Өнцөг дүрс таних

Өнцөг дүрс таних
ЕБС-ийн 7-р анги
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
Өнцөг дүрсPrimary EducationSecondary EducationTertiary EducationVocational EducationUniversitySpecial EducationAge 9,11,12,13

In deze les zitten 10 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

time-iconLesduur is: 10 min

Onderdelen in deze les

Өнцөг дүрс таних
ЕБС-ийн 7-р анги

Slide 1 - Tekstslide

дэлгэмэл өнцөг... градус байна.
A
90
B
180
C
360
D
45

Slide 2 - Quizvraag

хурц өнцөг аль нь вэ?
A
90
B
120
C
45
D
180

Slide 3 - Quizvraag

Сольбсон өнцөгүүд хоорондоо......
A
ялгаатай
B
180
C
тэнцүү
D
90

Slide 4 - Quizvraag

гурвалжины дотоод өнцөгийн нийлбэр..... байна.
A
360
B
90
C
180
D
45

Slide 5 - Quizvraag

ромбын өнцөгийг хэрхэн таних талаарх өөрсдийн бодлоо хуваалцаарай.

Slide 6 - Open vraag

Тэгш өнцөгт гуовалжинг ол

Slide 7 - Open vraag


Slide 8 - Poll

Элдэв талт
адил талт
тэгш өнцөгт

Slide 9 - Sleepvraag

асуултаа хэр зөв бөглөсөн бэ?
😒🙁😐🙂😃

Slide 10 - Poll