Simple past and Past perfect

Vandaag
  • Present perfect
  • Past tenses 
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
EnglishTertiary Education

In deze les zitten 35 slides, met tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Vandaag
  • Present perfect
  • Past tenses 

Slide 1 - Tekstslide

Present Simple
Gewoontes, feiten en onveranderlijke situaties
Pronoun + verb (+S)

I walk
She walks

Slide 2 - Tekstslide

Present continuous
Iets is nu aan de gang

Pronoun + to be + verb + ing

She is walking

Slide 3 - Tekstslide

Past simple
Iets is gebeurt, en is af.
Ik liep.

I walked

Slide 4 - Tekstslide

Opbouw
Past simple heeft te maken met twee vormen van werkwoorden.
Regelmatige en onregelmatige.
Regelmatige werkwoorden:

Pronoun + verb + -ed

I walked

Slide 5 - Tekstslide

Uitzonderingen
Werkwoorden eindigend op -e krijgen alleen -d
To bake (Bakken) = She baked
Werkwoorden eindigend op -y worden -ied
To cry (Huilen) = She cried
Werkwoorden eindigend op klinker + medeklinker, verdubbel de medeklinker.
to plan (plannen) = she planned

Slide 6 - Tekstslide

Onregelmatige werkwoorden
Het Engels heeft ook veel onregelmatige werkwoorden. Deze hebben geen regels voor het vervoegen en moet je dus leren.
Voorbeelden:
I drive, I drove
I read (ried), I read (rehd)
I go, I went
I do, I did
I am, I was

Slide 7 - Tekstslide

Past perfect
De past perfect wordt gebruikt om een gebeurtenis in het verleden aan te duiden die daarvoor al is afgelopen.
the past in the past (het verleden in het verleden)
In het nederlands de voltooid verleden tijd
The train left at 0900, we arrived at 0915.

When we arrived, the train had left

Slide 8 - Tekstslide

Opbouw
Pronoun + to have + verb + ed (Regelmatig)
I had called

Pronoun + to have + past participle verb (onregelmatig)
She had driven

Slide 9 - Tekstslide

Let op!
Het hulp w.w. to have moet dus in de verleden tijd vervoegd zijn.
I had called
You had called
He/she/it had called
we had called
you had called
they had called

Slide 10 - Tekstslide

Afkortingen
In het (vooral brits) Engels zien we nog wel eens de afkorting:

I'd (you'd,she'd,we'd,they'd)
Dit staat voor "i had"
After she'd done her work, she went to lunch

Slide 11 - Tekstslide

Er zijn erg veel onregelmatige w.w.

Slide 12 - Tekstslide

Negations
Ook in de verleden tijd kunnen wij dingen ontkennen. 
Past simple:
Pronoun+ to do + not + verb 
I did not walk
Past perfect:
Pronoun + to have + not + verb past participle
I had not walkedSlide 13 - Tekstslide

Regel 1
Bij to be gebruik je geen hulp w.w. in de past simple
Bevestigend:
I was cold
Ontkennend:
I was not cold
You were not cold

Slide 14 - Tekstslide

Regel 2
In de past perfect gebruik je wél een hulp w.w. bij to be
Bevestigend
I had been at school before the bell rang 
Ontkennend
I had not been at school before the bell rang

Slide 15 - Tekstslide

Vervoegingen to be
Pronoun
to be
i
was
You
were
he/she/it
was
we
were
you
were
they
were

Slide 16 - Tekstslide

Afkortingen
Ook bij had not en was not kunnen we afkorten:
Hadn't of haven't 
en
Wasn't of weren't

Dus weer (hulp) w.w. + n't

Slide 17 - Tekstslide

Vragen
Ook bij de past simple en perfect "ja/nee"-vragen plaatsen we bij vragen de to be , to do  of to have voor de pronouns.
to do + pronoun + verb
Did you walk?
To have + pronoun + past participle verb
Had I been at school before the bell rang?

Slide 18 - Tekstslide

Wh-vragen
Bij het gebruik van vraagwoorden komen deze eerst: 

vraagwoord + to do + pronoun + verb
Why did I walk?
Where had I been?

Slide 19 - Tekstslide

Oefeningen
De volgende oefeningen zijn alleen regelmatige werkwoorden

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Oefening 2
Maak de volgende zinnen:
Past simple normaal
Past simple ontkennend
Past simple vragend

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Video

Huiswerk
Kijk of jij jouw ochtend routine kan opschrijven in de simple present tense

"When I get up, I make tea"

gebruik google.translate.com wanneer je woorden niet weet :)

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Video

Huiswerk opdracht
Kijk of je dit filmpje kan volgen. 
Pauzeer het filmpje wanneer je wat meer tijd nodig hebt

Zeg het eerst in het Nederlands (Zij is aan het dansen) en vertaal het dan naar het Engels.
Gebruik google translate voor woorden die je niet kent.

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Video

Huiswerk
Schrijf op een blaadje zoveel mogelijk acties die Mr. Bean doet in dit filmpje in de present continuous

"Mr. Bean is making tea" 

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Video

Huiswerk opdracht
Kijk in dit filmpje (of kijk de hele film :) ) en ga kijken hoe vaak je de past simple tegenkomt! 

Probeer de zinnen te vertalen en te snappen wat er wordt gezegd in dit filmpje.

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Video

Huiswerk
Dit filmpje is een goede uitleg over de past perfect met wat voorbeelden. 

:)

Slide 35 - Tekstslide