Les 38 - Expressionisme - Paul van Ostaijen (geïnspireerd op Besmette Stad van deBuren)

Wat weet je over WOI?
1 / 36
volgende
Slide 1: Woordweb
NederlandsSecundair onderwijs

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

Wat weet je over WOI?

Slide 1 - Woordweb

Link leggen met coronacrisis, quarantaine, ... 
Honderd jaar geleden verwerkte de Vlaamse dichter Paul van Ostaijen vanuit een zelfgekozen quarantaine in Berlijn zijn ervaringen van de Eerste Wereldoorlog in Bezette Stad. 

Slide 2 - Tekstslide

'Dandy' Van Ostaijen - bruisend nachtleven, cocaïne
Expressionisme (1905-1940)

Slide 3 - Tekstslide

Welke andere kunststroming ken je nog? 

Kenmerken expressionisme in schilderkunst


 • gevoel is belangrijker dan verstand 
 • felle en harde kleuren
 • vervormen werkelijkheid
 • Oef. 1+2 p. 257 
Franz Marc, Grote blauwe paarden

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Link

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 6 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Lees het gedicht Bedreigde stad  en vorm een eerste indruk

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oef 3.b p. 258
Welke sfeer straalt het gedicht volgens jou uit?

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Oef 3.c
Waarover gaat het gedicht volgens jou?

Slide 10 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Lees dit artikel over de historische context van het gedicht. 
Vandekerckhove et al., 2012, p. 258

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oef. 4
 • (a) korte, eenlettergrepige woorden, los achter elkaar zonder verklarend zinsverband -> ritme, 'Eins zwei' -> marstempo
 • (b)  vet en groter, dreiging
 • (c) Duitse citaten: eigen ritme
 • (d) weergave geluiden die VO hoorde (inval Duitsers) 
 • (e) Dichter is getuige vanaf balkon

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat maakt dit gedicht nu typisch eentje van Paul van Ostaijen?

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Ritmische typografie
 • Gebruik van verschillende lettertypen, lettergroottes, letterstijlen -> onderstrepen emoties, versterken betekenis woorden

 • Spelen met lay-out en
  bladspiegel (extra betekenis)  -> combinatie visuele en auditieve

Slide 15 - Tekstslide

Klanken belangrijk
Kenmerken expressionisme in poëzie

 • geen traditionele vorm; geen rijm, geen vast metrum, geen vaste strofebouw...; wel ‘vrije verzen’;
 • geen normale zinsbouw, maar onvolledige en ongrammaticale zinnen;
 • alle woorden mogen gebruikt worden in deze poëzie (citaten, andere talen, reclameslogans...);
 • de emotie of gedachte moet zo direct mogelijk geuit worden, zonder belemmeringen van het traditionele taalgebruik.

Slide 16 - Tekstslide

Expressionisme = breken met traditie. Er is maar één wet: er zijn geen wetten. 
De wereld is kapot, dus ook de taal (hij kan in die context bij wijze van spreken geen volzinnen schrijven). 

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Readymade - objet trouvé
Fontaine
Marcel Duchamp

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Poésie pure 

 • een van de laatste gedichten van VO

 • ik-loze poëzie
 • zeer eenvoudig, geen betekenis
 • zuivere lyriek, pure klankpoëzie
 • zoals Amarillis met de zeepbellen speelt, zo speelt VO met woorden

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De Vijftigers

- Lichamelijke poëzie: zintuiglijke waarnemingen
- Woordenschat is democratisch: alles kan, geen poëtische woorden
- De lezer moet interpreteren, het is niet voorgekauwd

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Video

Deze slide heeft geen instructies

 • Wat gebeurt er fysiek met de moeder?

 • Wat zegt hij over zijn moeder? 

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 • Naar welk moment keert de dichter terug?


 •  Wat is er veranderd? 


 • Welke emotie hoort bij deze strofe? 

 • Wat is het inhoudelijke verschil tussen het deel met haakjes en het deel zonder haakjes? 

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 • Wat bedoelt Claus met het laatste vers? 


 •  Welk motief gebruikt Claus?  • Sterven / einde van het leven

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vorm
 • Traag 
 • = apokoinou
 • Welke stijlfiguren tref je hier nog aan? 
 • Enjambement
 • Alliteratie
 • ! Belangrijkste strofe

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vorm
 • Zoek een herhaling

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Herhaling

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vorm
 • Zoek een metafoor

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Metafoor

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht

 • Schrijf nu zelf een kort fragment in de stijl van De besmette stad. Schrijf dus een gedicht over de voorbije coronatijd. Gebruik min. 40 woorden. Pas de kenmerken van het expressionisme toe en denk aan de typografie!

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Evaluatiecriteria
 • De leerling brengt duidelijk zijn/haar emotie of idee over.
 • De leerling heeft nagedacht over de typografie.
 • De leerling gebruikt een vrije vorm (i.t.t. een traditionele vorm).
 • De leerling gebruikt vrije zinsbouw.
 • De leerling maakt geen of vrij gebruik van hoofdletters en interpunctie.
 • De leerling maakt gebruik van een citaat, een slogan of een aantal woorden in een andere taal.

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een voorbeeld

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies