Les 5_Gevels vernieuwen

Gevels vernieuwen
gemetselde gevels
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
Bouwkunde- constructieleerMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 37 slides, met tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Gevels vernieuwen
gemetselde gevels

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Aan het einde van de les over gevels vernieuwen kan/ weet de student:
 • functie van de gevel
 • grootste fouten bij het metselen van de gevel
 • gevel problemen/ gevel restaureren
 • constructief herstel
 • verschillende scheuren
 • aanbrengen muurwapening/ repareren van gebroken stenen 
 • Inspectiepunten en alternatieve materialen voor de gevel

Slide 2 - Tekstslide

Functie van gevel
De gevel van uw huis heeft twee belangrijke functies:
 •   De woning beschermen tegen de agressieve inwerking van de weerselementen
 • Status en uitstraling aan uw gebouw geven.

Slide 3 - Tekstslide

De 9 grootste fouten bij het metselen van je gevel
 1. geen oog hebben voor detail
 2. mortel niet afgestemd op de baksteen
 3. verkeerd aanmaken van de leg- en voegmortel
 4. slechte detaillering van de gevel
 5. geen wapening, geen dilatatievoeg
 6. onvoldoende bescherming van het verse metselwerk
 7. het niet respecteren van het verband
 8. niet uitkrabben van het metselwerk
 9. te kleine voegdikte 

Slide 4 - Tekstslide

Gevel problemen
 • Verwering
 • Erosie (Erosie is het proces van slijtage van een vast oppervlak)
 • Veroudering en vervuiling als gevolg.
 • Schade in de vorm van scheuren
 • Afbrokkeling (vorstschade)
 • Lekkage / Vochtdoorslag

Erosie
Vorstschade

Slide 5 - Tekstslide

Gevel restaureren
Bij de bestaande gevel is het vooral hergebruik van oude stenen en materialen van groot belang.
Als de gevels van bestaande gebouwen niet aan de bouwfysische eisen voldoen, kan na-isolatie van de spouw of een geïsoleerde voorzetwand worden toegepast.

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Slide 8 - Video

Functie van het voegwerk
 • Om vocht doorslag in de gevel te voorkomen.
 • Esthetisch (voor het zicht), denk aan vormen en kleuren.

Slide 9 - Tekstslide

Spouwmuur verankering
 • Met renovatie spouwankers worden binnen- en buitenblad van een bestaande spouwmuur (opnieuw) met elkaar verbonden;
 • Voorkomen van baksteenregen.

Slide 10 - Tekstslide

Constructief herstel
Constructief voegen
Dit is een specifieke, machinale toepassing waarbij een constructieve waarde wordt toegevoegd aan bestaand voeg- en/of metselwerk.
Innovatieve voeg-lijmtechniek waarbij extreem hoge hechtsterktes gerealiseerd kunnen worden. 
Spouwmuurverankering
Spouwankers zijn niet zichtbaar, maar zorgen voor de (cruciale) verbinding tussen het binnen- en buitenblad. Daarbij zijn ze onderhevig aan vocht en uitzetting, mede door het (na-)isoleren van gevels, en zijn de belastingen (on)zichtbaar groot en niet te onderschatten.
Ook de regels zijn de laatste jaren flink aangescherpt i.v.m. meerdere incidenten.

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Herstel mogelijkheden gevel
Gevel herstel mogelijkheden.

Slide 13 - Tekstslide

Aanbrengen muurwapening
De wapening van roestvast staal (het zogenaamde spiraalanker) kan achteraf in bestaand metselwerk worden aangebracht. De betreffende voegen moeten daarvoor worden uitgeslepen. 

Slide 14 - Tekstslide

Inspectiepunten bestaande gevel
 • De volgende geïnventariseerde gebreken kunnen op de werktekeningen komen:
 • staat van metselwerk, scheuren;
 • scheefstand;
 • voegwerk, percentage herstellen en vervangen;
 • staat van voegwerk bij dagkanten van vensteropeningen;
 • staat van onderdorpels en neuten;
 • staat van ankers en roosters;
 • staat van muurafdekkers;
 • kozijnen in de gevel voorzien van een merk;
 • staat van goten en hemelwaterafvoeren.

Slide 15 - Tekstslide

Werktekening voor  gevelherstel.

Slide 16 - Tekstslide

Gevel vernieuwen? Wat vind jij?
Gevel vernieuwen?

Slide 17 - Tekstslide

Buitenmuurisolatie: 
na-isoleren vanaf de buitenzijde
Bij buitenmuurisolatie brengt men aan de buitenzijde van de gevel een laag isolatie aan waarna men de gevel opnieuw bekleedt. Het gebouw wordt hierdoor als het ware ingepakt. Er zijn verschillende manieren om buitenmuurisolatie toe te passen:
 • Buitenmuur bekleden met isolatie en afwerken met gevelbepleistering of stuc
 • Buitenmuur bekleden met isolatie en opnieuw metselen                                   van de buitenmuur
 • Buitenmuur bekleden met isolatie en afwerken met                                  steenstrips
 • Een geventileerde voorzetgevel plaatsen met daarover                      gevelbekleding (Isofinish)
 • na-isoleren-gevel-Buitenmuurisolatie

Slide 18 - Tekstslide

Voordelen isoleren aan de buitenzijde
 • Sterk isolerende werking
 • Enorme energiebesparing
 • Warmte van de muur wordt volledig benut
 • Beschermt de wand tegen temperatuurverschillen, voorkomt schade door spanningsverschillen
 • Beschermt tegen hitte in de zomer 
 • Beschermt tegen schimmelvorming
 • Hogere isolatiewaarde haalbaar dan met spouwisolatie

Slide 19 - Tekstslide

Waar zit het condensatiepunt?

Slide 20 - Tekstslide

Koudebruggen
Bij het renoveren en verbeteren van gevels zijn koudebruggen een belangrijk aandachtspunt. Vooral de bestaande aansluitingen van de kozijnen en lateien vragen om extra aandacht. Oplossing: isoleren aan de buitenzijde, onderkant vloer isoleren. 

Slide 21 - Tekstslide

Materialen na-isoleren buitenzijde
 • Houtvezel                                 Rd= 0.039W/(m*K)
 • Minerale wol                            Rd= 0.035-0.041W/(m*K)
 • Geëxpandeerd polystyreen (EPS) Rd= 0,032 (W/m*K)
 • Resol hardschuim                   Rd= 0,021 – 0,022 W/(m*K) 

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Nieuwe uitstraling geven aan een bestaande gevel.
Alternatief materiaal voor red cedar als gevelbekelding zoals: Werzalit; Keralit; Eternit

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

Blokkenverdeling of Schiftingen in stucwerk
Volg voor de perfecte schiftingen de volgende stappen: 
Stap 1: Bepaal de maatvoering van je schiftingen
 Hoe hoog en hoe breed wil je dat je schiftingen worden? Wil je bij een kozijn bijvoorbeeld een meer schuine schifting of alles kaarsrecht? Denk daar van tevoren goed over na!      
Stap 2: Bepaal met behulp van bijvoorbeeld een smetlijn (draad met krijt) je schiftingen en zorg ervoor dat deze zich goed aftekenen in het stucwerk.
Stap 3: Start met de horizontale schiftingen. Hiervoor gebruik je een schiftingsschop. Stel een geleider van hout onder de schifting op de juiste afstand zodat de schiftingsschop exact op de smetlijn komt.

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Blokkenverdeling of Schiftingen in stucwerk (vervolg)
Stap 4: Verticale schiftingen trek je met behulp van een 
waterpas of bij schuine hoeken met een winkelhaak of mal.
Wanneer de mortel al te hard is geworden, maak dan gebruik 
van een schiftingskrabber.
Stap 5: Wanneer de schiftingen zijn getrokken, verwijder je 
de sinterhuid met een schuurraam. Dit kan gewoon over de
 schiftingen heen, de schiftingen zullen nu iets minder diep 
worden. Loop na het verwijderen van de sinterhuid nog met 
de schiftingsschop alle schiftingen na, zodat alle schiftingen
 de juiste diepte hebben of krijgen.
Stap 6: Het aanbrengen van de afwerklaag. 
De afwerklaag vol aanbrengen en de schiftingen volzetten. Direct na het opzetten de schiftingen weer met de schiftingsschop op de juiste dikte brengen, overtollige mortel verwijderen met een spacksmes of spaan en nogmaals de schiftingen nalopen met de schiftingsschop.
Vervolg
Schiftingskrabber

Slide 28 - Tekstslide

Opdracht
De opdracht herbestemming gevangenis- gevels staat in de map constructieleer op Teams. Bij de presentatie horen de vragen 064 lesbrief herbestemming gevangenis.

Jullie moeten dan de vragen deel A     (16 vragen)  individueel maken.


Opdracht voor de volgende les inleveren in jullie map op Teams.

Slide 29 - Tekstslide

Hoe kunnen we de problemen oplossen?
 • Bij ernstige erosie of verweerde stenen, vervangen door gelijkaardige stenen.
 • Daarna wordt de gevel gereinigd, dit kan op 2 manieren :
    1/ Water-zandreinigen, daarna wordt alles gespoeld of
    2/ Reinigen onder hoge druk
 • Als het voegwerk ook vervangen moet worden is de keuze van de kleur door de opdrachtgever te bepalen.

Slide 30 - Tekstslide

Verschillende scheuren
Scheuren in steenachtige gevels komen in verschillende vormen voor.
 • krimpscheuren,
 • zetscheuren en zakscheuren
Krimp- en zetscheuren kunnen optreden als twee verschillende materialen door temperatuurveranderingen in ongelijke mate krimpen of uitzetten.
Gevelmetselwerk te lang geen dilatatievoeg aangehouden.

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Video

Repareren van gebroken stenen
ABC-ADAMAS assortiment van 8 verschillende basiskleuren kan steenpasta ter plekke op de juiste kleur worden aangemaakt. Daardoor kunnen stenen, gaten of gerestaureerde muurdelen in de juiste kleur worden gerepareerd (www.abcadamas.nl)

Slide 33 - Tekstslide

Uitvoering gevelrenovatie
 1. Eerst voegen uitboren/ slijpen
 2. Gebroken stenen repareren/ vervangen
 3. Metselwerk Reinigen doormiddel van stralen of metselwerk reinigen doormiddel van schoonspuiten onder hoge druk
 4. Van boven naar beneden voegen
 5. Daarna kan er een hydrofobeerlaag worden aangebracht. (waterdichtelaag)

Slide 34 - Tekstslide

Alternatieve materialen
Werzalit, dit materiaal combineert de natuurlijke eigenschappen van hout met de bestendigheid van harsen van hoge kwaliteit. Onderhoudsvriendelijk en weersbestendig.
Keralit, duurzame en milieuvriendelijke gevelbekleding van gerecyclede kunststoffen. Keralit is onderhoudsarm. Het trekt niet krom, doordat het niet gevoelig is voor vocht of warmte.
Eternit, deze gevelbekleding bestaat uit vezelcementmaterialen, waarmee je comfortabel, esthetisch, toekomstgericht en met respect voor het 
milieu kunt wonen.

Slide 35 - Tekstslide

Detail bestaande situatie

Slide 36 - Tekstslide

Detail nieuwe situatie

Slide 37 - Tekstslide