1.2 en 1.3 - Herhaling

1.2 en 1.3 - Herhaling
Benodigheden
- Schrift
- Pen, potlood
- Laptop
LessonUp: 
JA!
Telefoons in de telefoontas!
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

1.2 en 1.3 - Herhaling
Benodigheden
- Schrift
- Pen, potlood
- Laptop
LessonUp: 
JA!
Telefoons in de telefoontas!

Slide 1 - Tekstslide

  • Ik kan uitleggen hoe je een proces moet opschalen van laboratoriumschaal naar industriële schaal.
  • Ik kan uitleggen hoe de scheidingsmethode bezinken en afgieten werkt, weet op welk verschil in stofeigenschap ze berust en kan er een onderzoek mee uitvoeren.
  • Ik kan uitleggen hoe de scheidingsmethode filteren werkt, weet op welk verschil in stofeigenschap ze berust en kan er een onderzoek mee uitvoeren.
  • Ik kan uitleggen hoe de scheidingsmethode extraheren werkt, weet op welk verschil in stofeigenschap ze berust en kan er een onderzoek mee uitvoeren.
  • Ik kan uitleggen hoe de scheidingsmethode indampen werkt, weet op welk verschil in stofeigenschap ze berust en kan er een onderzoek mee uitvoeren.
Leerdoelen

Slide 2 - Tekstslide

verdampen
condenseren
stollen
smelten
rijpen
vervluchtigen
/ sublimeren

Slide 3 - Sleepvraag

Vaste deeltjes die zweven in een vloeistof...
Hoe heet zo'n mengsel?
A
Oplossing
B
Suspensie
C
Samenvoeging
D
Mix

Slide 4 - Quizvraag

Een oplossing is ...
A
Altijd helder, soms gekleurd
B
Altijd helder, altijd kleurloos
C
Altijd troebel, altijd kleurloos
D
Altijd troebel, soms gekleurd

Slide 5 - Quizvraag

Wat kun je niet scheiden?
A
Een oplossing
B
Een suspensie
C
Een zuivere stof

Slide 6 - Quizvraag

Suspensie
Residu
Filtraat

Slide 7 - Sleepvraag

Extraheren werkt door een verschil in ...
A
Deeltjesgrootte
B
Oplosbaarheid
C
Aanhechting
D
Kookpunt

Slide 8 - Quizvraag

Thee zetten:
Welke scheidingsmethoden zijn dit?
A
Indampen-filtreren
B
Droogkoken-extraheren
C
Extraheren-indampen
D
Extraheren-filtreren

Slide 9 - Quizvraag

Welke scheidingsmethode(n) gebruik je bij het zetten van koffie?
A
Extraheren, indampen
B
Extraheren, filtreren
C
Filtreren, indampen
D
Extraheren

Slide 10 - Quizvraag

Een scheidingsmethode berust altijd op een verschil in stofeigenschap. Op welke stofeigenschap berust de scheiding op het plaatje?
A
Dichtheid
B
Deeltjesgrootte
C
Oplossingsvermogen
D
Aanhechtingsvermogen

Slide 11 - Quizvraag

Welke scheidingsmethode kun je gebruiken om een zuivere stof te scheiden?
A
Filtreren
B
Bezinken en afgieten
C
Beiden
D
Geen

Slide 12 - Quizvraag

Op welk verschil in stofeigenschap werkt de scheidingsmethode indampen?
A
Smeltpunt
B
Dichtheid
C
Kookpunt
D
Verdampen

Slide 13 - Quizvraag

Er is nu een gele pauze vlam. Aan welke knop moet er nu gedraaid worden om een blauwe vlam te krijgen?
A
a
B
b
C
c
D
d

Slide 14 - Quizvraag

Niveau reproductie:
Van welke stofeigenschap maakt filtreren gebruik?
A
Kookpunt
B
Oplosbaarheid
C
Deeltjesgrote
D
Dichtheid

Slide 15 - Quizvraag

Niveau reproductie:
Van welke stof eigenschap maakt extraheren gebruik?
A
Deeltjesgrote
B
Kookpunt
C
Oplosbaarheid
D
Dichtheid

Slide 16 - Quizvraag

Niveau reproductie:
Van welke stof eigenschap maakt indampen gebruik?
A
Deeltjesgrote
B
Kookpunt
C
Oplosbaarheid
D
Dichtheid

Slide 17 - Quizvraag

Niveau reproductie:
Van welke eigenschap maakt destilleren gebruik?

A
Deeltjesgrootte
B
Dichtheid
C
Kookpunt
D
Oplosbaarheid

Slide 18 - Quizvraag

Niveau reproductie:
Van welke eigenschap maakt adsorberen gebruik?
A
Kookpunt
B
Aanhechtingsvermogen
C
Deeltjesgrootte
D
Dichtheid

Slide 19 - Quizvraag

Niveau reproductie:
Van welke eigenschap maakt extraheren gebruik?
A
Kookpunt
B
Aanhechtingsvermogen
C
Deeltjesgrootte
D
Dichtheid

Slide 20 - Quizvraag

Filtreren
Adsorberen
Indampen
Destilleren
Extraheren

Slide 21 - Sleepvraag

Scheidingsmethode
Werkt door een verschil in...
Dichtheid
Deeltjesgrootte
Kookpunt
Aanhechting
Oplosbaarheid
Destilleren
Filteren en zeven
Indampen
Extraheren
Adsorberen
Bezinken en afschenken

Slide 22 - Sleepvraag

Niveau: toepassing 1
Je hebt zeewater. Je wilt graag het zout uit het zeewater halen. Het water mag verdwijnen.
Welke scheidingsmethode gebruik je?
A
Destilleren
B
Indampen
C
Extraheren
D
Filteren

Slide 23 - Quizvraag

Niveau toepassing 1:
Welke Scheidingsmethoden kun je NIET gebruiken bij een oplossing?
A
Destilleren
B
Filtreren
C
Indampen
D
Deze kun je allen niet gebruiken

Slide 24 - Quizvraag