thema 8 les 2

les 2- Thema 8 W&T
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuur en TechniekHBOStudiejaar 2

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

les 2- Thema 8 W&T

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

lesinhoud
Deel 1 - de wereld van AI
ervaar zelf een les

Deel 2 - de mogelijkheden van futurenl.org
onderzoekende houding

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is kenniseconomie?

Slide 3 - Open vraag

De stellingname was dat nieuwe technologie zo rap wordt ontwikkeld en nieuwe kennis zo snel ontstaat, dat oude kennis daarmee steeds sneller (relatief) verouderd is en daarmee vaak ook redundant wordt. Het volgende citaat schetst een cijfermatig-onderbouwd voorbeeld:
De ‘halfwaarde tijd’ (van de kennis van een ingenieur) was zo’n jaar of tien geleden nog tien jaar en nu nog maar vijf jaar. Voor een ingenieur die in 1985 is afgestudeerd wil dat zeggen dat van de kennis waarover hij tijdens zijn diploma-uitreiking beschikte, in 1995 nog 50 % relevant was. Een ingenieur die dit jaar afstudeert zal in 2005 al de helft van zijn kennis als achterhaald moeten beschouwen en 2010 zal nog maar een kwart van hetgeen hij op de universiteit heeft geleerd voor zijn werk van belang zijn.
Wat is wisdom of the crowd? (max 3 woorden)
artikel uit chat lezen

Slide 4 - Open vraag

Volgens een artikel van de BBC en deze wikipedia-pagina was het een neef van Charles Darwin die het verschijnsel in 1907 voor het eerst opmerkte tijdens een braderie waar het gewicht van een os geraden moest worden door het publiek. Het opvallende was dat het gemiddelde van alle schattingen ook beter was dan de schattingen van individuele vee-experts.

We hebben het in dit geval over de kennis van het individu en de massa. De massa doet er steeds meer toe en zorgt ervoor dat het individu steeds minder van belang zal zijn. 
Lesdoelen
  • Je weet wat de turingtest inhoud.
  • Je weet dat AI-systemen zelfstandig kunnen werken en zichzelf steeds beter maken door te leren van ervaringen.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Upload een foto of een afbeelding waarin volgens jou AI (artificial intelligence/ kunstmatige intelligentie) verwerkt zit.

Slide 6 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Zou jij graag een robot willen hebben?
😒🙁😐🙂😃

Slide 7 - Poll

zal ik je verklappen; je hebt er al 1 in je zak

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Video

Na het bekijken van het filmpje vraag je: Wie kent Siri of Bixby?
Gebruik je het wel eens? Zo ja, waarvoor? Zo nee, waarom
gebruik je het niet?
Hoe noemen we een systeem wat ‘automatisch’ zelfstandig
antwoord geeft op vragen (een chatbot)? Wie kan er een ander
voorbeeld geven van een chatbot? Voorbeelden zijn: Anna, de
online assistent van de Ikea, of Billie, de digitale hulp van bol.
com. Is Sophia, die we in de vorige les hebben ontmoet, ook een
robot? Antwoord: Ja.
Hoe werkt het?
Voer een gesprek met chatbot Billie.
Stap 1 Open de chatbot Billie op https://www.bol.com/nl/klantenservice/index.html
Stap 2 Billie start: Welkom bij de virtuele assistent van bol.com. Waarmee kan ik je van dienst zijn?
Stap 3 Jij/jullie typt/typen: Hoi Billie
Stap 4 Stel vragen en voer een gesprek met Billie

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slim zijn of 
slim doen?

Slide 11 - Tekstslide

to be or not to be that's the question. Dat is achterhaald. In jaar drie gaan we hier veel dieper op in. Dan gaan we bespreken hoe de toekomst er uit zal komen te zien door de opkomst van AI.

Vraag een student wat het verschil is.
KIES JE KANT!!!
A
Slim zijn
B
Slim doen

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

turingtest van
Alan Turing

Slide 13 - Tekstslide

In 1950 bedacht wiskundige en informaticus Alan Turing
een test om te testen of je antwoord krijgt van een mens of
van een computerprogramma. Dit heet de turingtest. In de
turingtest voert een computer een gesprek met een mens om
daarmee aan te tonen dat het een intelligente machine is. In de
tijd van Alan Turing, maar eigenlijk nu nog steeds, vroeg men
zich af of computers ooit zouden kunnen nadenken. In een
poging om die vraag concreter te maken, bedacht Turing zijn
beroemde test.
Het enige dat je echt goed kunt toetsen, was volgens Turing de
output van een computer. Dus wat er uit komt. In Turings test
zou een onafhankelijke jury tegelijkertijd met een computer en
met een mens moeten praten. Om het uiterlijk niet mee te laten
doen, is het een gesprek via getypte tekst. Wanneer de jury niet
meer kan onderscheiden wie de mens is en wie de computer,
dan is die computer blijkbaar in staat om intelligent gedrag na te
bootsen.
Of die computer dan ook daadwerkelijk intelligent is, daar kun
je uitgebreide filosofische discussies over hebben. Binnen de
kunstmatige intelligentie is de test vooral een leuke uitdaging
geworden voor het bouwen van een chatprogramma

Slide 14 - Video

Binnen de kunstmatige intelligentie is de turingtest een
grote uitdaging (wedstrijd) geworden voor het bouwen van een
chatprogramma.
Turing zelf had niet hele strenge regels, behalve dat je geen
moeilijk wiskundige rekensommen mocht vragen die een mens
ook niet op kan lossen.
Nu wordt er gezegd dat het gesprek minimaal 3 minuten moet
duren om te slagen voor de test. Een voorbeeld is:
Het maken van een afspraak bij de kapper door Google Duplex
- een computer. Bekijk samen het filmpje. Wijs duidelijk op de
stem van het systeem van google Duplex en de kapster (het
‘echte’ mens).
Ik ben geen robot

Slide 15 - Tekstslide

: In het dagelijks leven worden we soms ook al getoetst
of we geen robot zijn. Wie herkent dit testje? Waar ben je het
weleens tegen gekomen? Waarom zouden mensen willen weten
of je wel of geen robot bent? Antwoord: Zodat er geen fraude
gepleegd kan worden, zoals nep bestellingen plaatsen of nep
reviews geven.
Slaag jij voor
de turingtest?
Kies onderwerp;
1) pizza bestellen
2) ziekmelden voor school

Slide 16 - Tekstslide

1. Kies een situatie uit waarin jullie gaan werken:
1. Een pizza bestellen
2. Een afspraak maken voor lasergamen
3. Je ziek melden op school
2. Eerst werk je even voor jezelf. Je gaat bedenken wat je
als mens gaat vragen. Je gaat namelijk bedenken hoe jij, als
mens, straks in het gesprek een bestelling voor een pizza
aanneemt, een afspraak maakt voor het lasergamen of hoe je
de ziekmelding op school aanneemt. Bedenk welke informatie
je dan wilt hebben. Als mens kan je straks natuurlijk wel nog
vragen bedenken die je alsnog kunt stellen.
In tweetallen; appgesprek

Slide 17 - Tekstslide

Jullie doen dit via app met elkaar en blijven gewoon in deze ruimte. Op deze manier kan ik jullie goed observeren. 

Slide 18 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeeld ‘zinnen’ pizza bestellen
- Ik wil graag een pizza bestellen
- ja, graag
- nee, dank u wel
- Hmmm...
- Mijn adres is dorpsstraat 16 in Lutjebroek
- etc.Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeeld ‘zinnen’ ziek melden op school 
- Waar heb je precies last van?
- In welke klas zit je?
- Weten je huisgenoten dat je je ziek meldt?
- Etc.


Slide 20 - Tekstslide

uitwisselen door uitspelen van 2 studenten.
Wat hebben we geleerd?

Je weet dat AI-systemen zelfstandig kunnen werken en zichzelf steeds beter maken door te leren van ervaringen. 

Je weet dat er op dit moment alleen Narrow AI bestaat, waarmee menselijke intelligentie wordt nagedaan. 

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 22 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Digitale didactiek

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Uitwisselen
vooraf hebben jullie de opdracht gekregen om 3 lessen te bestuderen. 

Jullie gaan nu deze lessen verkopen op de markt. 
We delen de groep op in drieën. (3 x 3 x 3:00 min)
Geef goed aan: het doel, de activiteit, de materialen, werkvorm en de begeleiding.

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kiezen en delen
Kies een les; post de naam van deze les in de chat.
Motiveer; Hoe kan deze les bijdragen aan het voorbereiden van je leerlingen op een veranderende toekomst. 

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 27 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wie heeft jou de leukste les verkocht?

Slide 28 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe zou je de kennis van kunstmatige intelligentie chatbots op kunnen nemen in je clip?

Slide 29 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat moet zeker blijven?

Slide 30 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Volgende week...
Neem een kijkje in moodle. 

Verzamel spullen voor de Mystery bag challenge!

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies