Omnia jaar 2 Ontdekkers en Hervormers

Ontdekkers  & Hervormers
Uitleg nieuw hoofdstuk
Agendagebruik! 

Koppelen Learnbeat

Zelfstandig werken

1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 2

In deze les zitten 26 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Ontdekkers  & Hervormers
Uitleg nieuw hoofdstuk
Agendagebruik! 

Koppelen Learnbeat

Zelfstandig werken

Slide 1 - Tekstslide

Ontdekkers  & Hervormers
- Verschil katholieken en protestanten

- Beeldenstorm

- Hagepreken

- Filips II en Willem van Oranje 

Slide 2 - Tekstslide

Ontdekkers  & Hervormers
16e eeuw 

Karel V   - Filips II

Centraal bestuur

Protest

Slide 3 - Tekstslide

Ontdekkers  & Hervormers
Filips II: iedereen verplicht katholiek

Willem van Oranje: steun protestanten

Nederlanders kwamen in opstand


Slide 4 - Tekstslide

Kritiek 
Katholieke kerkdiensten in Latijns

Aflaten kopen

Versierde kerken 

Beeldenstorm 1566

Slide 5 - Tekstslide

Filmopdracht 
Willem van Oranje / Beeldenstorm


Verhaal schrijven

Taakverdeling + planning

inleveren via learnbeat 


Slide 6 - Tekstslide

Filmopdracht 
Vandaag:

Verhaal schrijven en taakverdeling maken.

Inleveren via learnbeat
Goedkeuring docent Slide 7 - Tekstslide

VOC
1602 opgericht

Johan van  Oldebarneveldt

Verenigde Oost-Indische Compagnie


Indonesie
(Nederlands-Indie)

Slide 8 - Tekstslide

VOC
Nootmuskaat, foelie, kruidnagel, kaneel, peper(duur).


Kaap de Goede Hoop
Voordelen  / nadelen

Slide 9 - Tekstslide

VOC
Concurrentie      
     
Aandelen
Monopolie 
Koloniën 

Slide 10 - Tekstslide

Opdrachten 
1.3 VOC

Reisverslag  - half A4

Filmen 

Slide 11 - Tekstslide

Herhaling 
- Wat was de rol van Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) tijdens de VOC?

- Nederland had in Indonesie het monopolie, wat betekent dit?

- Wat waren nadelen van reizen met de VOC?

Slide 12 - Tekstslide

Vandaag: WIC
1621 oprichting WIC

Reizen naar het westen

Plantages

Chirurgijn 
6.000 slaven per jaar

Slide 13 - Tekstslide

Driehoekshandel
1. Europa > Afrika 
Wapens - Textiel - Luxe producten

2. Afrika > Zuid-Amerika
Slaven (reis duurde 2 tot 3 maanden)

3. Zuid-Amerika > Europa
Koffie, Cacao, Katoen, Tabak, Suiker

Slide 14 - Tekstslide

Driehoekshandel
Slaven kregen een brandmerk

Curacao belangrijke handelspost

Afrikanen fysiek sterk en bestand tegen de hitte

Geen rechten, slechte behandeling, strenge straffen

Suiker > witte goud

Slide 15 - Tekstslide

1.4 WIC
Maak alle opdrachten van 1.4

Stap 10 Wereldkaart, lees goed wat je moet doen.

Teken de routes van de WIC en de VOC en schrijf erbij welke producten waarnaar toe werden verscheept. 

Slide 16 - Tekstslide

Herhaling huiswerk
1.3 en 1.4
Wanneer is de WIC opgericht?

Waarom waren de slaven niet meer nodig op de suikerplantages?

Welke straffen kregen de slaven?

Wat is een chirurgijn?

WIC had concurrentie van andere landen, wat betekent dit?


Slide 17 - Tekstslide

1.5 Afschaffing slavernij
1863: Nederland schaft de slavernij af

Slaven moeten nog 10 jaar lang doorwerken.

Slavenhouder krijgt een vergoeding per slaaf

Nederland schaft slavernij als een van de laatste landen af.


Slide 18 - Tekstslide

1.1 Beeldenstorm
Nederland onderdeel van Spanje

Karel V is landheer, zijn zoon Filips II volgt hem op.

Filips wil dat iedereen katholiek is, je mag niet geloven wat je wilt.

Maarten Luther: 1e protestant
kritiek op alle beelden, versieringen en aflaten, Latijns

Slide 19 - Tekstslide

1.1 Beeldenstorm
1566 Beeldenstorm in Nederland.


Hagepreken = kerkdiensten in een open veld (voor protestanten)

Schuilkerken = stiekeme kerken (voor katholieken)

Slide 20 - Tekstslide

Willem van Oranje
Filips II stuurt ALVA naar Nederland om alles te redden.

Willem van Oranje (protestant) en Filips II krijgen ruzie. 

Balthasar Gerards krijgt de opdracht om Willem te vermoorden in 1584 in Delft.


Slide 21 - Tekstslide

VOC
1602 opgericht

Johan van  Oldebarneveldt

Verenigde Oost-Indische Compagnie


Monopolie Indonesie
(Nederlands-Indie)

Slide 22 - Tekstslide

VOC
Nootmuskaat, foelie, kruidnagel, kaneel, peper(duur).

Concurrentie              Aandelen


Kaap de Goede Hoop
Voordelen  / nadelen

Slide 23 - Tekstslide

Driehoekshandel
Slaven kregen een brandmerk

Curacao belangrijke handelspost

Afrikanen fysiek sterk en bestand tegen de hitte

Geen rechten, slechte behandeling, strenge straffen

Suiker > witte goud

Slide 24 - Tekstslide

1.6: Proeftoets
Maak nu de proeftoets van 1.6

Volgende les:

Toets 

Leer alle teksten + begrippen van 1.1 tot en met 1.5

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide