Herhalingsles 1 H7

Herhalingsles 1 H7
samenvattingsles
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 24 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

Herhalingsles 1 H7
samenvattingsles

Slide 1 - Tekstslide

Toetsstof: 
7.1 Krachten herkennen
7.2 Krachten meten en tekenen
7.3 Zwaartekracht 
7.4 Veerkracht 
7.5 Krachten en beweging

Slide 2 - Tekstslide

7.1 Krachten herkennen

Slide 3 - Tekstslide

Kracht (F) meten in newton (N)
Notatie van een kracht

Slide 4 - Tekstslide

De gevolgen van een kracht:
 • vervorming

 • verandering van grootte van snelheid 
 • verandering van richting van snelheid 
Plastisch
Elastisch

Slide 5 - Tekstslide

7.2 Krachten meten en tekenen

Slide 6 - Tekstslide

Eigenschappen van een kracht:
 • de grootte
 • de richting 
 • het aangrijpingspunt


Slide 7 - Tekstslide

Een kracht meten 
Met een veerunster of krachtmeter
Een veerunster heeft altijd een krachtenschaal

Slide 8 - Tekstslide

Een kracht tekenen.
 • de grootte (lengte pijl)
 • de richting (vd. pijl)
 • het aangrijpingspunt 
Let op de krachtenschaal!

Slide 9 - Tekstslide

7.3 Zwaartekracht

Slide 10 - Tekstslide

Massa (m) in gram (g) of kilogram (kg)
m = ... g
massa = hoe zwaar iets is

Slide 11 - Tekstslide

Fz=mg
Fz=
m=
g=
de zwaartekracht in newton (N)
de massa in kilogram (kg)
9,81 newton per kilogram (N/kg)
Fz
m * g 

Slide 12 - Tekstslide

Het zwaartepunt 
Het aangrijpingspunt van de zwaartekracht.
Zit vaak in het midden van een voorwerp.

Slide 13 - Tekstslide

7.4 Veerkracht 

Slide 14 - Tekstslide

veerkracht
L = originele lengte veer
u = uitrekking 
F = kracht 
L

Slide 15 - Tekstslide

Veerconstante
 • Hoe groter de kracht, hoe groter de uitrekking. 
 • recht evenredig verband
 • rechte lijn door de oorsprong 

Slide 16 - Tekstslide

F = de kracht in newton (N)
C = de veerconstante in newton per meter of centimeter (N/m of N/cm)
u = de uitrekking in centimeter of meter (cm of m)
F=Cu

Slide 17 - Tekstslide

Veerconstante C
Geeft aan hoeveel kracht er nodig is om de veer 1,0 cm of 1,0 m uit te rekken. 
Veerconstante groot = stugge veer

Slide 18 - Tekstslide

7.5 Krachten en beweging

Slide 19 - Tekstslide

De somkracht
Krachten kun je in een som bij elkaar optellen of van elkaar af trekken. 
Het resultaat van de som is de resulterende- of resultante kracht

Slide 20 - Tekstslide

somkracht in rust
De somkracht in rust is altijd 0. De werkende krachten heffen elkaar op. 

Slide 21 - Tekstslide

somkracht bij beweging

Slide 22 - Tekstslide

Tegenwerkende krachten
Luchtweerstand         


 
Rolweerstand 

Slide 23 - Tekstslide

Wat nu?
Maak je werk in het oefenboekje! 

Slide 24 - Tekstslide