Sessie 1b - 23 april 2022

Werksessie 2
23 april 2022

Vakdidactiek Maatschappij en Welzijn
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
VakdidactiekHoger onderwijs

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 240 min

Onderdelen in deze les

Werksessie 2
23 april 2022

Vakdidactiek Maatschappij en Welzijn

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Hoe voel jij je vandaag?
Antwoord met een foto/afbeelding/...

Slide 3 - Open vraag

Onderwerpen werksessies
Werksessie 1a:
 • Bestaansrecht van het vak
 • De ideale vakleraar
 • Handboeken en online lesmateriaal
Werksessie 1b:
 1. Reflectie op een ideale vakleraar
 2. Het typisch vakjargon van een leerplan toepassen (leertaak 2).
 3. Leerplandoelen omzetten in lesdoelen (leertaak 2).
 4. Inspelen op de voorkennis, op de beginsituatie van een klas (leertaak 3)
 5. Reflectie op een lesvoorbereiding volgens het didactisch model


Slide 4 - Tekstslide

De ideale vakleraar
De elevator pitch is een hele korte presentatie van jezelf – bij wijze van spreken in de tijd dat je iemand tegenkomt in de lift – om je gesprekspartner nieuwsgierig te maken naar wie je bent en wat je te bieden hebt.
1. Reflectie op de ideale vakleraar
De elevator pitch is een hele korte presentatie van jezelf – bij wijze van spreken in de tijd dat je iemand tegenkomt in de lift – om je gesprekspartner nieuwsgierig te maken naar wie je bent en wat je te bieden hebt.

Slide 5 - Tekstslide

1. De ideale vakleraar - mijn reflectie

Slide 6 - Tekstslide

2. Een referentiekader – vakjargon (leertaak 2)​
Hoe komen van een leerplan tot een les?​

 • Begrippen waar jullie tegenaan botsten​
 • Structuur en eindtermen – belangrijk!​ 
 • Belangrijke begrippen in de nieuwe leerplannen – vakjargon​
Slide 7 - Tekstslide

Wat vonden jullie moeilijk aan leertaak 2?

Slide 8 - Open vraag

Slide 9 - Tekstslide

Belangrijke begrippen in nieuwe leerplannen
Taxonomie van Bloom​
 • 3 dimensies (ontwikkelingsdomeinen)​
 1. cognitieve dimensie
 2. psychomotorische dimensie
 3. affectieve dimensie
 • Binnen elke dimensie: beheersingsniveau​
 • Voor de cognitieve dimensie heb je een realisatieplicht!

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

In leerplandoelen (ET) staan handelingswerkwoorden.

Slide 12 - Tekstslide

Je kent nu het leerplandoel, de dimensie en het verwerkingsniveau.​

Maar wat moeten de leerlingen nu kennen?​

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Zijn de geformuleerde lesdoelstellingen conform het leerplan?

Slide 17 - Open vraag

Slide 18 - Tekstslide

3. Leerplandoelen omzetten in lesdoelen
 • Per 2 
 • Herbekijk je leerplandoel en bekijk je lesdoelen​
 • Taxonomie van Bloom?​
 • Kloppen die?​
 • Logische opbouw?​
 • Overleg en verbeter?​
 • Krachtige leeromgeving – versterken – ideeën geven​
 Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Feedback

Slide 21 - Tekstslide

Opdrachten en deadlines​
Leertaak 2 – definitieve versie 27/4​
Lesvoorbereiding pimpen – indien nodig, maar verwittig via mail!​
 Zet op Canvas bij ​
 ​Deadline 7/5​
 Volgende sessie opdrachten vanuit AO2:​
 •  Lesvoorbereiding​
 •  Brede evaluatie​ 
 • Klassieke Toets​Slide 22 - Tekstslide

Volgende sessie –26 november - online
 • Taalontwikkelend lesgeven​
 • 21ste eeuwse vaardigheden​
 • Evaluatie​


Slide 23 - Tekstslide

4. Lesvoorbereiding met oog voor beginsituatie/didactisch model​
Belangrijk voor gerichte feedback!​

 • Zet leerplandoel in je lvb.​
 • Cursusmateriaal erbij zetten​

Slide 24 - Tekstslide

Evaluatie

Slide 25 - Tekstslide

Wat vond je waardevol?

Slide 26 - Open vraag

Wat vond je overbodig?

Slide 27 - Open vraag

Waarover wil je nog meer uitleg?

Slide 28 - Open vraag

Belangrijk
 • Coaching aanvragen!!
 • 11-uur inzetbaar
 • Lesvoorbereidingen
 • Stage
 • Lesmateriaal
 • Evaluatie

Slide 29 - Tekstslide

Bedankt!!

Slide 30 - Tekstslide

einde


Einde

Slide 31 - Tekstslide