Quiz powerpoint Netwerken

Netwerken
Even terugblikken op de masterclass netwerken
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
Middelbare school

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Netwerken
Even terugblikken op de masterclass netwerken

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet jij over netwerken?

Slide 2 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de functie van een router?

Slide 3 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een host?
A
Een device wat een wifi host
B
Een end device in een netwerk
C
Een server die ip-adressen toewijst
D
Alle antwoorden zijn goed

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het verschil tussen een router en een hub?

Slide 5 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een ISR en welke functies heeft het?

Slide 6 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke cmd tools heb je bij netwerken?

Slide 7 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Probeer voor je zelf eens te bedenken wat er zou gebeuren als een kwaadwillend persoon een adres aanpast in een DNS-server.

Slide 8 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht
Zoek uit welk IP adres jouw Laptop heeft gekregen.
Noteer het IP adres.
timer
5:00

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

We weten nu dat een IPv4 adres een lengte heeft van 32-bits Hoeveel IPv4 adressen zijn er in totaal?
timer
1:00

Slide 10 - Open vraag

2^32 = 4.294.967.296
Als je het kleinste en het grootste IPv4 adres zou moeten opschrijven, hoe zien die er dan uit?
timer
1:00

Slide 11 - Open vraag

0.0.0.0
255.255.255.255
Een IP adres bestaat uit 4 getallen. Ieder getal is 8-bits groot. Wat is dan in decimalen het grootste getal dat mogelijk is?
A
64
B
128
C
255
D
512

Slide 12 - Quizvraag

00000001 = 1 (2^0, oftewel 1)
00000010 = 2 (2^1, oftewel 2) 
00000100 = 4 (2^2, oftewel 2x2) 
00001000 = 8 (2^3, oftewel 2x2x2) 
00010000 = 16 (2^4, oftewel 2x2x2x2) 
00100000 = 32 (2^5, oftewel 2x2x2x2x2) 
01000000 = 64 (2^6, oftewel 2x2x2x2x2x2) 
10000000 = 128 (2^7, oftewel 2x2x2x2x2x2x2)
Welke redundancy kun je bedenken bij de data-opslag op een NAS

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Waar wil je nog meer uitleg in?

Slide 14 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies