Thema 9 Blok 4 Bevolking, landbouw en natuur

Thema 9 Grondstoffen
Blok 4 Bevolking, landbouw en natuur
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Thema 9 Grondstoffen
Blok 4 Bevolking, landbouw en natuur

Slide 1 - Tekstslide

1. Wat gaan we doen deze les? 
 • Journaal kijken
 • Nieuwsquiz

Blok 4 Bevolking, landbouw en Natuur
Uitleg en lezen:  Waar gaan dit blok over?; Grenzen aan de groei; Landbouw vroeger;  (blz 76 t/m 80)
Maken: opdracht 1 t/m 9

 


Slide 2 - Tekstslide

Waar gaat dit blok over? 
Rond 1800 woonden er 2 miljoen mensen in Nederland. 
 • Wie weet er (nog)  hoeveel mensen er nu in Nederland wonen? Zoek maar eens op! 
Het Nederlands landschap bestond uit grasland, moeras, akkers ed.  Er was vrijwel geen bos (meer)
 • Hoe kwam het dat er vrijwel geen bos meer was? 

Tegenwoordig is Nederland zeer dichtbevolkt, we verkopen een groot deel van onze landbouwproducten aan het buitenland. Ook de wereldbevolking is hard gegroeid.  Hoe kon dat zo gebeuren? Wat is er met het landschap gebeurd? Hoe zorgen we voor genoeg eten voor al die mensen? 


Lees 'Waar gaat dit blok over' op blz 76

Slide 3 - Tekstslide

Grenzen aan de groei
 • Lang woonden er niet zoveel mensen op de wereld.  Er was sprake van kindersterfte. Er  waren epidemieën, oorlogen, misoogsten. 
 • De bevolkingsgroei startte doordat de oogsten beter werden, oorlogen afnamen, kennis over ziektes verbeterde
 • Vanaf 1600 groeit de Europese bevolking in hoog tempo. 
 • Welvaart neemt nog steeds toe => gevolg is zorg over milieu door groeiende vraag naar grondstoffen
 • Club van Rome stelde al in  1972 aan de orde dat de wereld deze groei niet aankan en dat klimaatverandering op zal treden. 
Lees Grenzen aan de groei op blz 77
Hier kan je zien hoe hard de wereldbevolking sinds 1960 gegroeid is. 

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Link

Landbouw vroeger

Boeren bemesten tegenwoordig het land om grotere oogsten te krijgen. Eerder waren boeren aangewezen op vruchtbare grond => langs rivieren, langs de kust. Boeren deden hier aan akkerbouw. 

In lagere delen van Nederland werd aan veeteelt gedaan. 

In hogere delen van Nederland was minder vruchtbare grond. Boeren hadden mest nodig om graan en rogge te verbouwen. Daarom hielden ze schapen voor de mest.


We lezen: Landbouw vroeger (op blz 80) 

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

1. Aan de slag! 
Blok 4 Bevolking, landbouw en Natuur

Lezen: Waar gaan dit blok over?; Grenzen aan de groei; Landbouw vroeger; Veranderingen in de landbouw (blz 76 t/m 82)
Maken: opdracht 1 t/m 9
Leren: Oefen begrippen met Quizlet! 
Maak een samenvatting met de bouwstenen/leerdoelen

 


Komende les controleer ik jullie werk van blok 1 t/m 3. Dussss......

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Link

2. Wat gaan we doen deze les? 
Blok 4 Bevolking, landbouw en Natuur

 • Huiswerkshow
 • Uitleg over:  Veranderingen in de landbouw, Graan uit Amerika, Genoeg te eten, Ruimtegebrek (blz 82 t/m 88)
 • Maken: t/m opdracht 15


Slide 10 - Tekstslide

Veranderingen in de landbouw
Rond 1850 werd kunstmest uitgevonden. Hierdoor waren er niet meer zoveel schapen nodig > Er kwamen weer meer bossen in Nederland. 
Sommige boeren plantten bomen om aan de vraag naar hout te voldoen. Ook nam de akkerbouw toe. 

Weides werden vroeger  afgeschermd met houtwallen. 
Later werd er gebruik gemaakt van prikkeldraad. 
Ondanks de nieuwe bossen werd het landschap steeds 
kaler. Er was vooral veel ruimte voor landbouw en veeteelt, maar minder voor vogels en knaagdieren. 


We lezen Veranderingen in de Landbouw op blz 82

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Graan uit Amerika 
In de VS werd (nadat 'the midwest' gekoloniseerd was) veel graan verbouwd. Spoorlijnen en vrachtschepen maakten export naar Europa mogelijk. De grote stukken land in combinatie met  mechanisatie maakten het Amerikaanse graan goedkoop. 
Gevolg> Prijzen daalden en in Europa ontstond een landbouwcrisis.
In Europa mechaniseerde de landbouw ook. Gevolg > arbeiders werden werkeloos. 
De intensieve landbouw in de VS zorgde voor problemen. Verkeerd gebruik van de grond leidde tot stofstormen of 'dustbowls' 

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Genoeg te eten
Na WOII veranderd de landbouw in Nederland. Doel > nooit meer honger. Specialisatie en schaalvergroting zorgden voor een hogere productie. 

Specialisatie > één of enkele product verbouwen en daar productie op richten. 
Schaalvergroting > bedrijven worden steeds groter maar het het aantal bedrijven neemt af. 

Gevolg > grote stallen voor vleesproductie > mestoverschot 
Gevolg > veel voedsel beschikbaar > lage voedselprijzen > meer geld voor luxe producten 
 
We lezen  Genoeg te eten op blz 86

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video


Dit is een voorbeeld van: 
A
schaalvergroting
B
irrigatie
C
mechanisatie
D
specialisatie

Slide 18 - Quizvraag


Dit is een voorbeeld van
A
schaalvergroting
B
irrigatie
C
mechanisatie
D
specialisatie

Slide 19 - Quizvraag

Wat was een logisch direct gevolg van de verbeterde landbouwtechnieken?
A
Meer voedsel
B
Bevolkingsgroei
C
Verstedelijking
D
Specialisatie

Slide 20 - Quizvraag

Wat was een logisch indirect gevolg van de verbeterde landbouwtechnieken?
A
Meer voedsel
B
Bevolkingsgroei
C
Verstedelijking
D
Specialisatie

Slide 21 - Quizvraag

2. Aan de slag! 
 
Lezen: Veranderingen in de landbouw, Graan uit Amerika, Genoeg te eten, 
Ruimtegebrek (blz 82 t/m 88)
Maken: t/m opdracht 15
Leren:  Maak een samenvatting met de bouwstenen en leer met Quizlet. 


Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Link

3. Wat gaan we doen deze les? 
Blok 4 Bevolking, landbouw en Natuur

 

Les 3
Lezen: Ruimtegebrek, Aanpassen of plaatsmaken, 
Een natuurnetwerk (blz 90 t/ 92)
Maken: t/m opdracht 21

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video