Thema 9 Blok 4 Bevolking, landbouw en natuur

Thema 9 Grondstoffen
Blok 4 Bevolking, landbouw en natuur
1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens en MaatschappijMiddelbare schoolvmbo t, havoLeerjaar 2

In deze les zitten 39 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

Onderdelen in deze les

Thema 9 Grondstoffen
Blok 4 Bevolking, landbouw en natuur

Slide 1 - Tekstslide

1. Wat gaan we doen deze les? 
 • Journaal kijken (vanaf 9.58)
 • Nieuwsquiz

Blok 4 Bevolking, landbouw en Natuur
Uitleg en lezen:  Waar gaan dit blok over?; Grenzen aan de groei; Landbouw vroeger;  (blz 76 t/m 80)
Maken: opdracht 1 t/m 9

 


Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Link

Week 2

Slide 4 - Tekstslide


Lodewijk Asscher stapt op als partijleider. Van welke partij was hij de leider?
A
SP
B
PvdA
C
D66
D
GroenLinks

Slide 5 - Quizvraag


Het kabinet is gevallen. Waarom is dit gebeurd? 
A
Dit is het gevolg van de stijgende coronacijfers
B
Dit is het gevolg van het onderzoek naar de kinderopvangtoeslag-affaire
C
Dit is het gevolg van het feit dat de belastingdienst racistisch is.
D
De partijen kunnen niet verder regeren omdat ze het niet langer met elkaar eens zijn.

Slide 6 - Quizvraag


Het kabinet is 'gevallen'  
Wat houdt dit in voor het bestuur van ons land? 
A
Het kabinet is demissionair en regeert door tot de komende verkiezingen.
B
Alleen dringende zaken worden nog door het kabinet opgepakt.
C
De oppositie neemt het dagelijks bestuur van het land over.
D
De koning neemt het dagelijks bestuur van het land over.

Slide 7 - Quizvraag


In welk land is een megarechtszaak gestart tegen criminelen en corrupte politici?
A
Verenigde Staten
B
Rusland
C
China
D
Italië

Slide 8 - Quizvraag


Welke BN'er was ernstig ziek, maar wilde dit destijds niet vertellen?
A
André Hazes
B
André Rieu
C
André van Duin
D
André Kuipers

Slide 9 - Quizvraag


Hoe heet de afzettingsprocedure die tegen Trump is gestart?
A
Caucus
B
Primary
C
Amendment
D
Impeachment

Slide 10 - Quizvraag


Welke maatregel wordt landelijk op scholen ingevoerd?
A
Leraren krijgen voorrang bij het coronavaccin
B
Leerlingen moeten de hele dag mondkapjes op
C
Leerlingen maken dit schooljaar online af
D
Leerlingen moeten op school afstand houden

Slide 11 - Quizvraag


Wie drongen er voor bij de coronavaccinaties?
A
Politieagenten en boa's
B
Leraren
C
Zorgmedewerkers die nog niet aan de beurt waren
D
Politici

Slide 12 - Quizvraag


Hoe hoog moet de coronaboete (nu 95 euro) worden volgens de BOA-bond?
A
1000 euro
B
2000 euro
C
3000 euro
D
4000 euro

Slide 13 - Quizvraag


Welke partij wil een minister voor remigratie (het terugsturen van buitenlandse mensen)?
A
De PVV
B
De SGP
C
Forum voor Democratie
D
50 PLUS

Slide 14 - Quizvraag


In welke plaats ging een restaurant, ondanks de lockdown, gewoon open?
A
Breda
B
Tilburg
C
Eindhoven
D
Den Bosch

Slide 15 - Quizvraag


Waarvoor vragen 50 organisaties in een paginagrote advertentie aandacht?
A
Het belang van de invoering van een avondklok
B
De schade van een schoolsluiting
C
Het feit dat veel mensen hun mondkapje verkeerd dragen
D
Te lage straffen voor coronafeestjes

Slide 16 - Quizvraag

Waar gaat dit blok over? 
Rond 1800 woonden er 2 miljoen mensen in Nederland. 
 • Wie weet er (nog)  hoeveel mensen er nu in Nederland wonen? Zoek maar eens op! 
Het Nederlands landschap bestond uit grasland, moeras, akkers ed.  Er was vrijwel geen bos (meer)
 • Hoe kwam het dat er vrijwel geen bos meer was? 

Tegenwoordig is Nederland zeer dichtbevolkt, we verkopen een groot deel van onze landbouwproducten aan het buitenland. Ook de wereldbevolking is hard gegroeid.  Hoe kon dat zo gebeuren? Wat is er met het landschap gebeurd? Hoe zorgen we voor genoeg eten voor al die mensen? 


Lees 'Waar gaat dit blok over' op blz 76

Slide 17 - Tekstslide

Grenzen aan de groei
 • Lang woonden er niet zoveel mensen op de wereld.  Er was sprake van kindersterfte. Er  waren epidemieën, oorlogen, misoogsten. 
 • De bevolkingsgroei startte doordat de oogsten beter werden, oorlogen afnamen, kennis over ziektes verbeterde
 • Vanaf 1600 groeit de Europese bevolking in hoog tempo. 
 • Welvaart neemt nog steeds toe => gevolg is zorg over milieu door groeiende vraag naar grondstoffen
 • Club van Rome stelde al in  1972 aan de orde dat de wereld deze groei niet aankan en dat klimaatverandering op zal treden. 
Lees Grenzen aan de groei op blz 77
Hier kan je zien hoe hard de wereldbevolking sinds 1960 gegroeid is. 

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Link

Landbouw vroeger

Boeren bemesten tegenwoordig het land om grotere oogsten te krijgen. Eerder waren boeren aangewezen op vruchtbare grond => langs rivieren, langs de kust. Boeren deden hier aan akkerbouw. 

In lagere delen van Nederland werd aan veeteelt gedaan. 

In hogere delen van Nederland was minder vruchtbare grond. Boeren hadden mest nodig om graan en rogge te verbouwen. Daarom hielden ze schapen voor de mest.


We lezen: Landbouw vroeger (op blz 80) 

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

1. Aan de slag! 
Blok 4 Bevolking, landbouw en Natuur

Lezen: Waar gaan dit blok over?; Grenzen aan de groei; Landbouw vroeger; Veranderingen in de landbouw (blz 76 t/m 82)
Maken: opdracht 1 t/m 9
Leren: Oefen begrippen met Quizlet! 
Maak een samenvatting met de bouwstenen/leerdoelen

 


Komende les controleer ik jullie werk van blok 1 t/m 3. Dussss......

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Link

2. Wat gaan we doen deze les? 
Blok 4 Bevolking, landbouw en Natuur

 • Huiswerkshow
 • Uitleg over:  Veranderingen in de landbouw, Graan uit Amerika, Genoeg te eten, Ruimtegebrek (blz 82 t/m 88)
 • Maken: t/m opdracht 15


Slide 24 - Tekstslide

Veranderingen in de landbouw
Rond 1850 werd kunstmest uitgevonden. Hierdoor waren er niet meer zoveel schapen nodig > Er kwamen weer meer bossen in Nederland. 
Sommige boeren plantten bomen om aan de vraag naar hout te voldoen. Ook nam de akkerbouw toe. 

Weides werden vroeger  afgeschermd met houtwallen. 
Later werd er gebruik gemaakt van prikkeldraad. 
Ondanks de nieuwe bossen werd het landschap steeds 
kaler. Er was vooral veel ruimte voor landbouw en veeteelt, maar minder voor vogels en knaagdieren. 


We lezen Veranderingen in de Landbouw op blz 82

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Video

Graan uit Amerika 
In de VS werd (nadat 'the midwest' gekoloniseerd was) veel graan verbouwd. Spoorlijnen en vrachtschepen maakten export naar Europa mogelijk. De grote stukken land in combinatie met  mechanisatie maakten het Amerikaanse graan goedkoop. 
Gevolg> Prijzen daalden en in Europa ontstond een landbouwcrisis.
In Europa mechaniseerde de landbouw ook. Gevolg > arbeiders werden werkeloos. 
De intensieve landbouw in de VS zorgde voor problemen. Verkeerd gebruik van de grond leidde tot stofstormen of 'dustbowls' 

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Video

Genoeg te eten
Na WOII veranderd de landbouw in Nederland. Doel > nooit meer honger. Specialisatie en schaalvergroting zorgden voor een hogere productie. 

Specialisatie > één of enkele product verbouwen en daar productie op richten. 
Schaalvergroting > bedrijven worden steeds groter maar het het aantal bedrijven neemt af. 

Gevolg > grote stallen voor vleesproductie > mestoverschot 
Gevolg > veel voedsel beschikbaar > lage voedselprijzen > meer geld voor luxe producten 
 
We lezen  Genoeg te eten op blz 86

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Video


Dit is een voorbeeld van: 
A
schaalvergroting
B
irrigatie
C
mechanisatie
D
specialisatie

Slide 32 - Quizvraag


Dit is een voorbeeld van
A
schaalvergroting
B
irrigatie
C
mechanisatie
D
specialisatie

Slide 33 - Quizvraag

Wat was een logisch direct gevolg van de verbeterde landbouwtechnieken?
A
Meer voedsel
B
Bevolkingsgroei
C
Verstedelijking
D
Specialisatie

Slide 34 - Quizvraag

Wat was een logisch indirect gevolg van de verbeterde landbouwtechnieken?
A
Meer voedsel
B
Bevolkingsgroei
C
Verstedelijking
D
Specialisatie

Slide 35 - Quizvraag

2. Aan de slag! 
 
Lezen: Veranderingen in de landbouw, Graan uit Amerika, Genoeg te eten, 
Ruimtegebrek (blz 82 t/m 88)
Maken: t/m opdracht 15
Leren:  Maak een samenvatting met de bouwstenen en leer met Quizlet. 


Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Link

3. Wat gaan we doen deze les? 
Blok 4 Bevolking, landbouw en Natuur

 

Les 3
Lezen: Ruimtegebrek, Aanpassen of plaatsmaken, 
Een natuurnetwerk (blz 90 t/ 92)
Maken: t/m opdracht 21

Slide 38 - Tekstslide

Slide 39 - Video