cross

Bs 5. Mens en Milieu

Bs. 5 Mens en Milieu
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Bs. 5 Mens en Milieu

Slide 1 - Tekstslide

De mens maakt op 6 verschillenden manieren gebruik van het milieu; noem er minimaal 2

Slide 2 - Open vraag

Slide 3 - Tekstslide

Wat is biodiversiteit?

Slide 4 - Open vraag

Waardoor kan de biodiversiteit afnemen?

Slide 5 - Open vraag

Op welke manieren kan de mens het milieu / de natuur aantasten?

Slide 6 - Open vraag

Leerdoelen
Je kunt enkele oorzaken en gevolgen van uitputting en vervuiling beschrijven

Je kunt enkele oorzaken en gevolgen van klimaatverandering beschrijven

Slide 7 - Tekstslide

Bs. 5 Mens en Milieu

Slide 8 - Tekstslide

Milieu problemen
Uitputting
- Stoffen uit het milieu

Vervuiling
- Stoffen aan het milieu toevoegen

Slide 9 - Tekstslide

Uitputting
Grondstoffen
- Aardolie, fossiele brandstoffen, zand en metaalerts

Monocultuur
- elke jaar dezelfde planten verbouwd
- bodem uitgeput -> niet genoeg mineralen


Slide 10 - Tekstslide

Vervuiling
Land bemesten
- Stikstof 

Stikstof terecht in grondwater en lucht -> Luchtvervuiling 


Slide 11 - Tekstslide

Vervuiling
Bodemvervuiling
- afval chemische industrie

Watervervuiling
- Chemische gewasbeschermingsmiddelen

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Slide 15 - Tekstslide

Klimaatverandering
Het gemiddelde weertype over een lange periode is verandert

Zeespiegelstijging

Verdroging
- woestijnen worden groter

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Monocultuur: is dit een oorzaak of een gevolg van uitputting? Leg uit

Slide 18 - Open vraag

Noem een oorzaak en een gevolg van klimaatverandering

Slide 19 - Open vraag

Slide 20 - Video

Slide 21 - Video

Slide 22 - Video