Oefenvragen toets

Voorbereiding toets
 • EC-meter
 • meststoffen
 • grond(soorten)
 • vermeerdering
 • soorten voedermiddelen
 • ras, soort en type
 • huisvesting
 • milieu / bestrijdingsmiddelen
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
GroenMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Voorbereiding toets
 • EC-meter
 • meststoffen
 • grond(soorten)
 • vermeerdering
 • soorten voedermiddelen
 • ras, soort en type
 • huisvesting
 • milieu / bestrijdingsmiddelen

Slide 1 - Tekstslide

EC-meter
Wat is de EC-waarde?
pH: zuur, neutraal, basisch

Hoe werkt een EC-meter?
Opdracht:
Meet de EC-waarde van drie soorten water.

Slide 2 - Tekstslide

Van welk water is de EC-waarde het hoogst?
A
Leidingwater
B
Vijverwater
C
Regenwater

Slide 3 - Quizvraag

Hoe kun je de EC-waarde van een vloeitstof laten stijgen?

Slide 4 - Open vraag

Hoe kun je de EC-waarde van een vloeitstof laten dalen?

Slide 5 - Open vraag

Meststoffen
N+P+K
Hoofdelementen
Sporenelementen
Organische mest: goed voor de bodemstructuur
Anorganische mest: makkelijk en in gewenste dosering te strooien

Slide 6 - Tekstslide

Kleigrond
- bevat redelijk humus
- voelt vet aan
- houdt gemakkelijk vocht vast

Lössgrond
- bijna hetzelfde als kleigrond
Zandgrond
- weinig humus
- houdt slecht water vast

Veengrond
- bevat veel humus
- voelt nat en vezelig aan
- houdt gemakkelijk vocht vast
- groffe structuur

Slide 7 - Tekstslide

Hoe voorkom je verdichting van de bodem?
- rupsbanden
- lagedrukbanden 
- dubbele banden
- brede banden met lage druk

Slide 8 - Tekstslide

Vermeerdering
 • generatieve vermeerdering
 • vegetatieve vermeerdering
 • groei factoren

Slide 9 - Tekstslide

Waarom past een teler biologische bestrijding toe?

Slide 10 - Open vraag

Wat is biologische bestrijding?

Slide 11 - Open vraag

Noem 3 bedrijfshygiënische maatregelen bij gewassenteelt.

Slide 12 - Open vraag

Wat is een fungicide?

Slide 13 - Open vraag

Wat is een herbicide?

Slide 14 - Open vraag

Wat is een insecticide?

Slide 15 - Open vraag

Soorten voedermiddelen
 • mengvoeders/droogvoeders
 • krachtvoeders
 • ruwvoeders


maïskuil, kuilgras, perspulp, hooi, stro

Slide 16 - Tekstslide

Droge stof
Voedermiddelen worden ingedeeld op basis van het droge stofgehalte (DS-gehalte).
Hoog DS-gehalte = weinig vocht in het product
Laag DS-gehalte = veel vocht in het product

Slide 17 - Tekstslide

Ras, soort en type
Wat is een ras?
Wat is een soort?
Wat is een type?

Slide 18 - Tekstslide

Voortplanting
KI = sperma wordt in de baarmoeder ingebracht
Castratie = teelballen of eierstokken verwijderen
Sterilisatie = zaad- of eileider onderbreken
Embryo-transplantatie = eicel buiten lichaam bevruchten en bevruchte cel in (andere) baarmoeder inbrengen

Slide 19 - Tekstslide

Voereters
Carnivoor
Herbivoor
Omnivoor
Zaadeters

Slide 20 - Tekstslide

Huisvesting
Potstal
Ligboxenstal
Grupstal
Groepshuisvesting
Kraamstal
Batterijhuisvesting
Scharrelhuisvesting
Rondeelstal

Slide 21 - Tekstslide

Huisvesting (2)
Hoe bereken je de veebezetting?

Slide 22 - Tekstslide

Open / gesloten bedrijf
Open bedrijf = aanvoer van dieren
Gesloten bedrijf = geen aanvoer van dieren

Slide 23 - Tekstslide

Intensief / extensief
Intensief = veel dieren per hectare, mest afvoeren
Extensief = weinig dieren per hectare, mest aanvoeren

Slide 24 - Tekstslide