cross

Hoofdstuk 7 ABCDEFGHIJ

Wat gaan we doen?
  • Grafieken battle (25 min.)
  • Uitleg, formule bij een tabel maken(5 min.)
  • Opgaven voor deze week maken (15 min.)
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
Wiskundevmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Wat gaan we doen?
  • Grafieken battle (25 min.)
  • Uitleg, formule bij een tabel maken(5 min.)
  • Opgaven voor deze week maken (15 min.)

Slide 1 - Tekstslide

Indeling groepjes Grafieken Battle
Groep 1                                       Groep 2                                        Groep 3                                       Groep 4
Amira                                           Nisrien                                            Lucas                                        Kevin
Max                                               Corianne                                       Kylian                                         Roan
Furkan                                          Jurgen                                           Melissa                                      Tom
                                                          Daniel                                           Duncan                                      Joell

Groep 5                                       Groep 6                                        Groep 7                                       Groep 8          
Henri                                              Mirjam                                          Pasquale                                   Amber
Wessel                                           Colin                                             Krista                                           Sanne
Lois                                                  Daan                                             Abdelilah                                   Stijn
Anouck                                                                                                    Nino                               

Slide 2 - Tekstslide

Grafieken Battle

1. Schrijf de formules op van de rode, blauwe
en groene lijn.

2. Bereken het verschil tussen het minimum en het
maximum voor de drie grafieken.
3. Laat met een berekening zien na hoeveel tijd de
blauwe en groene lijn dezelfde temperatuur bereiken.
4. Een andere grafiek loopt evenwijdig aan de rode 
grafiek en gaat door het punt (0,10). Schrijf de formule
op van deze grafiek. 

Slide 3 - Tekstslide

Vul de antwoorden van de Grafieken Battle hier in.

Slide 4 - Open vraag

Antwoorden 1 t/m 3

1.  Rood: T = 3 - 0,83t

     Blauw: T = 1,67t

     Groen: T = -4 + 2,5t

2.  Rood: 3 - -2 = 5
      Blauw: 10 - 0 = 10
      Groen: 11 - -4 = 15  
3.  1,67t = -4 + 2,5t   >>>   inklemmen
1,67 x 4,8 = 8      en      -4 + 2,5 x 4,8 = 8
Dus bij t = 4,8 zitten beide lijnen op 8 graden

Slide 5 - Tekstslide

Antwoorden 4

4. Het begingetal wordt dus 10 en de grafiek
loopt evenwijdig, dus hetzelfde stijggetal

blijft -0,83

Dus T = 10 - 0,83t 

Slide 6 - Tekstslide

Formule bij een tabel maken

Hoe maak je een formule bij de tabel hiernaast?


Stap 1: Bereken het stijggetal.

De tijd gaat van 1 naar 3, dus dat is 2 dagen.

De hoogte gaat van 5 naar 9, dus daar komt 4 cm bij.

Het stijggetal per dag is dan 4 : 2 = 2

Stap 2: Bereken het begingetal.

Het begin getal is aan het begin, dus als de tijd op 0 nul staat.

Na 1 dag is de hoogte 5 cm, dus dan is de hoogte aan het begin 5 - 2 = 3

Stap 3: Schrijf nu de formule op

H = 3 + 2t                                                                          controle: Na 6 dagen is de hoogte 3 + 2 x 6 = 15 cm!

Slide 7 - Tekstslide

Extra oefening 1

1. Bereken het stijggetal.


2. Schrijf de formule op van de

grafiek.

Slide 8 - Tekstslide

1. Bereken het stijggetal.
2. Schrijf de formule op van de grafiek.

Slide 9 - Open vraag

Extra oefening 2

1. Bereken het stijggetal.
Rond af op 2 decimalen.


2. Schrijf de formule op van de

grafiek.

Slide 10 - Tekstslide

1. Bereken het stijggetal. Rond af op 2 decimalen.
2. Schrijf de formule op van de grafiek.

Slide 11 - Open vraag

Extra oefening 3

1. Schrijf de formule op van de grafiek.


2. Een rode grafiek loopt evenwijdig aan de groene grafiek

en begint in het punt (0,10).

Schrijf de formule op van de rode grafiek.


3. Een blauwe grafiek heeft hetzelfde beginpunt als de
groene grafiek en heeft een stijggetal van -0,75.

Schrijf de formule op van de blauwe grafiek.

Slide 12 - Tekstslide

Opgaven voor deze week (hoofdstuk 7ABCDEFGHIJ)
Opgave 1 t/m 13 (blz. 94 en 95)
Opgave 20 t/m 26 (blz. 96)

Extra uitdaging:
Opgave 29 t/m 36 (blz. 97 en 98)
Examenopgaven (blz 146 t/m 149)

Zet ´m op!

Slide 13 - Tekstslide