21e-eeuwse vaardigheden en mediawijsheid

Mediawijsheid
Les 1
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Mediawijsheid
Les 1

Slide 1 - Tekstslide

Vandaag gaan we het hebben over Mediawijsheid, als onderdeel van de 21e-eeuwse vaardigheden.

We beginnen deze les met de lesdoelen en een terugkoppeling naar de opdracht.
Daarna gaan we over op de 21e-eeuwse vaardigheden en bekijken we een filmpje hierover. Daarna gaan we een quiz doen om te ontdekken hoeveel jullie weten over Mediawijsheid en bekijken we nogmaals een filmpje.
Lesdoelen

 • Weet je minimaal 3 21e-eeuwse vaardigheden te benoemen
 • Kun je uitleggen wat Mediawijsheid betekend
 • Heb je uitgelegd hoe jouw mediagebruik eruit ziet

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Tekstslide

Jullie hebben ter voorbereiding mijn instructie PP bekeken en de opdracht hieruit gemaakt: In de Padlet hebben jullie antwoord gegeven op de gestelde vraag: Wat komt in je op als je denkt aan 21e eeuwse vaardigheden?

Slide 4 - Tekstslide

De 21e eeuwse vaardigheden vallen uiteen in 11 onderdelen.
Met de klok mee zijn dit de volgende:
Creatief denken: Je kunt nieuwe ideeën en inzichten verkrijgen en je kunt deze verbeteren. Hier valt ook het hebben van een onderzoekende houding onder.
Probleem oplossen: Je kunt een probleem herkennen en benoemen, je neemt je verantwoordelijkheid en gaat aan de slag met doorzettingsvermogen.
Computational thinking: het op zo'n manier kunnen formuleren van een probleem, dat de computer deze kan oplossen. 
Informatievaardigheden: informatie uit bronnen kunnen formuleren en analyseren, kritische en systematisch kunnen zoeken en bewerken van relevante informatie. En de bruikbaarheid en betrouwbaarheid kunnen beoordelen. 
(Dus eigenlijk wat jullie tijdens werkplaatsen doen als jullie met bronnen werken).
ICT-basisvaardigheden: De vaardigheden die je nodig hebt om te begrijpen hoe computers en netwerken werken. Het om kunnen gaan met verschillende technologieën en ook de beperkingen hiervan begrijpen.
Mediawijsheid: Het kunnen begrijpen, gebruiken en kritisch kunnen kijken naar media. Het kunnen creëren van eigen media en het bewust deelnemen aan sociale netwerken.
Communiceren: Kunnen Luisteren, Samenvatten en Doorvragen (LSD) en kunnen reageren. En het kunnen kiezen van het beste Medium wat daarbij past. (Hier hebben we het in de communicatie les over gehad).
Samenwerken: Omdat in deze netwerk-maatschappij alles verbonden is met elkaar is het kunnen samenwerken belangrijk. Je hebt dit nodig voor het slagen van samenwerkingsprojecten en het behalen van doelen. 
(Aan deze vaardigheid hebben jullie gewerkt tijdens de Burgerschapsopdracht)
Sociale & culturele vaardigheden: Kennis van jezelf en van de ander in deze netwerk-maatschappij met veel diversiteit is nodig om tot goed samenwerken en samenleven te kunnen komen.
Zelfregulering: Doelgericht en passend gedrag verkrijgen, zoals het stellen van realistische doelen en prioriteiten. Doelgericht handelen, maar ook verantwoording nemen voor je handelen en reflecteren op je handelen en op het uitvoeren van jouw taak. Omgaan met feedback en zo goede vervolgkeuzes kunnen maken.
(Hier werken jullie aan tijdens de stage en hierover hebben we het tijdens de slb-gesprekken).
Kritisch denken: Zelf kunnen nagaan wat waar is en wat niet. Argumenten tegen elkaar af kunnen wegen door kritisch te zijn.
(Hieraan hebben jullie gewerkt tijdens de ethiek les).

Bron: https://www.slo.nl/thema/meer/21e-eeuwsevaardigheden/

Bron: https://youtu.be/Bgafr6XV53A

Slide 5 - Tekstslide

We gaan even wat toegepast bezig
Waar denk je aan bij Mediawijsheid?

Slide 6 - Woordweb

Waar denk je aan bij Mediawijsheid?
Alles wat in je opkomt mag je typen
Dit komt dan in het scherm in Woordweb te staan

"Mediawijsheid is de verzameling competenties die je nodig hebt om actief én bewust te kunnen deelnemen aan de mediasamenleving."

Bron: https://www.mediawijsheid.nl/mediawijsheid/
0

Slide 7 - Video

We gaan nu een kort filmpje bekijken over wat Mediawijsheid inhoud

Bron: https://youtu.be/2uzaxTgHaaY

WELKE MEDIA MAAK JIJ GEBRUIK VAN, BEN JIJ LID VAN, BEHEER JIJ?

Slide 8 - Open vraag

 • Welke media maak jij gebruik van?
 • Welke media ben jij lid van?
 • Welke media beheer jij zelf?

IS PRIVACY BELANGRIJK?

Slide 9 - Poll

Is privacy belangrijk? 
 • JA / NEE
 • Waarom vind je dit?
 • Wat kan gebeuren als jij jouw privacy instellingen niet/niet goed gebruikt?

--->
 1. Eelke van der Valk + Tanja Strampel
 2. Iris Bandstra
 3. Esmee Liest
 4. Lisette Rinsma

<---

 1. Jennifer de Beer.
 2. Marije Steneker
 3. Lisette van der Wal
 4. Denise Draisma
WAT IS ER OVER JOU TE VINDEN OP HET INTERNET?

Slide 10 - Tekstslide

Hoe mediawijs ben jij?
Jullie gaan elkaar opzoeken op het internet
Wat is er over jullie te vinden op het internet?

Hoe hebben jullie de privacy ingesteld?
 • Jullie staan in het overzicht tegenover de ander.
 • Toets de volledige naam van de ander in op Google of een andere zoekmachine en noteer wat er te vinden is.
Terugkoppeling: Wat heb je kunnen vinden over de ander op het internet? Hoe mediawijs is de ander?
0

Slide 11 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Mediawijsheid
Les 2

Slide 12 - Tekstslide

Vandaag de tweede les over Mediawijsheid, als onderdeel van de 21e-eeuwse vaardigheden.
We beginnen de les met de lesdoelen en een terugkoppeling naar de vorige week.
Daarna bekijken we een filmpje en gaan we een paar quizzen doen over onderdelen die vallen onder media.
Lesdoelen les 2
Aan het einde van de les...
 • Kun je de definitie van Cyberpesten vertellen
 • Kun je 3 kenmerken van een verslaving benoemen
 • Heb je uitgelegd wat jij weet over Mediawijsheid

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Terugkoppeling vorige week
Wat hebben jullie van vorige week onthouden?
Waar hebben we het over gehad?
Wat is Mediawijsheid?

Slide 14 - Tekstslide

"Mediawijsheid is de verzameling competenties die je nodig hebt om actief én bewust te kunnen deelnemen aan de mediasamenleving."

Bron: https://www.mediawijsheid.nl/mediawijsheid/

Slide 15 - Video

We hebben het vorige week gehad over mediawijsheid. 
Maar wat heb jij aan vaardigheden nodig om Media-Wijs te kunnen zijn?

We gaan daarom een filmpje bekijken over het Mediawijsheid competentiemodel

Bron: https://youtu.be/lMllJoZDLPY

Welke vaardigheden heb je nodig om
Media-Wijs te kunnen zijn?

Slide 16 - Open vraag

Terugkoppeling: Wat heb je geleerd door het filmpje te bekijken? Welke vaardigheden heb jij nodig om Media-Wijs te zijn? 
Welke van de 10 vaardigheden die vallen onder de volgende 4 hoofdgroepen kun jij benoemen?
 • Begrip
 • Gebruik
 • Communicatie
 • Strategie

Slide 17 - Tekstslide

We gaan even wat toegepast bezig
Phishing
Fake News
Cyberpesten
Influencer

Slide 18 - Sleepvraag

Wat hoort bij wat?
Jullie gaan de onderdelen die jullie bij de 4 thema's vinden passen hierheen 'slepen', op de manier zoals jullie dadelijk wordt uitgelegd. De 4 thema's zijn: 
 1. Fake News
 2. Phishing
 3. Cyberpesten
 4. Influencer

timer
0:45
WAT VALT ONDER CYBERPESTEN?
A
In een WhatsApp chat aan jouw moeder zetten dat je het niet vond dat ze je niet teruggebeld heeft
B
Een review schrijven omdat je de bediening niet goed vond
C
Op Instagram een foto plaatsen zonder toestemming omdat je dit leuk vind om te doen
D
Expres stemmen op de politieke partij die jouw vriend niet ziet zitten

Slide 19 - Quizvraag

Je krijgt 45 seconden om de volgende vraag te beantwoorden: Wat valt onder cyberpesten? 

Goede antwoord = C

Cyberpesten, digitaal pesten of digipesten is het pesten op internet of via een mobiele telefoon. Dit gedrag komt zowel tussen kinderen en tieners thuis en op school als tussen volwassenen als collega's op het werk voor.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Cyberpesten

timer
0:45
WANNEER BEN JE VERSLAAFD?
A
Wanneer je een half jaar lang iedere dag 2 uur zit te gamen
B
Wanneer je op de ander reageert als je gestoord wordt tijdens het gamen
C
Wanneer jij je niet voor andere dingen interesseert in jouw leven, dan voor gamen
D
Wanneer je ook wel eens een nacht doorgaat met gamen

Slide 20 - Quizvraag

Verslaafd: De DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), spreekt van Internet Gaming Disorder (IGD) als je binnen het afgelopen jaar last hebt gehad van minstens 5 van de onderstaande punten:
 • Een obsessie hebben met (online) games;
 • Ontwenningsverschijnselen bij het niet spelen van games;
 • Tolerantie opbouwen, oftewel je gaat steeds meer tijd investeren in de game;
 • Je probeert te stoppen of te minderen met gamen, maar het lukt niet;
 • Je interesseert je niet meer voor andere dingen in het leven;
 • Je speelt toch te veel games, terwijl je goed weet hoeveel impact dit heeft op je leven;
 • Je liegt over hoeveel je gamet;
 • Gamen is een vorm van escapisme voor je angsten of schuldgevoel;
 • Je zet relaties en kansen in je leven op het spel met je gamegedrag.
Bron: https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wanneer-verslaafd-aan-gamen/WAT IS FAKE NEWS?
A
Nieuws wat bedoeld is om op twee manieren opgevat te worden
B
Nieuws wat eigenlijk een mening is van anderen
C
Nieuws wat heel herkenbaar nep nieuws is
D
Nieuws wat eigenlijk misinformatie is, verhuld is als nieuws

Slide 21 - Quizvraag

Nepnieuws is desinformatie verhuld als nieuws, die verspreid wordt via websites, sociale media en traditionele media, 
met als doel het maken van winst of het beïnvloeden van de publieke opinie. Daarnaast wordt het ook in de politiek gebruikt tegen de journalistiek.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Nepnieuws
Wat is het doel van Influencers?

Slide 22 - Open vraag

Wat wil een Influencer bereiken?
Welke branches werken ze in?
WAT WEET JE NU OVER MEDIAWIJSHEID?

Slide 23 - Woordweb

Wat weet je nu over mediawijsheid?
 • Noteer wat in je opkomt
 • Benoem wat je van de les hebt meegekregen
MEDIAWIJS: DENK NA!

Slide 24 - Tekstslide

Handig hulpmiddel om Mediawijs te blijven
Terugkoppeling Lesdoelen

Aan het einde van les 2....
 • Kun je de definitie van Cyberpesten vertellen
 • Kun je 3 kenmerken van een verslaving benoemen
 • Heb je uitgelegd wat jij weet over Mediawijsheid

Slide 25 - Tekstslide

Wat waren ook alweer de lesdoelen (les 2)
Zijn ze behaald?
Mediawijs
Dat ben jij!
Wat vond je van deze les?

Slide 26 - Tekstslide

Afronden van de les
Geven van feedback over de les