MBO Ondersteboven (verwerkingsles)

1 / 7
volgende
Slide 1: Tekstslide
filmMBOStudiejaar 1-4

In deze les zitten 7 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Introductie

Deze les is een verwerkingsles bij het programma Ondersteboven in het filmtheater of de bioscoop! In deze les kijken de studenten terug op het bezoek aan het filmtheater of de bioscoop. Studenten onderzoeken het maakproces van film aan de hand van een creatieve opdracht. Deze les richt zich op het Middelbaar Beroepsonderwijs. De te bespreken fragmenten zijn in deze les geïntegreerd, je hoeft dus niet ergens anders in te loggen. Deze les is ontwikkeld door Netwerk Filmeducatie, Eye Filmmuseum, Cinekid, IFFR, IDFA en NFF

Instructies

Deze les duurt ongeveer 60 minuten, wordt klassikaal gegeven. 

Toelichting en tips voor vragen zijn in de slides toegevoegd onder 'notities'.

De les en de toelichtingen per slide kunnen geprint worden door middel van de knop 'Printen' onder de rode knop 'Geef les'.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Introductie - verwerkingsles

In deze les kijken de studenten terug op het bezoek aan het filmtheater! Daarnaast onderzoeken ze hun eigen makerschap met een creatieve opdracht!
Wat heb je van het bezoek aan de bioscoop onthouden?
Welke film vond je het leukst om te kijken? En waarom?
In het zaalprogramma hebben we films gezien waarin we de keuzes van de filmmakers hebben onderzocht. In welke film vond je dat de filmmaker opvallende keuzes had gemaakt?

Slide 2 - Tekstslide

Zaalprogramma

Bespreek het zaalprogramma aan de hand van de volgende vragen:
  • Wat hebben de studenten van het bezoek aan de bioscoop onthouden?
  • Welke film vonden de studenten het leukst om te bekijken? En waarom?
  • In het zaalprogramma hebben we films gezien waarin we de keuzes van de filmmakers hebben onderzocht. Weten de studenten nog per film welke keuzes van de maker wij besproken hebben in het zaalprogramma? In welke film vonden de studenten dat de filmmaker opvallende keuzes had gemaakt?
Leg uit dat jullie in deze les de keuze van de maker verder gaan onderzoeken.
Wat weten we nog over de film Bars?

Slide 3 - Tekstslide

Terugblik op Bars

In het zaalprogramma hebben we verschillende films gezien waarbij de filmmakers steeds bewuste keuzes maken om aan ons hun verhaal te vertellen! We zoomen even in op de film Bars

Wat weten we nog over deze film? 

Laten we een fragment terugkijken! Wat valt je op aan de keuzes die de filmmaker heeft gemaakt?

Slide 4 - Video

Fragment uit Bars (René van Zundert, 2017)
Omschrijf de sfeer in dit fragment.
Op welke manieren brengt de filmmaker deze sfeer over? 

Slide 5 - Tekstslide

Nabespreken van het fragment 

Vertel: In de film creëert René van Zundert een bepaalde sfeer en emotie door bewuste keuzes te maken in het maakproces.

Vraag: Omschrijf de sfeer in dit fragment. (Rauw, somber, stads, leven op de straat)

Vraag: Op welke manieren brengt de filmmaker deze sfeer over? Denk aan perspectief van de camera, muziekkeuze, locatie of kleurgebruik en beeldovergangen.
(Cameravoering: filmt Michael met stad/flats op de achtergrond. Muziekkeuze: Duidelijke beat en muziek die past bij de straat. Art direction: grauwe kleuren. Montage: snelle montage, gelijk aan de beat)

Laten we op de volgende slide kijken wat de filmmaker hier zelf over zegt.
“Als regisseur maak je in de montage bepaalde keuzes, waarmee je invloed uitoefent op het gevoel dat je wil overbrengen. Bijvoorbeeld de onrust van Michael, die we benadrukken door op momenten dat hij stress heeft, te laten zien dat hij aan zijn handen plukt. Of je ziet flitsen van foto’s, die telkens terugkomen, als een soort flashbacks.
 
...Hadden jullie dezelfde keuzes gemaakt?"

Slide 6 - Tekstslide

Bespreken van quote

Lees de quote voor. Zouden de studenten dezelfde keuzes maken als de maker? 

Vertel dat deze filmmaker het verhaal en de sfeer van de film heel erg benadrukt door de beelden die hij kiest! In de volgende opdracht gaan de studenten hier zelf mee aan de slag!
Geef een van de films uit het zaalprogramma een ander einde! Maak 3 foto's waarin het alternatieve einde van de film zichtbaar wordt! 

Slide 7 - Tekstslide

Opdracht

Geef een van de films uit het zaalprogramma een ander einde! Maak 3 foto's waarin het alternatieve einde van de film zichtbaar wordt!