Keuzedeel Internationaal 1 les 3

About last week ...
- Percentage NL bevolking met migratie-achtergrond?
- Wat verstaan we onder cultuur?
- Wat hebben normen en waarden met cultuur te maken?
- Wat heeft religie met cultuur te maken?1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
Keuzedeel INTMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

About last week ...
- Percentage NL bevolking met migratie-achtergrond?
- Wat verstaan we onder cultuur?
- Wat hebben normen en waarden met cultuur te maken?
- Wat heeft religie met cultuur te maken?Slide 1 - Tekstslide

- 24,7 %
- Cultuur is een vorm van mentale programmering. Het zijn patronen van gedachtes, gevoelens en gedrag.
- Elke cultuur heeft eigen normen en waarden
- Veel culturen hebben religie als basis. Zijn wel 2 verschillende dingen, lopen vaak door elkaar heen
 Wat is cultuur?
Keuzedeel Internationaal 1:
overbruggen (interculturele) diversiteit

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Praktische zaken
 • Licentie BoomBeroepsonderwijs > account maken: Doen we niet - TEAMS opdrachten
 • Periode 1 en 2: 20 lesweken á 1 lesuren  
 • instructie en opdrachten maken
 • Examen Prove2Move > presentatie 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Planning leermiddel
 1. Hst 1:  Introductie
 2. Hst 2: Cultuur
 3. Hst 3: Cultuurverschillen
 4. Hst 4: Interculturele samenwerking
 5. Hst 5: Uitdaging   
 6. examen Prove2Move

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Cultuurverandering
Culturen blijven niet eeuwig en altijd hetzelfde. Ze veranderen omdat mensen veranderen. De basis blijft steeds hetzelfde. Maar doordat we kennismaken met andere culturen kunnen we ook dingen overnemen.

Voorbeelden?

Slide 5 - Tekstslide

Bijvoorbeeld Chinees, Turks of Surinaams eten, het gebruik van Engelse woorden in onze taal enzovoort.
Inburgeren

Voor wie?

Waarom?

Slide 6 - Tekstslide

Iedereen van buiten de Europese Unie die voor langere tijd in Nederland wil blijven, moet inburgeren. 
Inburgeren zorgt ervoor dat je mee kunt doen in de Nederlandse samenleving. Daarvoor moet je de taal en de Nederlandse cultuur leren kennen.

Om te bewijzen dat je voldoende kennis hebt van Nederland doe je een inburgeringsexamen. 
Je kunt je hier op voorbereiden met een inburgeringscursus.
About last week ...
 • Nederlandse taal en cultuur
 • Inburgeren

Slide 7 - Tekstslide

NL heeft Westerse cultuur

Nederlandse waarden en normen?
Bescheidenheid > doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg
Tolerantie > t.o.v soft drugs, abortus, homoseksualiteit
Zuinig > 1 koekje bij de koffie/ rekening splitten in restaurant

Iedereen van buiten de Europese Unie die voor langere tijd in Nederland wil blijven, moet inburgeren. Inburgeren zorgt ervoor dat je mee kunt doen in de Nederlandse samenleving. Daarvoor moet je de taal en de Nederlandse cultuur leren kennen.
Om te bewijzen dat je voldoende kennis hebt van Nederland doe je een inburgeringsexamen. 

Een vooroordeel is de mening die je over iemand hebt zonder dat je hem daadwerkelijk kent. Vaak is je mening gebaseerd op kenmerken als het uiterlijk, de naam of het gedrag dat je van iemand ziet.

Om je mening te vormen maak je gebruik van stereotypen. Een overdreven simpel en meestal negatief beeld van een groep mensen: Zie je iemand lopen op klompen dan zal dat wel een boer zijn. Die jongen die zich zo vrouwelijk gedraagt zal wel homo zijn.

Slide 8 - Video

Deze slide heeft geen instructies

CULTUUR

Slide 9 - Woordweb

Cultuur of beschaving is het geheel aan gewoonten en (gedrags)regels dat bij een volk of stam hoort; cultuur
is dat wat de mens schept; al die dingen die mensen denken, doen en hebben: gewoonten en gebruiken,
godsdienst, normen en waarden, bestaanswijze, muziek en voorwerpen, eetgewoonten en wijze van kleden,
bouwwerken.
Wat is cultuur?
Je mentale programmering bepaalt hoe je reageert op alle daagse zaken als groeten, eten, tonen van emoties enzovoort.

Slide 10 - Tekstslide

Mentale programmering bestaat op drie niveaus:
1. menselijke natuur
Deze patronen zijn aangeboren en daarmee universeel, alle mensen hebben dit in zich.
Bijvoorbeeld: Alle mensen kunnen zich wel eens boos, verdrietig of bang voelen.
2. cultuur
Deze patronen zijn aangeleerd en zijn specifiek voor een groep mensen. Het maakt het verschil tussen de ene en de andere groep mensen. Cultuur gaat over van generatie op generatie.
Bijvoorbeeld: In sommige culturen is het niet netjes als een jongere een volwassene recht in de ogen aankijkt tijdens een gesprek. Kinderen leren van hun ouders dat zij dit niet moeten doen en zij leren dat hun kinderen ook weer.
3. persoonlijkheid
Deze patronen zijn zowel aangeboren als aangeleerd en maken een persoon uniek
Religie
Veel culturen hebben een religie of geloofsovertuiging als basis. 
Een religie bevat veel waarden, normen en gewoontes en helpt het ontstaan en het doel van de mensheid te verklaren. 

Cultuur en religie zijn twee verschillende dingen, maar lopen vaak wel door elkaar.

Slide 11 - Tekstslide

 Het katholieke geloof heeft bijvoorbeeld als basis de bijbel. Dit is wereldwijd zo. Maar een katholiek in Mexico viert bijvoorbeeld Dios de los Muertos, een feestdag waarbij de doden worden herdacht en mensen zich verkleden als skelet. Dit wordt op een katholieke feestdag gevierd, maar in de bijbel staat niets over deze feestdag genoemd. Een katholiek in Europa viert deze feestdag niet. Deze feestdag is dan ook onderdeel van de Mexicaanse cultuur en hoort niet bij religie.
Cultuurverandering
Culturen blijven niet eeuwig en altijd hetzelfde. Ze veranderen omdat mensen veranderen. De basis blijft steeds hetzelfde. Maar doordat we kennismaken met andere culturen kunnen we ook dingen overnemen.

Voorbeelden?

Slide 12 - Tekstslide

Bijvoorbeeld Chinees, Turks of Surinaams eten, het gebruik van Engelse woorden in onze taal enzovoort.
Aan de slag!
Doornemen:
Theoriebronnen:
- Cultuur
- Het ui-diagram
Maken:
Opdrachten:
- 4 t/m 6


Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies